Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mogan Gölü’nde (Ankara) Yaşayan Kadife Balığının (Tinca tinca L., 1758) Karyotip Analizi ve İdiogramı

Turkish Journal Of Veterinary Sciences, cilt.28, ss.143-147, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service teachers' visual images about biology

International Journal of Evaluation and Research in Education, cilt.8, ss.624-629, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.8, ss.1-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Eğitimi Araştırmalarında Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 7. Sınıf Çevre Eğitiminin Disiplinler Arası Yaklaşım Açısından İncelenmesi

Journal of European Education, cilt.2, ss.24-30, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğrencilerinin Sera Etkisi Hakkındaki Bilgi DüzeylerininVe Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi

Internatinal Journal Of Environmental and Science Education, cilt.1, ss.104-115, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mogan Gölü (Ankara)’nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 (Sazan)’nun Karyotip Analizi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.1-10, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Laboratuvarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020), Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.1

Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Çevre Eğitimi: Örnek Bir Etkinlik

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.29

Çevre Eğitimi Araştırmalarında Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.744

The place of environmental education in science education curricula in Turkey

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.4839-4844 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 2017

3. Bölüm: Besin Zinciri ve Besin Ağı

Çevre Eğitimi, Orçun Bozkurt, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.35-64, 2017

4. Bölüm: Hücrenin Kimyasal Yapısı

Genel Biyoloji, Orçun Bozkurt, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.87-106, 2017

2. Bölüm: Canlıların Çeşitliliği

Genel Biyoloji, Orçun Bozkurt, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.7-46, 2017

Fen Eğitiminde Araştırma Teknikleri

Fen ve Teknoloji Öğretimi, Özgür Taşkın ve Özlem Koray, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.341-366, 2006