GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER


BAYRAM DEĞER V., BALCI E. , ULUTAŞDEMİR N.

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 Nisan 2017