Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In vitro medicinal potentials of Bryum capillare, a moss sample, from Turkey

SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.28, sa.1, ss.478-483, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of anti-biofouling potential of Viburnum opulus extracts

BOLETIN LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS, cilt.19, sa.3, ss.321-333, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANTIBIOFILM ACTIVITY ON ESCHERICHIA COLI BIOFILMS OF ENVIRONMENT FRIENDLY BIOMATERIALS CHITOSAN

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.29, sa.10, ss.8817-8824, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MEDICINAL POTENTIAL OF ECTOMYCORRHIZAL MUSHROOM PISOLITHUS ARHIZUS EXTRACTS FROM TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.29, sa.10, ss.9455-9464, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Biodegradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) herbicide by Pseudomonas spp. strains

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.20, sa.6, ss.1438-1446, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of some organic pollutants on the exopolysaccharides (EPSs) produced by some Pseudomonas spp. strains

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.168, sa.1, ss.64-67, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Biosurfactant Production in Molasses by Some Pseudomonas spp.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.30, sa.1, ss.161-163, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Chitosan Biopolymer and its Anti-biofilm Activity

Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., cilt.64, sa.1, ss.50-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaca Dirençli Mikroorganizmalara Karşı Yeni Bir Yaklaşım: Geleceğin Antibiyo-tikleri, Bitkisel Antimikrobiyal Peptidler

ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.51-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Farmakopesindeki Bazı Tıbbi Bitkilerin Önemli Farmakolojik Gruplara Göre İncelenmesi

ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, cilt.7, sa.1, ss.22-36, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apiterapi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.49-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biotechnological Drugs Found in Pharmacies inTurkey

International Journal of Pharma Research and Health Sciences, cilt.7, sa.2, ss.2928-2936, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pisolithus arrhizus Ekstraktı Kullanılarak Sentezlenen Titanyum Nanopartikülünün Antimikrobiyal Etkisi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.157-161, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veterinary Drugs Found in Pharmacies in Turkey

International Journal of Scientific Research and Management, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Pharmacological Properties of Bryophyte Hypnum andoi from Turkey

International Journal of Pharmacy andNatural Medicines, cilt.7, sa.1, ss.10-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE ECZANELERDE BULUNAN BİTKİSEL İLAÇLAR

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial activities of Pseudomonas spp. strains isolated from raw milk collected in Turkey

International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), cilt.6, ss.80-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİKROBİYAL BİYOFİLMLERE KARŞI YENİ ANTİBİYOFİLM STRATEJİLERİ ve NANOTEKNOLOJİKAKLAŞIMLAR

Erciyes Üniversitesi SAğlık Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.262-266, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial, Antioxidant Activities and Chemical Composition of Lactarius deliciosus (L.) Collected from

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.15, sa.1, ss.98-103, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

In vitro Antimicrobial and Antioxidant Properties of Ganoderma lucidum Extracts Grown in Turkey

European Journal of Medicinal Plants, cilt.4, sa.6, ss.709-722, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of proteolytic, lipolytic activities and antibiotics susceptibility of some Pseudomonas bacteria isolated from raw milks

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, cilt.70, sa.3, ss.147-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kastamonu yöresinden toplanan bazı makrofungusların Antimikrobiyal aktivitesi

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.11, sa.2, ss.187-190, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pseudomonas Cinsi Bakterilerin Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Sekonder Metabolitleri

Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, cilt.9, sa.2, ss.25-34, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial Activity of Mnium marginatum Extracts

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.11, sa.2, ss.205-208, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mnium marginatum özütlerinin antimikrobiyal aktivitesi

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.11, sa.2, ss.205-208, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Metabolite Productions and degradation of hazardous organic pollutants by Pseudomonas spp

Journal of Applied Biological Sciences, cilt.5, sa.2, ss.9-14, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Metabolit Productions and Degradation of Hazardous Organic Pollutants by Pseudomonas spp.

