Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Üroloji, Türkiye

 • 2006 - 2012 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Tıpta Uzmanlık

  Klinefelter Sendromlularda Osteopeni/Osteoporoz Durumlarının Toplum ile Karşılaştırılması

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Üroloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019ICG/3D/4K Canlı Cerrahi Laparoskopi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi

 • 2018Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-12

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2018Böbrek Transplantasyonu-Mini Fellowship Programı

  Sağlık ve Tıp , Türk Üroloji Akademisi

 • 2018Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Temel Biyoistatistik Kavramlar

  Bilişim , Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)

 • 2018Multiparametrik MR/US Füzyon Prostat Biyopsi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Üroloji Derneği-Erciyes Üniversitesi

 • 2018Fellow of the European Board of Urology

  Sağlık ve Tıp , European Association of Urology

 • 2018Geleceğin Akademisyenleri Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Üroloji Derneği

 • 2018Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Endoüroloji Derneği

 • 2017Eurpean Board of Urology (EBU) Written Examination Certificate of Completion

  Sağlık ve Tıp , EAU

 • 2017Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Üroloji Derneği

 • 2017Good Clinical Practices

  Sağlık ve Tıp , NIDA Clinical Trials Network

 • 2016Uygulamalı Biyoistatistik Kursu

  Bilişim , Erciyes Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

 • 2015Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-8

  Sağlık ve Tıp , ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ

 • 2014ESU-EBLUS Laparoskopi Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ

 • 2014Türk Üroloji Derneği 1.2.3. Yıl Asistan Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