Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Harran Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl.

  Tez Savunma (Y. Lisans)

 • Mart 2018 Yarışma

  Kayseri Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.

  Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Atatürk Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • Ekim 2011 Akademik Kadroya Atama

  Ziraat Fak. Zootekni Böl.

  Araş. Gör. Alımı

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Ziraat Fakültesi Burs Komisyonu

  Üye

 • 2017 - 2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

  Üye

 • 2015 - 2020 Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Başkan Yardımcısı

Bilimsel Hakemlikler

 • Ağustos 2019 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 IJAS

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2018 IJAS

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2018 IJAS

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ağustos 2017 IJAS

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2017 Revista Brasileira of Zootecnia

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2017 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2016 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2016 - Devam Ediyor Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi

  www.kacaum.gov.tr

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2017 - 2018 Kalite Güvence Sistemi Komisyonu

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey