Çocuklarda Ağrılı İşlemler Sırasında Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemleri


KAPLAN B., ERDEM E.

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 Mayıs - 29 Haziran 2016