Pnömonili Sığır ve Koyunlarda Pasteurella multocida Mannheimia haemolytica Histophilus somni nin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Belirlenmesi


CENGİZ S., DİNÇ G., TAYAN U.

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes