Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of thymoquinone in prevention of experimental contrast-induced nephropathy in rats.

Iranian journal of basic medical sciences, vol.22, no.12, pp.1432-1439, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Can mirabegron facilitate ureteral access sheath placement during flexible ureterorenoscopy?

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.11, no.6, pp.553-556, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Fonksiyonel ürolojide kök hücre uygulamaları

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, vol.7, pp.20-22, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Geriatrik mesane ve tedavi yaklaşımları

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, vol.7, pp.23-27, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Comparison of 10 and 12-Core Prostate Biopsy Efficiencies in Patients with PSA 20 ng-ml

Acta Oncologica Turcica, vol.52, no.3, pp.445-449, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ürolojik Hastalıklar ve Düşme

Aegean J Med Sci, vol.1, no.4, pp.147-149, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sünnet ve İdrar Yolu Enfeksiyonu

Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, vol.11, no.1, pp.30-32, 2018 (Other Refereed National Journals)

Üriner İnkontinansın Moleküler Biyolojisi

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, vol.3, no.1, pp.54-56, 2016 (National Non-Refereed Journal)

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, vol.2, no.3, pp.84-88, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Laparoskopik Renal Kitle Enükleyasyonu

29. Ulusal Üroloji Online Kongresi, 17 - 21 November 2020

Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon: İlk Sonuçlarımız

6. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2019

Yetişkin Hastada Çift Toplayıcı Sistem ve İntravezikal Dev Üreterosel Olgusu

13. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.413-414 Creative Commons License

Nadir Bir Olgu: Eş Zamanlı Bilateral Brusella Orşiti

27. Ulusal Üroloji Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 October - 29 November 2018 Creative Commons License

Nadir Görülen Bir Tümör: Peritestiküler Leiomyosarkom

27. Ulusal Üroloji Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2018 Creative Commons License

Skeletal health of Klinefelter patients is not so bad

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, Sweden, 24 - 25 November 2017, vol.16, pp.3014-3015

ROLE OF PIC CYSTOGRAPHY FOR EVALUATING VUR IN CHILDREN WITH RECURRENT URINARY TRACT INFECTION

50 th EUROPEAN SOCIETY FOR PEDIATRIC NEPHROLOGY MEETİNG, Glasgow, England, 6 - 09 October 2017

Transrektal URS: Üreterosigmoidostomi- Sol Distal Üreter Taşı

12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 12 - 15 April 2017, pp.34

Sık İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda VUR Tanısında PIC Sistografinin Yeri

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2016 - 27 January 2017, pp.138

Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

12. Üroonkolji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2015, pp.73

Renal kitlelerde nefron koruyucu cerrahi sonuçlarımız: 12 yıllık tek merkez deneyimi

24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ-26. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2015

Aksesuar meme dokusu fertilite ile ilişkili midir?

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 30 April - 03 May 2015, pp.20

Kliniğimizde Uygulanan PNL Ameliyatlarının GUY ve STONE Skorları

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Ultrason Kılavuzlğunda Mikro perkütan Nefrolitotomi

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.20

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2014, pp.117

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2014, pp.116

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2014, pp.116

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1322

Laparoscopic radical prostatectomy experience: The first 12 cases

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece, 1 - 03 November 2013, vol.12, pp.1322214

Books & Book Chapters

EREKTİL DİSFONKSİYONDA CERRAHİ TEDAVİLER -2

in: Erkek ve Kadın Seksüel Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım, Zeynel CANOĞULLARI, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.71-80, 2020

Hematolojik Hastalıklarda Ürolojik Komplikasyonlar ve Yönetimi

in: Hematolojik Hastalıklarda Destek Tedaviler, Ahmet Kürşad Güneş, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.117-127, 2019

Prostat Füzyon Biyopsisi

in: Prostat Biyopsisi- Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.123-130, 2018

Prostat Biyopsisi İçin Hasta Seçimi

in: Prostat Biyopsisi-Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.73-79, 2018

Erkek İnfertilitesinde Değerlendirme

in: Güncel Üroloji, Yaman MÖ, Kadıoğlu A, Taşçı AH, Editor, Türk Üroloji Derneği, İstanbul, pp.259-277, 2018

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörleri: Klinik Görünüm, Tanı ve Evreleme

in: Üroonkoloji El Kitabı, Erturhan S, Akın Y, Editor, Tüd/ Türk Üroloji Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.375-380, 2018

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörleri: Klinik Görünüm, Tanı ve Evreleme

in: Üroonkoloji El Kitabı, Erturhan S, Akın Y, Editor, Tüd/ Türk Üroloji Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.375-380, 2018

Erkek İnfertilitesinde Değerlendirme

in: Güncel Üroloji 2. Baskı, Prof. Dr. M. Önder YAMAN Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI, Editor, Türk Üroloji Derneği/ Turkish Association of Urology, Ankara, pp.259-278, 2018

Erkek İnfertilitesi

in: TÜAK/ Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Sarıkaya S, Kadıoğlu A., Editor, İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.165-203, 2015

Erkek İnfertilitesi

in: TÜAK/ Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Sarıkaya S, Kadıoğlu A., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.165-203, 2015