Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Medya Uygulamaları ve Çocuk Odaklı Reklamlar: Youtube Üzerine Bir İnceleme

Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.65, ss.2828-2843, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TÜRKİYE DE YAZILI BASINA YANSIMASI

Intermedia International e-journal, cilt.7, sa.12, ss.129-149, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÜRÜN YERLEŞTİRMEARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.212-243, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dönüşen Sinema Sektörü ve Değişen İzleyici Alışkanlıkları: 7163 Sayılı Kanun’un Değerlendirilmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.22, ss.1435-1459, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Sorunlara İlişkin Eğitici Kısa Filmlere Eleştirel Bir Bakış

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.395-414, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijimodern Çağda Yalnızlaşan Birey Eleştirisi: Lipton Reklam Filmi Üzerine Bir İnceleme

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.6, ss.863-880, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketi(li)yor Olmanın Dayanılmaz Hazzı Kıskacındaki İnsanlığın İzlerini Samsara Belgeselinde Sürmek

Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.9, ss.319-340, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RADYO PROGRAMLARINDA REKLAM KULLANIMI: PROGRAM YAPIMCISI PERSPEKTİFİNDENRADYO REKLAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.59, ss.1251-1261, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Ulusal Televizyon Kanallarında Ürün Yerleştirme Uygulaması

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.12, ss.480-489, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

APPLICATION OF PRODUCT PLACEMENT AND FUNCTION OF ADVERTISERS IN TURKEY

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.7, ss.325-331, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASI: REKLAM AJANSLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.12, ss.65-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Ürün Yerleştirme Uygulaması: Reklam Ajansları Üzerine Bir İnceleme

NWSA Humanities Sciences, cilt.12, sa.2, ss.65-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürün Yerleştirme Uygulamasının Hukuki Boyutu: ABD, Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, sa.40, ss.93-119, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Paylaşım Ağlarında Bilginin Doğrulanması ve Sahte Haber

USBIK 2020 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.8

Bir Eğitim Aracı Olarak Kısa Filmler: HD-LIFE Kısa Filmlerinin Pedagojik ve Kuramsal Tasarımı

3rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2019

Radyo Yayıncılığı Eğitimi Üzerine Bir İnceleme: Erciyes Üniversitesi Radyosu Üniversite FM Örneği

III. INES International Education And Social Science Congress, Konya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.101-108

Türkiye’de Ulusal Televizyon Kanallarında Ürün Yerleştirme Uygulaması

ASEAD Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2017, ss.92

APPLICATION OF PRODUCT PLACEMENT AND FUNCTION OF ADVERTISERS IN TURKEY

ICSD International Conference On Sustainable Development, Üsküp, Makedonya, 19 - 23 Ekim 2016, ss.266-269

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Çağda Bilginin Doğruluğu ve Sahte Haber

Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar, Hakan Aydın, Fikret Yazıcı, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.103-128, 2020

İslamofobinin Charlie Hebdo Dergisi Twitter Hesabında Paylaşılan Karikatürler Örneğinde İncelenmesi

Medya ve İslamofobi, Hakan Aydın, Metin Eken, Mustafa Derviş Dereli, Editör, Nobel, Ankara, ss.77-97, 2019

Radyo Yayıncılığı Eğitimi Üzerine Bir İnceleme: Erciyes Üniversitesi Radyosu Üniversite FM Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018, Tapur Tahsin, Avşaroğlu Selahattin, Arslan Emel, Kılınç Mustafa, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.101-108, 2018

Develi'nin Tanıtımına Yönelik Görsel ve Basılı Eser Projeleri

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül B., Çelik T., Dağlı A., Çöteli M.G., Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.337-345, 2015

Develi’xxnin Tanıtımına Yönelik Görsel ve Basılı Eser Projeleri

Develi de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül Birol, Çelik Tuncay, Dağlı Abdülkadir, Çöteli M.Gül, Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.337-345, 2015

Kayseri’de Yerel Televizyon Yayıncılığının Gelişimi

Tarih İçinde Kayseri Basını, Çakır Hamza, Aydın Hakan, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.509-536, 2012