Journal of Applied Biological Sciences, cilt.5, sa.2, ss.9-14, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of Genetical Distances among Certain Selfed Maize Generations (F3 , F4 And F5 ) by using PCR Method

Journal of The Institute of Science and Technology of Gazi University, cilt.12, sa.3, ss.837-847, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Apitherapy and Effect on Human Health.

2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2018

Veterinary Medicines Found in Pharmacies in Turkey

2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2018, ss.264

GABA Biosynthesis in İntestinal Flora

5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, ss.156

Serotonin Biosynthesis in İntestinal Flora

5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, ss.157

Investigation of Health Ministry of Licensed Biotechnologically Medicines Found in Pharmacies in Turkey

12th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.289

Türkiye’de Eczanelerde Bulunan Bitkisel İlaçlar

XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2018, ss.110

Medicinal Properties of Bryum capillare

The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017

Medicinal Properties of Hypnum andoi

The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017

Escherichia coli Biyofilmi Üzerine Kitosanin In VitroDejeneratif Etkisi

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.1075

Evaluation of Antibiofilm Potential of A Novel MedicinalPlant (Vibirnum opulus) Extract: Example of Dental Plaque

IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.635

Escherichia coli Biyofilmi Üzerine Kitosanın In Vitro Dejeneratif Etkisi

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017

New Antibiofilm Strategies and Nanotechnological Approaches Against Microbial Biofilms

3st International Nanoscience&Nanotechnology for Next Generation Confrence, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.117

Investigation of anticancer potential of Pisolithus arrhizus mushroom grown in Turkey

International Gazi Pharma Symposium Series, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.109

Production of Fungal Chitosan

International Gazi Pharma Symposium Series, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.68

Antimicrobial Activity and Flavonoid Content of Pisolithus arhizus mushroom grown in Turkey

11th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.287

Pisolithus arhizus Özütlerinin Antioksidan Aktivitesi

21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Nevşehir, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.86

Evaluation of anticancer activities of Bryum capillare

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.57

A comparatıve study on the antioxidant and antimicrobial activity of Sarcosphaera crassa and Tricholoma spp. Extracts

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.59

A comparative study on the cytotoxic activity of Three edible mushrooms extracts

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.60

Antimicrobial Properties of Natural Dyes Against Some Pathogens

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.148

In vitro antimicrobial, antioxidant, and antibiofilm of Bryum capillare, a bryophyte sample

European Biotechnology Congress, Bratislava, Slovakya, 16 - 18 Mayıs 2013, cilt.24, sa.1, ss.113

A Comparative study on the antioxidant and antimicrobial activity of Ganoderma lucidum extracts

European Biotechnology Congress, Bratislava, Slovakya, 16 - 18 Mayıs 2013, cilt.24, sa.1, ss.113-114

Determination of antimicrobial activity of some natural dyes

10th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2012, ss.208

Pseudomonas spp. Suşları Tarafından Bazı Petrol Hidrokarbonlarının Degredasyonunun Belirlenmesi

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 Ekim 2009, ss.135

Investigation of effects of various organic pollutants upon the exopolysaccharides (EPSs) produced by some Pseudomonas spp. strains

14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, İspanya, 13 - 16 Eylül 2009, cilt.25, sa.1, ss.267

Determination of rhamnolipid biosurfactant production in molasses by some Pseudomonas spp.

14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, İspanya, 13 - 16 Eylül 2009, cilt.25, sa.1, ss.255

Antimicrobial activity and production of some secondary metabolites by Pseudomonas aeruginosa B1 and B2 in molasses

International Conference on Plants and Environmental Pollution, Kayseri, Türkiye, 6 - 11 Temmuz 2009, ss.108

Pseudomonas spp. suşlarının bazı ikincil metabolit üretimlerinin belirlenmes

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.279

Toxicity of three common herbicides used in Turkey on Chrococcus sp. H8, Scenedesmus sp. S59 and Artemia salina

6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2006, ss.110

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyoteknolojide Kullanılan Mikrobiyal Sistemler

Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları, Dündar Munis, Bağış Haydar, Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.555-564, 2017