Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Transforming The Meaning Of Barbarism: Turks In Henry Blount’s A Voyages Into The Levant (1634.

TURKISH STUDIES, vol.5, no.4, pp.879-889, 2010 (Journal Indexed in AHCI)

One World, two perspectives: Samuel Johnson’s Idea of the Orient in Rasselass, The Prince of Abyssinia (1759).

Language Literature and Cultural Studies, vol.1, no.2, pp.301-319, 2008 (Journal Indexed in AHCI)

Mother Daughter Realtionship in Ayla Kutlu’s Incomplete Story of Matmazel Dimitra,

Interactions, vol.17, no.1, pp.120-135, 2008 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Traces of Orientalist Discourse in World War I:Memoirs of Two British War Prisoners on Ottoman Turkey

Cankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.23-33, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reader-Response Criticism: Reader, Response and Interpretation

(Nalans) JOURNAL OF NARRATIVE AND LANGUAGE STUDIES, vol.8, no.13, pp.319-329, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Voice of the Imperial Ancestor in Amin Maalouf’xxs Origins: A Memoir

KARE, vol.4, no.7, pp.78-89, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Voice of the Imperial Ancestor in Amin Maalouf's Origins: A Memoir

KARE, vol.4, no.7, pp.78-90, 2019 (National Refreed University Journal)

Sir Paul Rycaut/ A Portrait of an English Orientalist: Sir Paul Rycaut. Baktır

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.65, pp.165-188, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir İngiliz Şarkiyatçının Portresi: Sir Paul Rycaut/ A Portrait of an English Orientalist: Sir Paul Rycaut

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi - Journal of Turkish Researches Institute, vol.166, no.1, pp.165-188, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Metinde Anlam: Okur-tepkisi Eleştiri Kuramı

TEMASA, vol.4, pp.97-105, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Point Counter Point (Ses Sese Karşı) ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Sosyal ve Ahlaki Yozlaşma ve Kültürel Bellek

RSS: Researcher Social Science, vol.5, pp.310-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A COMPARATIVE GLANCE AT THE CONCEPTS OFINTELLECTUALISM IN JAMES JOYCE AND OĞUZ ATAY SMODERNIST TEXTS

Turkish Studies, vol.10, pp.851-864, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cleopatra as a Complex Character

ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.2, no.7, pp.59-70, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

18. YÜZYIL İNGİLİZ ŞARKİYATÇILIĞINA YENİ BİR BAKIŞ

JASS, The Journal of Academic Social Science Studies), vol.6, no.4, pp.111-124, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

SPEECH ACT THEORY; AUSTIN AND SEARLE: DERRIDA’S RESPONSE AND DELEUZE’S THEORY OF ORDER-WORD

Language Literature and Cultural Studies, no.2, pp.201-211, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

From Turkısh Renegade To A Penny Unıversıty : The Introductıon And Negotıatıon Of The Coffee-Houses In England

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.141-157, 2008 (National Refreed University Journal)

“The Concept of Imagination in Plato and Aristotle”

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.15, pp.167-179, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AMIN MAALOUF IN BETWEEN TWO WALLS

BAKEA2019, Kayseri, Turkey, 20 - 22 November 2019

Shakespeare and Turkey in Cultural ContextTürkiye’xxde Shakespeare ve Shakespeare Algısı

KOMPARATİSTİK 2018, Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.295-304

TÜrkiye'de Shakespeare Algısı

Komparatistik, Sivas, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.1, no.1, pp.295-305

Primitive vs. Civilized: Turks of the First World War ın the Captivity Memoirs of H.C.W. Bishop and John Still

KOMPARATİSTİK 2018, VII. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KONGRESİ, Sivas, Turkey, 10 - 12 October 2018

VOICE OF DEPRESSION: AKIF AND KEATS’ NIGHTINGALE

USBIK 2018I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 31 January - 01 February 2018

Aldous Huxley ve Ahmet Hamdi Tanpınar ya Hiciv

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sivas, Turkey, 4 - 06 October 2017

İngiliz Tüccarların İpekyoluna Ulaşma Teşebbüsleri

Uluslararası İpekyolu Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 22 September 2017

İngiltere Kralı I James ve Türkler

Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, Konya, Turkey, 12 October - 14 January 2016

Lady Mary Wortley Montagu s Perception of Armenian Community in Constantinople in the Turkish Embassy Letters

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler konferansı dahilinde ”Armenian in the Ottoman Society” kitabı, Kayseri, Turkey, 28 February - 03 March 2008

Sir Paul Rycaut and Islamization of Christain Children in the Present State of Turkish Empire

10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu konferansı dahilinde ”10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildiriler”, 3 - 05 November 2010

Devsirme-system in Sir Paul Rycaut's The Present State of the Ottoman Empire

The Tenth International Language, Literature and Stylistics Symposium, Turkey, 1 - 04 June 2011, vol.1, no.1, pp.1

Lady Montagu’nün Türkiye Mektuplarına Etnografik bir Bakış

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları,, Turkey, 1 - 04 August 2009, vol.1, no.1, pp.101-114

Lady Mary Wortley Montagu’nun Türkiye Mektupları’nda (1765)Ermeni Toplumuna Bakışı”

Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 August 2009, pp.297-313

Tragedy in Tess of the D urbervilles 1891 and Yaprak Dökümü 1889

II. Uluslararası Karşılartırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi konferansı dahilinde ”II. Uluslararası Karşılartırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Sakarya, Turkey, 13 October 2005 - 14 October 2006

Books & Book Chapters

Osmanlı-İngiliz İlişkileri: İlk Teşebbüsler 1555-1603

in: Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı, Özen TOK,Muhittin Kapanşahin, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.193-216, 2019

Osmanlı-İngiliz İlişkileri: İlk Teşebbüsler

in: Porf. Dr. Ali AKTAN ARMAĞANI, Özen TOK, Muhittin Kapanşahin, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.165-193, 2019

Orientalizing the Minority; Representation of the Ottoman Christains in the 18th Century English Literature

in: Disciplinarity, Interdisciplinarity and Multidisciplinarity in Humanities, Eugene Steel, Hasan Baktır, Banu Akçeşme, Editor, Cambridge Society For Scholarly Publishing (Ssp), Newcastle, pp.76-92, 2016

Orientalizing the Minority: Representation of the Ottoman Christian Community in Eighteenth Century English Literary Texts

in: Interdisciplinarity Multidisciplinarity and Transdicsiplinarity in Humanities, Eugene Steel, Hasan Baktır, Banu Akçeşme, Editor, Cambridge Scholarly Publishing, Newcastle, pp.76-92, 2016

Chapter 6: Evliya Çelebi’s Seyahatname and the Holiness of Jerusalem,

in: 2012, Through the Eyes of the Beholder, The Holy Land, 1517-1713: Brill Publishing House, USA., Judy Hayden, Nabil Mattar, Editor, Brill Leiden, Colombia, pp.111-125, 2012

16 yüzyıl Osmanlı İngiliz İlişkilerinin Niteliği Üzerine Düşünceler

in: Keşifler Çağında Türkler, Magripliler ve İngilizler, Mustafa Güllübağ, Editor, Vadi Yayınları, Ankara, pp.7-25, 2012

Self/Other Question in the Context of E.M. Forster’s A Passage to India, IDEA, English Studies, Chapter Twenty,

in: IDEA, Studies in English, Evrim Dogan, Editor, Cambridge Scholarly Publishing, Newcastle, pp.233-241, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports