Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Level of Damage Caused by Football Matches on Players

LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS EDITION, ss.2836-2839, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of biochemical and hematologic parameters of elite female athletes in different branches with sedanters

AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, cilt.6, ss.1405-1409, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇOCUKLARDA MOTOR BECERİ İLE FUTBOLA ÖZGÜ TEKNİK BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.13-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Somatotype Characteristics of Athletes on the Balance Performance (ERIC)

Journal of Education and Learning, cilt.7, ss.174-180, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocuklarda 12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.50-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE COMPARISON BETWEEN STATIC AND DYNAMIC BALANCE PERFORMANCES OF TEAM AND INDIVIDUAL ATHLETES

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.4, ss.28-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of quadriceps femoris and hamstring muscular force on static and dynamic balance performance

International Journal of Physical Education, Sports and Health, cilt.2, ss.323-325, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the Age of 9 15 in Accordance With Age Variables

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.2, ss.460-468, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Iron metabolism and importance of iron in exercise

International Journal of Academic Research, cilt.5, ss.223-230, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Three-Year Athletıc Training For Infrastructure On Physical And Physiological Parameters Of Female Students

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.112-118, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects Of The Game Form Training Method 7v7 Match On Strength Parameters Of Soccer Players

Bulletin of the Transilvania University of Brasov, cilt.3, ss.115-124, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Female Taekwondo Players

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, cilt.10, ss.939-944, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Male Dancers Who Play Different Regianal Dances

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science Movement And Health, cilt.10, ss.863-865, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Angiotensin Converting Enzyme Polymorphism in Elite Taekwondo Athletes Of Turkish and Azerbaijan Taekwondo Teams

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, cilt.10, ss.165-168, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Female Dancers Who Play Different Regianal Dances

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, cilt.10, ss.866-868, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Female Taekwondo Athletes

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, cilt.10, ss.945-951, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takım Sporcuları ile Ferdi Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, ss.22-28, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İrtifa Egzersizin Erkek Dağcıların Solunum Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, ss.9-14, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNU

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, ss.452

Türk Toplumunda Mitokondriyal DNA Kontrol Bölgesi Dizi Çeşitliliğinin Araştırılması

Turaz Akademiya, Türkiy?-Az?rbaycan I. Beynelxalq Mahkeme Tibbi Ekspertiza ve Patologiya Konqresi, 13-16 Oktyabr 2016. Azerbaycan., At Azerbaijan, Baku, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016, ss.32

The effect of Samototype Charecteristic of Athletes on The Balance Performance

Europan College of Sport Science Sustaınable Sport, Malmö, İsveç, 24 - 27 Haziran 2015

The Effect of Lower Exremity Masses and Volumes on The Balance Performance of Athletes

Europan College of Sport Science Sustaınable Sport, Malmö, İsveç, 24 - 27 Haziran 2015

Evaluating the self confidence levels of teams and indivual athletes at the age of 14 16 according to several variables

İnternational conference on science culture and sport, bosna, Bosna-Hersek, 24 - 26 Mayıs 2014, ss.190

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Male Dancers Who Play Different Regional Dances

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.120

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Male Taekwondo Players

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.78-79

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Male Taekwondo Athletes

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.79

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Female Taekwondo Players

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.78

Examination On The Anthropometric Features And Somatotypes Of The Male Children At The Age Of 16

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.20

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Female Taekwondo Athletes

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.79-80

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Female Dancers Who Play Different Regional Dances

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.120

The Effects Of The Game Form Training Method 7v7 Match On Strength Parameters Of Soccer Players

New Educatıonal Evolutıons For Sports, Management, Health Therapy And Free Tıme In European Contex, Brasov, Romanya, 25 - 27 Mart 2010, ss.13

Kitap & Kitap Bölümleri

spor bilimleri alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Farklı liglerde yarışan erkek alp disiplini kayakçıların denge parametreleri ile yarış performansları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Özgür KARATAŞ,Mehmet İLKİM,Mustafa ALTINKÖK, Editör, Gece akademi, Ankara, ss.315-328, 2019