Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Complementary and Alternative Medicine Methods Used Among Turkish Pediatric Oncology Patients

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, cilt.52, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Daily Exercise Program in very low Birth Weight Preterm Infants

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, cilt.51, ss.109, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Comparison of Aggression and Self-injury Among Type 1 Diabetic and Healthy Adolescents: A Sample From Turkey

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.32, ss.174-179, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Relationship Between Blood Pressure and Sleep Duration in Turkish Children: A Cross-Sectional Study

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.10, ss.51-58, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Complementary and Alternative Medicine Used for Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Iranian Journal of Pediatrics, cilt.27, ss.1-5, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Obesity in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

European Journal Of Pediatrics, cilt.175, ss.1393-1880, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Depression, anxiety, hopelessness, and social support levels of the parents of children with cancer

JOURNAL OF PEDIATRIC ONCOLOGY NURSING, cilt.25, ss.247-253, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of the mesurements of blood pressure of a primary school students

Research Journal of Biological Sciences, cilt.2, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İntörn hemşirelerde mesleki değerler duyarlılık.

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.28, ss.123-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNTÖRN HEMŞİRELERDE MESLEKİ DEĞERLER VE ETİK DUYARLILIK

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.28, ss.123-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan hemşiresinin rol ve işlevleri.

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.4, ss.38-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematüre Retinopatisi Muayenesi’nde ağrı yönetimi.

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.27, ss.170-175, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde saldırganlık ve kendine zarar verme davranışları

Researcher: Social Science Studies, cilt.5, ss.434-445, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subakut Sklerozan Panensefalit ve Hemşirelik Bakımı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.241-245, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pain in New born and Nursing Management

Journal of Pregnancy and ChildHealth, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteopenia among preterm newborns and nursing care

Int Arch Nurs Health Care, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Eğitim Yöntemleri Uygulanan İki Sağlık Yüksekokulunda Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Ve Atılganlık Düzeyleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.51-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı eğitim yöntemleri uygulanan iki sağlık yüksekokulunda hemşirelik öğrencilerinin problem çözme ve atılganlık düzeyleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.51-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde saldırganlık ve kendine zarar verme

Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, cilt.1, ss.49-54, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Tip 1 DM li Ergenlerin Kendi Yaşamlarına İlişkin Algılamaları

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonları

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, cilt.16, ss.32-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traditional practises regarding mother and infant care of 15 49 year old married women in the postpartum period

Gaziantep Medical Journal, cilt.20, ss.226-236, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Klinik sorumlu hemşirelerin sosyotropi otonomi kişilik özellikleri

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.99-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik hastalığı olan çocukların annelerinin bakım yükü

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.150-157, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenim Yaşantıları Süresince Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerindeki Değişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.62-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Haritasının Öğrenci Eğitiminde Kullanımına Bir Örnek Tip I Diabetes Mellitus

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.99-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Uygulamada Kavram Haritası Kullanımı Respiratuar Distress Sendromu RDS Örneği

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.235-239, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Ünitelerinin Düzeyleri ve Organizasyonları

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.137-142, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik uygulamada kavram haritası kullanımı Respiratuar distres sendromu (RDS) örneği

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.20, ss.235-239, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin çocuk cinsel istismarına ilişkin inanç ve tutumları.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019, ss.1154

Kanserli çocuklara bakım veren annelerin deneyimleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019, ss.383-390

Hemşirelik öğrencilerinin bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye ilişkin bilgi düzeyleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019, ss.690-697

Ergenlerde dijital oyun bağımlılığı ve algılanan anne baba tutumları.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019, ss.1271

Günübirlik cerrahi operasyon planlanan okul çağı çocuklarının anksiyete düzeyleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019, ss.427-433

Subacute Sclerosing Panencephalitis and nursing approach: A case report.

5. International Mediterranean Natural Sciences, Health Sciences and Engineering Congress, 10 - 12 Eylül 2019, ss.221-226

Yenidoğan Hakları Kapsamında Yenidoğanda Palyatif Bakım.

1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

Pediatrik Palyatif Bakımda Terapötik Oyun.

1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, 04 Ekim 2019

Smart phone addiction, peer relations and loneliness in adolescents.

