Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİNİN MERS FARKINDALIĞI

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 05 September 2015 - 09 September 2019

Kronik Viral Hepatitli Olgularda Hepatit A Duyarlık Oranları

KLİMİK 2019 - XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019 Sustainable Development

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 24 November 2018

Knowledge, Attitudes and Behaviours of the Individuals About the Applications to the Emergency Services

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 25 November 2018

Attitudes Towards Gender Roles of Personnel Employed in a Public Institution

6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018), 12 - 16 October 2018

Perinatal Outcomes Of Adolescent Pregnancy

6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018), 12 - 16 October 2018 identifier identifier identifier

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Kültürleri

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 October 2017

Gebelikte aile içi şiddet ve etkileyen faktörler

3. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3.ULUSLARARSI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

Su kesintileri, halk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi. 13-17 Şubat 2017 Antalya, 13 - 17 February 2017 Sustainable Development

Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Mıstık Skoru ile virüs ilişkisi

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 Mayıs 2016 Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016

Birinci basamakta boğaz ağrısında Modifiye Centor Skoru ile virüs ilişkisi

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 Mayıs 2016 Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016

Birinci basamakta boğaz ağrısında yazılan reçetelerin özellikleri.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.17

Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Mıstık Skoru ile virus ilişkisi.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.209

Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Modifiye Centor Skoru ile virus ilişkisi.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.183-184

Toplu Yaşam Alanlarında DAS

Uluslararası katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2015, 6 - 09 December 2015

Acut Hepatitis A Infection in Istanbul

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015 Sustainable Development

Association of Hepatitis and syphilis

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015 Sustainable Development identifier identifier identifier

Hepatitis C genotypes in Bagcilar region

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015 Sustainable Development

Acut Hepatitis A Infection in Istanbul

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Germany, 26 - 28 June 2015, vol.22, pp.19 Sustainable Development identifier

Association of Hepatitis and Syphilis

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Germany, 26 - 28 June 2015, vol.22, pp.25-26 Sustainable Development identifier

Hepatitis C genotypes in Bagcilar region

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Germany, 26 - 28 June 2015, vol.22, pp.62 Sustainable Development identifier

Quality of Life Among the Secondary School Students

III. AGPFM.SEE Congress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014, pp.780 Sustainable Development

Sleep quality and related factors among Turkish university students

III. AGPFM.SEE Cogress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014, pp.791

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağimliliği

16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October 2013

KAYSERİDEKİ ANNELERİN EMZİRME SÜRELERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 October 2008

Hemşire ve ebelerin şiddete maruz kalmaları ve şiddete bakışlarının incelenmesi

11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.486-487

Books & Book Chapters

XYZ

in: COVID-19 PANDEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU, MUZAFFER ŞEKER, ALİ ÖZER, ZEKERİYA TOSUN, CEM KORKUT, MÜRSEL DOĞRUL, Editor, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ, Ankara, pp.150-155, 2020 Sustainable Development

Engelli Bireylerin Beslenmesi

in: TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU 2020, Üner Sarp, Okyay Pınar, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.941-946, 2020

Türkiye’xxde Tütün Kontrolü ile İlgili Yakın Tarihte Öne Çıkan Uygulamalar

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp ÜNER, Pınar OKYAY, Editor, HİPOKRAT, pp.1013-1015, 2020

Yaşlı İstismarı Ve İhmali

in: Geriatriye Disiplinlerarası Yaklaşım, Ümran Sevil, Vasfiye Bayram Değer, Editor, Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.236-253, 2019

Metrics

Publication

195

Citation (WoS)

206

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

191

H-Index (Scopus)

8

Project

8

Thesis Advisory

7

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals