Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2016 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2008 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1997 - 2000 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Görsel Medya ve Ürün Yerleştirme: Televizyon Örneği

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik

 • 2008 Yüksek Lisans

  İfade Özgürlüğü ve Avrupa Birliği Medya Politikasına Uyum Çerçevesinde Televizyon Programlarının Sınıflandırılması Sorunu

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı