Tek Çene Tam Dişsizliği Bulunan Hastanın All-on-four İmplant Tekniği Uygulanarak Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu


Creative Commons License

Temizkanlı H. O. , Leblebicioğlu Kurtuluş İ. , Kılıç D. , Vanlı Temizkanlı G.

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2020, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.703-704

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.703-704

Abstract

İmplant teknolojisinin ilerleyerek geliştiği çağımız diş hekimliğinde yeni augmentasyon teknikleri, yeni materyaller ve cerrahi prosedürler her geçen gün literatürde yerini almaktadır. Özellikle sabit protetik bir rehabilitasyonu karşılayacak sayı ve pozisyonda implantların yerleşimi konusu günümüzde geliştirilen all-on-four konsepti sonrası oldukça değişim göstermiştir. Bu teknikte hastamıza maksiller tam dişsiz bölgeye 4 adet kemik içi dental implant uygulaması anteriorda kret kavsi izin verdiği derecede paralel, posteriorda ise sağ maksiller bölgede 0-30 derece, sol maksiller bölgede ise 30-45 derece arası açıda olacak şekilde manuel cerrahi rehber kullanılarak yapılmıştır. Posteriorda bulunan implantların anatomik lokalizasyonlarının maksiller sinüsle ilişkili olacağı öngörüsüyle, eksternal sinüs plasti cerrahisi uygulanmıştır. Bu sebeple immediat yükleme yapılmadan operasyondan sonra 8 ay boyunca sinüs çevresi kemik rejenerasyonu beklenmiştir. Uygun açıda dayanak seçimi tamamlandıktan sonra implantüstü sabit protez ölçüsü alınmıştır. Cr-Co altyapıdan hazırlanan kantileverli sabit protetik restorasyon tedavisi tamamlanan hastamız uygun hijyen protokolü hakkında bilgilendirildikten sonra idame aşamasına geçirilmiştir. 1 nci ay kontrolleri tamamlanmış ve herhangi bir protetik komplikasyona rastlanmamıştır. Allon-four konseptinde amaç; vertikal ve horizontal kret genişliğinin yetersizliği sebebiyle konvansiyonel implant cerrahisinin yapılamayacağı vakalarda distaldeki implantların açılı yerleştirilmesiyle distal kantilever uzantılı bir sabit implant üzeri protetik restorasyon tasarımı ile rehabilitasyon sağlamaktır. Bu sayede ileri rejeneratif cerrahi prosedürleri uygulanmadan hastanın daha kısa sürede ve daha yüksek konforda protezlerine kavuşması sağlanmaktadır.