Pnömonili Sığır ve Koyunlarda Pasteurella multocida Mannheimia haemolytica Histophilus somni nin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Belirlenmesi


CENGİZ S., DİNÇ G. , TAYAN U.

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye