Cleopatra as a Complex Character


BAKTIR H.

ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.2, no.7, pp.59-70, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Shakespeare’in kişileştirmeleri ve bunların sahnede kendini göstermesi, kendi 
dönemindeki yazarlarından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. çeşitli ve çok 
yönlü karakterler oluşturmakta ustadır. Eserlerindeki tiplemeler bile birçok insani 
özellikler taşımaktadır. Antonıus ve Klopatra Shakespeare’in iki önemli karakteridir. 
Bu karakterlerin sahnede izleyen seyirciler, oyundaki diğer karakterlerin bakış 
açısından da bunları değerlendirme özgürlüğüne sahiptir. Bu çok boyutlu ve karmaşık 
anlatı tekniği Shakespeare’in kişileştirmelerini daha fazla insanlaştırmaktadır. 
Antonius ve Klopatra ne tamamen kötü ne de tamamen iyi kişileştirmelerdir; her ne 
kadar baskın bir tarafı olsa da, bu iki kişileştirme iyi ve kötü özelliklere sahip 
kişileştirmelerdir. Bu çalışmada Shakespeare’in karmaşık kişileştirme tekniklerini 
nasıl ustaca kullandığını Antonius ve Klopatra örneğini kullanarak tartışacağız. 
 
Shakespeare’s characters and the way he presents them indicate significant difference 
from his contemporaries. He creates diverse and multi-dimensional characters. Even 
the types he creates take attention with various human qualities. Antony and Cleopatra 
are two of Shakespeare`s major heroes and heroines. The audiences are given freedom 
to evaluate Antonius and Cleopatra from the perspectives of different characters in the 
play. This diverse and complex technique of presentation makes Shakesperae`s 
dramatic characters more humane. They are not purely good or evil; rather they have 
both qualities, though one supersedes over the other. In the present paper we aim to 
discuss and excavate Shakespeare`s technique of complex characterization with 
reference to two characters; Antonius and Cleopatra.