Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Risk Factors Associated with Pain in Fusion Prostate Biopsy

PROSTATE INTERNATIONAL, cilt.1, no.1, ss.1, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

What is the ideal number of biopsy cores per lesion in targeted prostate biopsy?

PROSTATE INTERNATIONAL, cilt.1, no.1, ss.1, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Clinical factors for predicting malignancy in patients with PSA10 ng/ml and PI-RADS 3 lesions

Asia-Pacific Journal Of Clinical Oncology, cilt.0, no.0, ss.1, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of pain levels in fusion prostate biopsy and standard TRUS-Guided biopsy.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, cilt.46, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of thymoquinone in prevention of experimental contrast-induced nephropathy in rats.

Iranian journal of basic medical sciences, cilt.22, ss.1432-1439, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of 10 and 12-Core Prostate Biopsy Efficiencies in Patients with PSA 20 ng-ml

Acta Oncologica Turcica, cilt.52, ss.445-449, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürolojik Hastalıklar ve Düşme

Aegean J Med Sci, cilt.1, ss.147-149, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sünnet ve İdrar Yolu Enfeksiyonu

Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, cilt.11, ss.30-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üriner İnkontinansın Moleküler Biyolojisi

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, cilt.3, ss.54-56, 2016 (Hakemsiz Dergi)

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, cilt.2, ss.84-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yetişkin Hastada Çift Toplayıcı Sistem ve İntravezikal Dev Üreterosel Olgusu

13. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.413-414 Creative Commons License

Nadir Bir Olgu: Eş Zamanlı Bilateral Brusella Orşiti

27. Ulusal Üroloji Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim - 29 Kasım 2018 Creative Commons License

Nadir Görülen Bir Tümör: Peritestiküler Leiomyosarkom

27. Ulusal Üroloji Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2018 Creative Commons License

A retroperitoneal ancient schwannoma mimicking Renal Cell Carcinoma that was treated by surgical resection

8. Eurasian Urooncology Congress, Tbilisi, Gürcistan, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.287

Skeletal health of Klinefelter patients is not so bad

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 Kasım 2017, cilt.16, ss.3014-3015

Transrektal URS: Üreterosigmoidostomi- Sol Distal Üreter Taşı

12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2017, ss.34

Sık İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda VUR Tanısında PIC Sistografinin Yeri

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 Kasım 2016 - 27 Ocak 2017, ss.138

Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

12. Üroonkolji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015, ss.73

Renal kitlelerde nefron koruyucu cerrahi sonuçlarımız: 12 yıllık tek merkez deneyimi

24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ-26. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2015

Aksesuar meme dokusu fertilite ile ilişkili midir?

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.20

Ultrason Kılavuzlğunda Mikro perkütan Nefrolitotomi

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.20

Kliniğimizde Uygulanan PNL Ameliyatlarının GUY ve STONE Skorları

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.117

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

Laparoscopic radical prostatectomy experience: The first 12 cases

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1322214

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1322

Kitap & Kitap Bölümleri

EREKTİL DİSFONKSİYONDA CERRAHİ TEDAVİLER -2

Erkek ve Kadın Seksüel Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım, Zeynel CANOĞULLARI, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.71-80, 2020

Hematolojik Hastalıklarda Ürolojik Komplikasyonlar ve Yönetimi

Hematolojik Hastalıklarda Destek Tedaviler, Ahmet Kürşad Güneş, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.117-127, 2019

Prostat Füzyon Biyopsisi

Prostat Biyopsisi- Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.123-130, 2018

Prostat Biyopsisi İçin Hasta Seçimi

Prostat Biyopsisi-Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.73-79, 2018

Erkek İnfertilitesinde Değerlendirme

Güncel Üroloji, Yaman MÖ, Kadıoğlu A, Taşçı AH, Editör, Türk Üroloji Derneği, İstanbul, ss.259-277, 2018

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörleri: Klinik Görünüm, Tanı ve Evreleme

Üroonkoloji El Kitabı, Erturhan S, Akın Y, Editör, Tüd/ Türk Üroloji Akademisi Yayınları, İstanbul, ss.375-380, 2018

Erkek İnfertilitesi

TÜAK/ Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Sarıkaya S, Kadıoğlu A., Editör, İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.165-203, 2015