5. International Mediterranean Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V) Congress, 10 - 12 Eylül 2019, ss.123-124

Preterm bebeğin bakımında aile ve hemşirelik.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.818

Yenidoğan ünitelerinde atravmatik bakım yaklaşımı.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.853-854

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongres, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.890-891

Çok düşük doğum ağırlılı preterm bebeklerde egzersizin stres ve davranış durumu üzerine etkisi.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.374-375

Ergenlik ve özkıyım: Hemşirelik yaklaşımı.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.816-817

Pediatrik onkoloji hastalarında kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedaviler.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.169-170

Ebeveyn tutumlarının Tip 1 Diabetes Mellitus’lu ergenlerin yaşam kalitesine etkisi.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017, ss.11

Ortaokul öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığı ve yaşam kalitesi.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017, ss.97

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlılık.

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017, ss.118

Bakım odaklı intörn hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017, ss.156

Anne-bebek bağlanması: Yenidoğan ünitelerindeki duyusal yoksunluk ve ihmal için çözüm olabilir mi?

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017, ss.173

BAKIM ODAKLI İNTERN HEMŞİRE VE HASTA ETKİLEŞİMİ

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ DEĞERLER VE ETİKDUYARLILIK

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Bakım odaklı intern hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.156

Bakım Odaklı İntern Hemşire Ve Hasta Etkileşimi

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlilik

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.118

Geleceğimiz Onda Saklı: Oyun

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Suç ve Çocuk

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Ortaokul öğrencilerinde obezite prevalansı ve obeziteyi etkileyen risk faktörleri

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.107

Çocuk ve Göç

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Kronik Hastalıklarda Beslenme

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Yenidoğan ağrı yönetiminde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.181

İlk temel ilişki: Anne bebek bağlanması

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.182

Çocuklarda Ağrılı İşlemler Sırasında Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemleri

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 Mayıs - 29 Haziran 2016

Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Preterm Yenidoğanlarda Osteopeni ve Hemşirelik Bakımı

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Zihinsel engelli çocuklarda ihmal istismar

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Dünden Bugüne Pediatri Hemşireliği Doktora Tezleri

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

Zihinsel Engelli Çocuklarda İhmal ve İstismar

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

Zihinsel engelli çocuklarda ihmal ve istismar

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Tip I Diabetes Mellituslu Çocuklarda Tamamlayıcı Bakım Uygulamaları

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2015

Dünden Bugüne Oyun Üç Kuşak İle Nitel Bir Çalışma

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, 7 - 08 Mayıs 2015

Dünden bugüne oyun: Üç kuşak ile nitel bir çalışma

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, ss.1232-1234

Tip 1 DM li Ergenlerin Kendi Yaşamlarına İlişkin Algılamaları

25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015

Annelerin Tamamlayıcı Beslemeye Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler Niteliksel Çalışma

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

Tip 1 Diyabetes Mellitus lu Ergenlerde Saldırganlık ve Kendine Zarar Verme Davranışları

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

Ebeveyn Tutumlarının Tip 1 Diyabetes Mellitus lu Ergenlerin Yaşam Kalitesine Etkisi

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

Derince D Korkmaz Z Bayat M Erdem E Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bakımın Sürekliliği Uygulaması Hemşire Görüşleri

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

The effect of aromatherapy, music therapy and vibration applications on neonatal stress and behaviours

5th Congress of the European Academic Paediatric Societies, BARSELONA, İspanya, 17 - 21 Ekim 2014, cilt.99, ss.82

The Agression and Self injury in Adolescents with Type 1 DM

5th Congress of The European Academy of Paediatric Societies, Barcelona, İspanya, 17 - 21 Ekim 2014

Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale A validity and reliability study in a Turkey sample

7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014, cilt.15, ss.96

Effect of Telepsychiatric Follow up Given to the Caregiver of the Schizophrenic Patient on Family Burden, Depression and Expression of Emotion

12eme Congres International De L’association de Recherche Et, De Souten De Soins En Psychiatrie Generale, Paris, Fransa, 25 - 28 Mart 2014, ss.46

