Organik ve Konvansiyonel Metotla Yetiştirilen Hayvanlardan Elde Edilen Ürünlerde Bazı Özelliklerin Karşılaştırılması


KONCA Y. , BÜYÜKKILIÇ S. , METİN J. , YILMAZ ADKINSON A. , ÖZKAN M.

Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010

  • Basıldığı Şehir: Gümüşhane
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Tüketiciler konvansiyonel olarak üretilen hayvansal ürünlere göre organik olarak üretilenlerin zararlı madde içermedikleri ve böylece daha sağlıklı ve kalitesinin daha iyi olduğuna inanmaktadırlar. Bu durum, muhtemelen organik üretimde hayvanları uygun yetiştirme sistemlerinde büyütülmesi, doğal yemlere serbestçe ulaşabilmesine, sentetik yem katkılarının ve rasyonlarda genetiği değiştirilmiş yem maddelerinin yasaklanması ve dolayısıyla daha sağlıklı ürün elde edileceği düşüncesine dayanmaktadır. Kimi araştırıcılar bu görüşleri doğrulayan düşünceler bildirirken kimileri ise organik ve konvansiyonel üretim metotları arasında önemli kalite farklılıklarının olmadığına ve kaliteye ilişkin beklentinin karşılanmasının zorluğuna dikkat çekmektedirler. Bu çalışma, organik ve konvansiyonel metotlarla elde edilen hayvansal ürünlerin kimyasal içerik, duyusal analizler, mikroorganizma yükü, kimyasal kalıntı ve ağır metaller bakımından karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.

The consumers believes that the organic animal products not contain harmful substances and therefore they have good quality and healthier than conventional products. In this case, probably, organically produced animals grown under suitable breeding system, availability of natural feed sources freely, prohibition of supplementation of synthetic feed additives and genetic modified organism in the animal feeds and therefore healthier products can be obtained. Some of the researches have verified think, however some of them call attention to there are difficulties about meet of expectation in quality and there are no differences in quality properties of organic and conventional production system. This study carried to compare animal products provided in organic and conventional production system in terms of chemical content, sensual analyses, microorganism load, chemical residue and heavy metals.