Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Internet addiction in university students and change through university life

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.19, no.4, pp.383-389, 2018 (SCI-Expanded) identifier

Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.30, no.5, pp.499-505, 2017 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Preferences and related factors for postpartum contraception in pregnant women

IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, vol.11, no.10, pp.801-806, 2013 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

Women's Knowledge and Behavior on Cervical Cancer, in Kayseri, Turkey

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, no.3, pp.694-701, 2012 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Still an unknown topic: child abuse and "shaken baby syndrome"

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.17, no.5, pp.430-434, 2011 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

The Incidence of Domestic Violence, the Causative

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.26, no.1, pp.201-205, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development

Occupational Infections in Veterinarians

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.2, pp.251-254, 2009 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

How Does the COVID-19 Pandemic Affect School-Age Children?

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.11, no.1, pp.123-124, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Corona Günlerinde Uzaktan Eğitim Bağımlılık Gelişiminde Bir Risk Oluşturur mu?

BAĞIMLILIK DERGİSİ – JOURNAL OF DEPENDENCE, vol.22, no.1, pp.100-102, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN PERSONELİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Journal of International Social Research, vol.13, no.(75-8), pp.927-933, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Anne Sütünü Artıran Geleneksel Uygulamalar

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.230-236, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

APPROACHES OF THE NURSES TO EUTHANASIA AND SUICIDE: A CROSS-SECTIONAL STUDY FROM TURKEY

Journal of International Social Research, vol.12, no.63, pp.587-594, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Adölesan Dönemde Üreme Sağlığı, Cinsellik ve Cinsel Eğitimin Önemi

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.1423-1448, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

MATERNAL SAFETY OF SYRIAN REFUGEES IN SOUTHEAST TURKEY

The Anatolian Journal of Family Medicine, vol.1, pp.56-61, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

JOJ Nurse Health Care 9(1): JOJNHC.MS.ID.555753 (2018)

JOJ Nurse Health Care, vol.9, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin beslenme kültürleri

Sağlık akademisyenleri dergisi, vol.4, no.4, pp.332-338, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Nutrition culture of university students

Health Care Academician Journal, vol.4, pp.332, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Universitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Turkiye Klinikleri, vol.2, no.2, pp.52-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Attitudes of Turkish Medical and Law Students towards the Organ Donatio

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE, vol.6, no.1, pp.1-7, 2015 (Scopus)

Annelerin anne sütü sağma konusundaki bilgi ve davranışları: Tanımlayıcı bir çalışma

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences, no.2, pp.100-104, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Attitudes of Turkish Medical and Law Students towards the Organ Donation

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE, vol.6, no.1, pp.1-7, 2015 (ESCI) identifier identifier identifier

Hemşirelerin Organ Bağışına bakışları

Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı

TAF Prev Med Bull, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Depresyon ve Malnutrisyon Durumları Arasındaki İlişki

Turkish Journal of Public Health, vol.10, no.1, pp.37-43, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

0-18 yaş grubu çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, vol.15, no.3, pp.112-129, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

0-18 yafl çocuk ve adolesanlardabüyüme e¤rileri

TÜRK AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

0-18 Yaş Çocuk ve Adölesanlarda Büyüme Eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, vol.15, pp.112-129, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

0-18 yaş çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri.

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.15, no.3, pp.112-129, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

The seroprevalence of Toxoplasma gondii among prisoners in the Kayseri closed prison

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.33, no.1, pp.15-19, 2009 (Scopus)

The seroprevalence of Toxoplasma gondii among prisoners in the Kayseri closed prison Kayseri Kapali Cezaevi Mahkumlarinda Toxoplasma gondii Seroprevalansi.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.33, no.1, pp.15-19, 2009 (Scopus) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİNİN MERS FARKINDALIĞI

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 05 September 2015 - 09 September 2019

Kronik Viral Hepatitli Olgularda Hepatit A Duyarlık Oranları

KLİMİK 2019 - XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019 Sustainable Development

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 24 November 2018

Knowledge, Attitudes and Behaviours of the Individuals About the Applications to the Emergency Services

Fourth International Jubilee Congress of General Medicine, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 25 November 2018

Attitudes Towards Gender Roles of Personnel Employed in a Public Institution

6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018), 12 - 16 October 2018

Perinatal Outcomes Of Adolescent Pregnancy

6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018), 12 - 16 October 2018 identifier identifier identifier

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Kültürleri

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 October 2017

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3.ULUSLARARSI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

Gebelikte aile içi şiddet ve etkileyen faktörler

3. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 21 - 22 April 2017 Sustainable Development

Su kesintileri, halk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi. 13-17 Şubat 2017 Antalya, 13 - 17 February 2017 Sustainable Development

Birinci basamakta boğaz ağrısında Modifiye Centor Skoru ile virüs ilişkisi

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 Mayıs 2016 Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016

Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Mıstık Skoru ile virüs ilişkisi

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 Mayıs 2016 Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016

Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Modifiye Centor Skoru ile virus ilişkisi.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.183-184

Birinci basamakta boğaz ağrısında yazılan reçetelerin özellikleri.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.17

Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Mıstık Skoru ile virus ilişkisi.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.209

Toplu Yaşam Alanlarında DAS

Uluslararası katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2015, 6 - 09 December 2015

Acut Hepatitis A Infection in Istanbul

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015 Sustainable Development

Hepatitis C genotypes in Bagcilar region

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015 Sustainable Development

Association of Hepatitis and syphilis

15Th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases, 26 - 28 June 2015 Sustainable Development identifier identifier identifier

Association of Hepatitis and Syphilis

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Germany, 26 - 28 June 2015, vol.22, pp.25-26 Sustainable Development identifier

Hepatitis C genotypes in Bagcilar region

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Germany, 26 - 28 June 2015, vol.22, pp.62 Sustainable Development identifier

Acut Hepatitis A Infection in Istanbul

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (ISVHLD), Berlin, Germany, 26 - 28 June 2015, vol.22, pp.19 Sustainable Development identifier

Quality of Life Among the Secondary School Students

III. AGPFM.SEE Congress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014, pp.780 Sustainable Development

Sleep quality and related factors among Turkish university students

III. AGPFM.SEE Cogress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014, pp.791

KAYSERİDEKİ ANNELERİN EMZİRME SÜRELERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 October 2008

Hemşire ve ebelerin şiddete maruz kalmaları ve şiddete bakışlarının incelenmesi

11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.486-487

Books & Book Chapters

Türkiye’xxde Tütün Kontrolü ile İlgili Yakın Tarihte Öne Çıkan Uygulamalar

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp ÜNER, Pınar OKYAY, Editor, HİPOKRAT, pp.1013-1015, 2020

XYZ

in: COVID-19 PANDEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU, MUZAFFER ŞEKER, ALİ ÖZER, ZEKERİYA TOSUN, CEM KORKUT, MÜRSEL DOĞRUL, Editor, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ, Ankara, pp.150-155, 2020 Sustainable Development

Engelli Bireylerin Beslenmesi

in: TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU 2020, Üner Sarp, Okyay Pınar, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.941-946, 2020

Yaşlı İstismarı Ve İhmali

in: Geriatriye Disiplinlerarası Yaklaşım, Ümran Sevil, Vasfiye Bayram Değer, Editor, Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.236-253, 2019