Lise Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeyi

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1 - 03 Kasım 2013

Klinik sorumlu hemşirelerin sosyotropi otonomi kişilik özellikleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013, ss.312

İntörn Hemşirelerin Öğrenme Stilleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışları

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

İntern Hemşirelerin Öğrenme Stilleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Tip 1 diyabeti olan ergenlerd kendine zarar verme ve saldıganlık davranışları

12.Çocuk Diabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, Edirne, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.57-58

Diyabetli çocukların profili : 17 yıllık deneyim

17. ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.139

Çalışan Diabetli Çocukların Dünyası

XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2013

Klinik uygulamalarda kavram haritası: Ventilatördeki preterm yenidoğanın bakımı

Trabzon Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Pediatri hemşirelerinin rol ve işlevleri ile aile merkezli bakım arasındaki ilişki

4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013, ss.151-152

Pediatri hemşirelerinde profesyonel benlik ve eleştirel düşünme

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013, ss.136

Pediatri kliniklerinde çalışan hemşire ve hekimlerde etik duyarlılık

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Kasım - 02 Aralık 2012

Şizofreni Hastasına Verilen Psikoeğitim ve Telepsikiyatrik İzlemin Hasta İşlevselliği ve İlaç Uyumuna Etkisi

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.274-275

Subakut sklerozan panensefalit ve hemşirelik bakımı

I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2011

Hastane ortamında büyüyen yenidoğanlar duyusal yoksunluk

I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2011

Pediatri hemşireliği intern uygulamasına ilişkin öğrencilerin görüşleri

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.184-185

Pediatri Nefroloji Kliniğinde düzenlenen sosyal etkinliğin hasta çocuklar ve anneleri üzerine etkisi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, cilt.186

Öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin görüş ve tutumları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.187

Klinik uygulamada kavram haritası deneyimi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.237-238

İlköğretim ve lise öğrencilerinde sigara ve alkol kullanımı

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.270-271

Hemşirelik öğrencilerinin uygulamada kavram haritası kullanımına ilişkin görüşleri

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.99-100

Pediatri hemşirelerinde iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam kalitesi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.101-102

Klinik uygulamada kavram haritası kullanımı: Tip I Diabetes Mellitus

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, ss.142

Kronik hastalıklı çocuklara bakım veren annelerin bakım yükünün belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, ss.291

Kayseri il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam kalitesi düzeyleri

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, ss.192

Entegre eğitim uygulanan hemşirelik bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2008, ss.123

Kitap & Kitap Bölümleri

Karaciğer Fonsiyon Bozukluğu Olan Çocuğun Bakımı.

Hemşireler İçin Pediatrik Evde Bakım Aile Merkezli Yaklaşım, Erdemir Firdevs, Altay Naime, Kılıçarslan Törüner Ebru, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.353-399, 2019

Hematopoetik Fonsiyon Bozukluğu Olan Çocuğun Bakımı.

Hemşireler İçin Pediatrik Evde Bakım Aile Merkezli Yaklaşım, Erdemir Firdevs, Altay Naime, Kılıçarslan Törüner Ebru, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.401-426, 2019

Anne Sütünün Yetersizliği, Etkisiz Emzirme, Emzirmenin Kesintiye Uğraması, Emzirmede Güçlenmeye Hazır Oluş

Sparks Taylor’ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Karahan Azize, Kav Sultan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.533-542, 2019

Ağrının Değerlendirilmesi

Çocuklarda Ağrı Yönetimi: Hemşire ve Sağlık Profesyonelleri için bir Rehber, Polat Sevinç, Gürol Ayşe, Editör, nobel, 2018

Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamaları

Çocuklarda Palyatif Bakım Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: 2018. p.79-83., , Editör, Türkiye Klinikleri, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pediari Hemşireliği Akıl Notları, Hicran Çavuşoğlu, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.131-158, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Hicran ÇAVUŞOĞLU, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.131-158, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, HİİCRAN ÇAVUŞOĞLU, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, ss.131-158, 2018

Çocuklarda İmmün Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği, Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.520-560, 2013

İmmün Sistem Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği, Conk Zeynep, Başbakkal Zümrüt, Bal Yılmaz Hatice, Bolışık Bahire, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.515-563, 2013