Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Triseksiyon Tedavsi Sonrası Yapılan Modifiye Sabit Protetik Köprü: Vaka Raporu

Türkiye klinikleri Journal oj Dental Science, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşınmış Dişlerde Periodontal ve Protetik yaklaşım: Olgu Sunumu

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.48-51, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erken Dönem İmplant Kayıplarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

48. TPD uluslararsı bilimsel kongresi ve 27. bilimsel sempozyumu, 26 - 29 Ekim 2018

triseksiyon sonrası modifiye sabit restorasyon: olgu sunumu

TDB 16. uluslararsı dişhekimliği kongresi, 25 - 27 Haziran 2009

IL-1b and IL6 levels in peri-implant crevicular fluid before loading:a pilot study

6th congress of the european federation of periodontology, 4 - 06 Haziran 2009

komplike kron kök kırığının tedavisinde multidisipliner yaklaşım: 40 ay takipli vaka raporu

ege bölgesi diş hekimleri odaları 9. uluslarası bilimsel kongre ve sergisi, 16 - 18 Mayıs 2008

dişeti problemlerinin patoloji sonuçlarına göre dağılımı

Türk Periosontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi, 23 - 27 Mayıs 2007

aşınmış dişlerde periodontal ve protetik yaklaşım:olgu sunumu

ege bölgesi diş hekimleri odaları 7. uluslararası bilimsel kongre ve sergisi, 27 - 29 Nisan 2007