Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsanlık Tarihi Kadar Eski Bir Zoonoz: Tüberküloz

Zoonoz ve Salgın Hastalıklar Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 June 2021 Sustainable Development

Experimental murine models for preclinic sepsis researches.

The 13th Proffesor Alborzi International Congress of Clinical Microbiology, 8 - 10 October 2019

IMMUNOPROTEOMIC ANALYSIS OF ACINETOBACTER BAUMANNII SURFACE AND SECRETED PROTEINS

7th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.192

Human Anthrax in Turkey: A Ten Years Experience (2009-2018)

The Biology of Anthrax International Conference, Bari, Italy, 3 - 06 September 2019

Pnömonili Sığır ve Koyunlarda Pasteurella multocida Mannheimia haemolytica Histophilus somni nin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Belirlenmesi

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 August - 02 September 2016

Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarında Bazı Enterotoksin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Araştırılması

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 August - 02 September 2016

Kayseri Yöresinde Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinden Candida spp lerin İzolasyonu ve MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 August - 02 September 2016

Piyasaya Sürülen Sucuk ve Pastırmaların E coli O157 Ve Salmonella Spp Yönünden İncelenmesi

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 August - 02 September 2016, pp.165

Bacterial contamination rate of PRF in standart room air.

2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies,, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.205

İki farklı dezenfeksiyon metodunun Enterococcus faecalis biyofilmi üzerindeki etkisi in vitro

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.60

Effect of two disinfection methods on entorococus faecalis biofilms in vitro

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21 - 23 November 2013

Cytotoxicity of Echinops orientalis extract on prostate adenocarcinoma cell line P3

1st International Conferance/Workshop on Stem Cell Research and Applications, Kayseri, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.51

Breast cancer stem cells

1st International Conferance/Workshop on Stem Cell Research and Applications, Kayseri, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.73 Sustainable Development

Cytotoxicity of Echinops orientalis Extract on Prostate Adenocarcınoma Cell Line PC3

1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.51

The Role of Piwil2 In Reprogramming of Human Mesenchymal Stem Cells

1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.52

Hindi karkaslarından direkt Real time PCR ile Salmonella spp teşhisi

IX. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 October 2010, pp.240

Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum infeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu PCR ile teşhisi

IX. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 October 2010, pp.246

Mastitisli sütlerden izole edilen Escherichia coli izolatlarının virulens faktörlerinin genotipik olarak saptanması

VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Van, Turkey, 7 - 09 October 2008, pp.46

Erzurum ilinden toplanan süt örneklerinin mikrobiyolojik yönden İncelenmesi

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2006, pp.218

Books & Book Chapters

Pastörellozis ve Diğer Bakteriyel Solunum Yolu Enfeksiyonları

in: Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Alper Çiftçi -Çeviri Ed., Editor, Medipres Yayıncılık Ltd. Şti., pp.807-858, 2023

KÖK HÜCRE BİLİMLERİNDE GÜNCEL TANIMLAR

in: ÇOÇUK NÖROLOJİSİ PRATİĞİNDE KÖK HÜCRE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, MEHMET CANPOLAT, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.19-30, 2023

KÖK HÜCRE KÜLTÜR LABORATUVARI:TEMEL PRENSİPLER

in: ÇOÇUK NÖROLOJİSİ PRATİĞİNDE KÖK HÜCRE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, MEHMET CANPOLAT, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.31-40, 2023

Bacillus anthracis

in: Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar, Fatma Mutlu Sarıgüzel, Editor, Erciyes Üniversitesi, pp.304-315, 2022

Francisella tularensis

in: Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar, Fatma Mutlu Sarıgüzel, Editor, Erciyes Üniversitesi, pp.292-303, 2022

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü- Artı6 Medya Tanıtım Matbaa Ltd. Şti., Ankara, 2019

Metrics

Publication

102

Citation (WoS)

149

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

143

H-Index (Scopus)

8

Citation (Scholar)

33

H-Index (Scholar)

2

Project

25

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals