Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The orthogonal measurements approach in estimating spleen size on CT images.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The association of OSR-1 between vascular dysfunction and hypertension in polycystic kidney disease.

Therapeutic apheresis and dialysis : official peer-reviewed journal of the International Society for Apheresis, the Japanese Society for Apheresis, the Japanese Society for Dialysis Therapy, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Percutaneous antegrade ureteral stent placement: single center experience.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.25, ss.127-133, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Localisation of the radial nerve at the spiral groove: A new technique

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC TRANSLATION, cilt.16, ss.85-90, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Referring Physicians' Tendency to Collaborate With Radiologists in Managing Contrast Media-Related Risk Factors

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, cilt.15, ss.296-300, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A Rare Anatomical Variation of the Great Saphenous Vein Course

CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.40, ss.1653-1654, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Long-term effect of systemic isotretinoin on female fertility.

Cutaneous and ocular toxicology, cilt.36, ss.132-134, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Preferences of referring physicians regarding the role of radiologists as direct communicators of test results.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.23, ss.81-85, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Toll-Like Receptors in the Progression of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS, cilt.20, ss.615-622, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Ultrasonography and contrast-enhanced CT findings of tularemia in the neck

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.22, ss.430-435, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Bronchial carcinoid tumor with vascular supply from thoracic aorta

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.1123-1125, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A RARE CASE: PELLET REMAINING IN THE PENIS AFTER SHOTGUN INJURY

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.212-216, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Endometrioma Zemininde Gelişen Berrak Hücreli Over Karsinomu

Türk Radyoloji Dergisi, cilt.36, ss.44-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multipl Bilateral Renal Anjiomyolipom

Türk Radyoloji Dergisi, cilt.36, ss.44-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Cochlear Nerve Size Differ Among Societies?

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.37, ss.16-18, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Isolated Pericardial Hydatid Cyst

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, cilt.12, ss.74-77, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Gossypiboma as a rare cause of abdominal mass.

BMJ case reports, cilt.2014, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the normal choroid plexus size in adults with Magnetic Resonance Imaging

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.35, ss.51-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnen Aortada Yüzen Trombüs Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23.Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 10 - 12 May 2018

Yetişkin Dönemde Kardiyak Tek Ventrikül Tanısı Alan 2 Olgu

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23.Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 10 - 12 May 2018

Klinik Olarak Vas Deferens Agenezi Tanısı Olan Hastalarda Vas Deferens ve Seminal Vezikülün Magnetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23.Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 10 - 12 May 2018

Atriyal Kitle ile Karışan Belirgin KristaTerminalis Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23.Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 10 - 12 May 2018

Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalığı Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Hızlı Doppler Ultrasonografi

14thNational Emergency Medicine, 5thIntercontinental Emergency Medicine and 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congresses, Antalya, Türkiye, 19 - 22 April 2018

Boyunda seviye 2 yerleşimli benign lenf nodlarının “shearwave” elastografi özellikleri

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 April 2018

Farklı anatomik lokalizasyonlardaki lipomatozis olgularında görüntüleme bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 25 - 27 May 2017

Endometrioma zemininde gelişen berrak hücreli over karsinomu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 25 - 27 May 2017

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığının İlerlemesinde Toll-Benzeri Reseptörlerin Etkisi

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 14 May 2017

Otozomal dominant polikistik hastalarında inflamaston ve endotel disfonksiyonu için yeni bir belirteç: Pentraxin 3

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 November 2013, cilt.2013, ss.72

Mezenterik lenfadenit-apandisit ilişkisi

29. Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 May 2011, ss.115