Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Awareness of Migraine Among Primary Care Physicians in Turkey: A Regional Study

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.55, ss.354-357, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Internet addiction in university students and change through university life

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.383-389, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.30, ss.499-505, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Knowledge and attitudes of medical and non-medical Turkish university students about cervical cancer and HPV vaccination

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, cilt.17, ss.299-303, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Breast and cervical cancer related practices of female doctors and nurses working at a University Hospital in Turkey

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, cilt.16, ss.5869-5873, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Prevalence and risk factors of tinea capitis and tinea pedis in school children in Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.64, ss.514-518, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Preferences and related factors for postpartum contraception in pregnant women

IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.11, ss.801-806, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Women's Knowledge and Behavior on Cervical Cancer, in Kayseri, Turkey

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.694-701, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The factors affecting the duration of breasffeeding: a cross-sectional study from Kayseri, Turkey

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.99-103, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Primary healthcare professionals' knowledge, attitude and behavior regarding influenza immunization; 2006-2007 season adverse effect profile

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.384-388, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Body mass index percentiles for Turkish children aged 0-84 months

ANNALS OF HUMAN BIOLOGY, cilt.38, ss.676-680, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Still an unknown topic: child abuse and "shaken baby syndrome"

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.17, ss.430-434, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The prevalence of depression and behavioral problems in the high school students

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.12, ss.204-211, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lise Öğrencilerinde Depresyon ve Davranış Sorunlarının Yaygınlığı

Anatolian Journal of Psychiatry, cilt.12, ss.204-211, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of life quality of pregnant adolescents with that of pregnant adults in Turkey

UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.115, ss.275-281, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Incidence of Domestic Violence, the Causative

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.26, ss.201-205, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Determinants of Self-Rated Health in General Population in Kayseri, Turkey

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.88-96, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE INCIDENCE OF DOMESTIC VIOLENCE, THE CAUSATIVE FACTORS AND THEIR EFFECTS ON THE FAMILY

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.26, ss.201-205, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Occupational Infections in Veterinarians

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, ss.251-254, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Exposures With Rabies Risk Between 2009 and 2014 in Kayseri, Turkey

KLIMIK JOURNAL, cilt.31, ss.135-138, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Knowledge of Food Literacy and Food Safety Among Turkish Adults

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.81-86, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Adölesan Dönemde Üreme Sağlığı, Cinsellik ve Cinsel Eğitimin Önemi

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.1423-1448, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinde Yeme Tutumları, Beden Algısı, Benlik Saygısı ve İlişkili Etmenler

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.48-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATERNAL SAFETY OF SYRIAN REFUGEES IN SOUTHEAST TURKEY

The Anatolian Journal of Family Medicine, cilt.1, ss.56-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of physical activity level and related factors in students’xx of Harran Universty

Health Care Academician Journal, cilt.5, ss.301, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

JOJ Nurse Health Care 9(1): JOJNHC.MS.ID.555753 (2018)

JOJ Nurse Health Care, cilt.9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nutrition culture of university students

Health Care Academician Journal, cilt.4, ss.332, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin beslenme kültürleri

Sağlık akademisyenleri dergisi, cilt.4, ss.332-338, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.74, ss.113-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal ve Aile İçi Şiddet Algıları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.405-413, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Universitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Turkiye Klinikleri, cilt.2, ss.52-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Turkish Medical and Law Students towards the Organ Donatio

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE, cilt.6, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin anne sütü sağma konusundaki bilgi ve davranışları: Tanımlayıcı bir çalışma

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences, ss.100-104, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Attitudes of Turkish Medical and Law Students towards the Organ Donation

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE, cilt.6, ss.1-7, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hemşirelerin Organ Bağışına bakışları

Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı

TAF Prev Med Bull, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The accuracy of height and weight values reported by turkish adults and their validity in diagnosing overweight and obesity

Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.24, ss.15-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Mahkûmlarda Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve HIV İnfeksiyonu Göstergelerinin Taranması

VİRAL HEPATİT DERGİSİ, cilt.18, ss.64-67, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Depresyon ve Malnutrisyon Durumları Arasındaki İlişki

Turkish Journal of Public Health, cilt.10, ss.37-43, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 yaş grubu çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.112-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 yafl çocuk ve adolesanlardabüyüme e¤rileri

TÜRK AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizde Hepatit A enfeksiyonunun değişen epidemiyolojisi

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 Yaş Çocuk ve Adölesanlarda Büyüme Eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.112-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşire ve ebelerin aile içi fiziksel şiddete bakış açıları maruziyetleri.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim Araştırma Bölgesi’nde 0-5 yaş grubunda malnütrisyon durumu

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The seroprevalence of Toxoplasma gondii among prisoners in the Kayseri closed prison

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.33, ss.15-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Kapalı Cezaevi Mahkumlarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.33, ss.15-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parent-Reported Prevalence Chronic Health Conditions in School-Aged Children in Kayseri, Turkey

Türkiye Klinikleri, Pediatri Dergisi, cilt.18, ss.193-199, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The seroprevalence of Toxoplasma gondii among prisoners in the Kayseri closed prison Kayseri Kapali Cezaevi Mahkumlarinda Toxoplasma gondii Seroprevalansi.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.33, ss.15-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİNİN MERS FARKINDALIĞI

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 05 September 2015 - 09 September 2019

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

Knowledge, Attitudes and Behaviours of the Individuals About the Applications to the Emergency Services

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 25 November 2018

Attitudes Towards Gender Roles of Personnel Employed in a Public Institution

6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018), 12 - 16 October 2018

Perinatal Outcomes Of Adolescent Pregnancy

6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018), 12 - 16 October 2018

PERİNATAL OUTCOMES OF ADOLESCENT PREGNANCY

KONGRE, Antalya, Türkiye, 12 - 16 October 2018, ss.455

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Kültürleri

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 October 2017

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 April 2017

Gebelikte aile içi şiddet ve etkileyen faktörler

3. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 21 - 22 April 2017

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3.ULUSLARARSI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 April 2017

Su kesintileri, halk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi. 13-17 Şubat 2017 Antalya, 13 - 17 February 2017

Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Mıstık Skoru ile virus ilişkisi.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016, ss.209

Birinci basamakta boğaz ağrısında yazılan reçetelerin özellikleri.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016, ss.17

Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Modifiye Centor Skoru ile virus ilişkisi.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016, ss.183-184

Toplu Yaşam Alanlarında DAS

Uluslararası katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2015, 6 - 09 December 2015

Hepatitis C genotypes in Bagcilar region

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015

Association of Hepatitis and syphilis

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015

Acut Hepatitis A Infection in Istanbul

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015

Association of Hepatitis and Syphilis

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Almanya, 26 - 28 June 2015, cilt.22, ss.25-26

Hepatitis C genotypes in Bagcilar region

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Almanya, 26 - 28 June 2015, cilt.22, ss.62

Acut Hepatitis A Infection in Istanbul

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Almanya, 26 - 28 June 2015, cilt.22, ss.19

Quality of Life Among the Secondary School Students

III. AGPFM.SEE Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 September 2014, ss.780

Sleep quality and related factors among Turkish university students

III. AGPFM.SEE Cogress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 September 2014, ss.791

KAYSERİDEKİ ANNELERİN EMZİRME SÜRELERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 October 2008

Kitap & Kitap Bölümleri