Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do positional variations of epididymis affect infertility?

Turkish journal of urology, cilt.44, ss.198-201, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A Rare Cause of Male Infertility: 45,X/46,XY Mosaicism

UROLOGIA INTERNATIONALIS, cilt.101, ss.481-485, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ten cases with 46,XX testicular disorder of sex development: single center experience.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, cilt.43, ss.770-775, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The frequencies of Y chromosome microdeletions in infertile males

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.44, ss.389-392, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A RARE CASE: PELLET REMAINING IN THE PENIS AFTER SHOTGUN INJURY

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.212-216, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A rare case: Congenital Megalourethra in prune belly syndrome

Archives of Case Reports, cilt.2, ss.1-3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Parental Consanguinity In Infertile Males.

open journal of urology, cilt.3, ss.53-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solitary Fibrous Tumor of the Kidney: A Case Report.

Case Reports in Urology, cilt.2013, ss.1-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Small cell prostate carcinoma: a case report and review of the literature.

Case Reports in Urology, no.2013, ss.1-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.438-440, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The sexual and psychological conditions of male patients with klinefelter syndrome and vasal agenesis

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 February 2020

Kalıcı müllerian kanal sendromu nadir bir olgu sunumu

28. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2019

The effects of body mass index on sperm parameters and reproductive hormones in males without infertility risk factors

ESAU Oporto Meeting, Joint Meeting ESAU-Portuguese Society of Andrology, Porto, Portekiz, 02 June 2018, ss.89

Do positional variations of epididymis affect infertility?

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.2993-2994 Creative Commons License

A Rare Cause of Male Infertility: 45,X/46,XY Mosaicism.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology (ESAU), Malmö, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.2991

Do Positional Variations of Epididynis Affect Infertility.

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology (ESAU), Malmö, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.2993

The frequencies of Y chromosome microdeletions in infertile men from Middle Anatolia, Turkey

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.2995-2996

Skeletal health of Klinefelter patients is not so bad

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.3014-3015

Congenital absence of the vas deferens: Is the goal only fertility?

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, Malmö, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.2990

A rare cause of male infertility: 45, X/46, XY Mosaicism

10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology, İsveç, 24 - 25 November 2017, cilt.16, ss.2991-2992

ÜROLOJİ HASTALARINDA COLİSTİN NEFROTOKSİSİTESİ

26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 15 October 2017

EVALUATION OF THE AGNOR PARAMETERS FOR THE EARLY DETECTION OF URINARY BLADDER CANCER VIA CELLS OBTAINED FROM URINE SAMPLES

6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 30 October 2016, cilt.41, ss.114-115

Laparoskopik retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi.

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 October 2016, ss.82

Renal kitlelerde nefron koruyucu cerrahi sonuçlarımız: 12 yıllık tek merkez deneyimi

24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ-26. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, İzmir, Türkiye, 20 - 24 October 2015

Aksesuar meme dokusu fertilite ile ilişkili midir?

11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 30 April - 03 May 2015, ss.20

Ultrason Kılavuzlğunda Mikro perkütan Nefrolitotomi

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 April 2015, ss.20

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.117

Pulmonary Complications in Percutaneous Nephrolithotomy with Upper Calyx Access

34th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, GLASKOW, İSKOÇYA, 12 - 15 October 2014

LAPAROSCOPIC TREATMENT OF RENAL HYDATID CYST

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014

Laparoskopik Üreteroüreterostomi Yapılan Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu.

3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 - 31 May 2014, ss.3

Is pyelo-pyelostomy sufficient and effective for ureteropelvic junction obstruction with vascular compression?

29th Annual Congress of the European Association of Urology, Stockholm, İsveç, 11 - 15 April 2014, cilt.13, ss.552

Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığının Nadir Bir Sebebi: Fibroepitelyal Polip

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.166

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.90

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.142-143

Mesane Tümörü ile Kan Grupları Arasında İlişki Var mıdır?

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.336-337

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.225

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.68-69

Our experience in upper urinary tract urothelial tumors

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1215107

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.117-118

Percutaneous nephrolithotomy A single center experience of 1,262 cases

Abstracts of the EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1344236

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1322

Böbrek Dışı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.223

The results of radical nephrectomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1359251

Laparoscopic radical prostatectomy experience: The first 12 cases

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1322214

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.224

Our results of patients with bladder cancer treated with radical cystectomy and ureterocutaneostomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.12241161-12241162

Comparing prostate specific antigen doubling time and prostate specific antigen velocity as predictors of prognosis and survival in hormone-resistant prostate cancer patients

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1315207

Thermochemotherapy application for non-muscle invasive bladder cancers in middle and high risk: Initial experience

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1223115

Our experience on radical cystectomy of non-urothelial bladder cancer

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1227119

Nadir Testis Stromal Tümörü: Bilateral Leydig Hücreli Tümör- Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.102

Böbrek Kist Hidatiğinin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.228-229

Penile Mold: Is It A Useful Technique In The Surgical Management Of Peyronie's Disease?

American Urological Association (AUA) 2012 Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 May 2012, cilt.187, no.4, ss.685-686

Osteoporosis; A Dangerous Condition Waiting For Males With Klinefelter's Syndrome And Hypogonadothropic Hypogonadism

American Urological Association (AUA) 2012 Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 May 2012, cilt.187, no.4, ss.925

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.135-136

Dextrocardia and situs inversus totalis in a Turkish subject: a case report

Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa, Türkiye, 19 May - 22 November 2011, cilt.5, ss.127

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi Tecrübemiz

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.239

Kitap & Kitap Bölümleri

Güncel Üroloji

Ejakülasyon Bozuklukları, İ. Seçkiner, Ö. Bayrak., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.115-124, 2016