Bir İngiliz Şarkiyatçının Portresi: Sir Paul Rycaut/ A Portrait of an English Orientalist: Sir Paul Rycaut


Creative Commons License

Baktır H.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi - Journal of Turkish Researches Institute, vol.166, no.1, pp.165-188, 2019 (Peer-Reviewed Journal)