Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Sapanca Gölü’xxnde yaşayan eğrez balığı (Vimba vimba L., 1758) ve tahta balığı (Blicca bjoerkna L., 1758)’xxnın büyüme ve üreme biyolojileri

  Gazi Üniversitesi

 • 1997 Yüksek Lisans

  Mogan Gölünde yaşayan Tinca tinca (L.1758) ve Cyprinus carpio l.1758’xxnun karyotip analizi

  Gazi Üniversitesi

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce