Aldous Huxley'nin Point Counter Point ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsü eserlerinin Menippusçu hiciv geleneği açısından karşılaştırmalı incelemesi


Öğrenci: Ayla Bayram

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hasan BAKTIR