Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The efficacy of mesenchymal stem cell therapy in experimental sepsis induced by carbapenem-resistant K. pneumoniae in neutropenic mice model

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.39, sa.9, ss.1739-1744, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Spread of carbapenem-resistant international clones of Acinetobacter baumannii in Turkey and Azerbaijan: a collaborative study

European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, cilt.35, sa.9, ss.1463-1468, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Antimicrobial Resistance in Staphylococcus Spp. Isolated from Subclinical Mastitis in Cows

PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, cilt.35, sa.3, ss.334-338, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In Vitro-Derived Gametes from Stem Cells

SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.31, sa.1, ss.33-38, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Şarbon Mevcut Durum Raporu

Türk Hijyen ve Biyoloji Dergisi, cilt.77, ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesenchymal Stem Cell Therapy for Severe Sepsis and Septic Shock

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.42, sa.1, ss.1-2, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Overwiev of ORF Virus Infection in Humans and Animals

Recent patents on Anti-Infective drug discovery, cilt.12, ss.21-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unexpected risks for campers and hikers: tick-borne infections

International Journal of Travel Medicine and Global Health, cilt.5, ss.5-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuşlarda ve insanlarda Chlamydophila psittaci enfeksiyonu

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.72, ss.73-78, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Pet hayvanlardan insanlara bulaşan önemli bakteriyel enfeksiyonlar

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.72, ss.163-174, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketime sunulan alabalıklarda Aeromonas hydrophila varlığı ve antibakteriyel duyarlılıklarının saptanması

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.20-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum infeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu PCR ile teşhisi

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.22, ss.45-48, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhabbet kuşunda kursakta Aspergillus fumigatus olgusu

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, cilt.82, ss.59-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Experimental murine models for preclinic sepsis researches.

The 13th Proffesor Alborzi International Congress of Clinical Microbiology, 8 - 10 Ekim 2019

Human Anthrax in Turkey: A Ten Years Experience (2009-2018)

The Biology of Anthrax International Conference, Bari, İtalya, 3 - 06 Eylül 2019

Pnömonili Sığır ve Koyunlarda Pasteurella multocida Mannheimia haemolytica Histophilus somni nin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Belirlenmesi

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Piyasaya Sürülen Sucuk ve Pastırmaların E coli O157 Ve Salmonella Spp Yönünden İncelenmesi

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.165

Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarında Bazı Enterotoksin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Araştırılması

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Kayseri Yöresinde Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinden Candida spp lerin İzolasyonu ve MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Does the preparation and application of PRF Safe in Standar Local Operating Room Air A prospective study

10. Uluslararası ACBID (Agız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birligi Dernegi) Kongresi, 11 - 15 Mayıs 2016

Spread of carbapenem resistant international clones of Acinetobacter baumannii in Turkey and Azerbaijan a collaborative study

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 Nisan 2016 identifier identifier

Bacterial contamination rate of PRF in standart room air.

2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies,, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.205

Bacterial contamination rate of PRF in standard room air

2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.205

İki farklı dezenfeksiyon metodunun Enterococcus faecalis biyofilmi üzerindeki etkisi in vitro

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013, ss.60

Effect of two disinfection methods on entorococus faecalis biofilms in vitro

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21 - 23 Kasım 2013

Tavuk karkaslarından izole edilen Salmonella spp suşlarında çoğul ilaç direnci ve genişlemiş spektrumlu beta laktamaz GSBL aktivitesinin araştırılması

X. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2012, ss.186

Breast cancer stem cells

1st International Conferance/Workshop on Stem Cell Research and Applications, Kayseri, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2011, ss.73

Cytotoxicity of Echinops orientalis extract on prostate adenocarcinoma cell line P3

1st International Conferance/Workshop on Stem Cell Research and Applications, Kayseri, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2011, ss.51

The Role of Piwil2 In Reprogramming of Human Mesenchymal Stem Cells

1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.52

Cytotoxicity of Echinops orientalis Extract on Prostate Adenocarcınoma Cell Line PC3

1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.51

Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum infeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu PCR ile teşhisi

IX. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Ekim 2010, ss.246

Hindi karkaslarından direkt Real time PCR ile Salmonella spp teşhisi

IX. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Ekim 2010, ss.240

Mastitisli sütlerden izole edilen Escherichia coli izolatlarının virulens faktörlerinin genotipik olarak saptanması

VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Van, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2008, ss.46

Erzurum ilinden toplanan süt örneklerinin mikrobiyolojik yönden İncelenmesi

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2006, ss.218