The Level of Damage Caused by Football Matches on Players


ÇELENK Ç., Akıl M., Kara E.

LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS EDITION, no.2, pp.2836-2839, 2013 (SCI-Expanded)

Abstract

 

Football is a team game requiring high level of athletic performance such as resistance, strength, flexibility, speed and promptness. The goal of this study is to determine the level of muscle damages of players caused by football matches. The study enrolled male football players of the local leagues, whose age, weight and height averages, body-mass indexes, and sport ages were 22.01±0.63 (years), 71.06±1.50 (kg), 177.67±0,06 (cm), 22.42±0.39 (kg)/[weight(m2)], 8.50±0.49 years, respectively. Within the scope of the  study, blood samples have been taken from the subjects at the amount of 5 cc each time for 4 times as “Before the Match”, “During the Match”, “After the Match” and “24 Hours After the Match”. Over the blood samples, Creatine Kinase, Creatine Kinase Myocardinal Band, Lactate Dehydrogenase, Alanin aminotransferase, Aspartat aminotransferase and Gamma Glutamyl Transferase parameters have been analyzed. While statistical differences have been observed between Creatine Kinase Myocardinal Band and Lactate Dehydrogenase parameters, no statistical difference has been identified among the measurements of Creatine Kinase, Alaniamnotransferase, Apartaminotransferase and Gamma Glutamil Transferase. In conclusion, when all data are evaluated together, it can be claimed that while a football match increases the enzyme values of Creatine Kinase Myocardinal Band and Lactate Dehydrogenase, it can be overcome with 24 hours of resting and no statistical difference occurs among Creatine Kinase, Alaninaminotransferase, Apartaminotransferase, Gamma Glutamyl Transferase parameters and players adapt to the occurring damage during the match as a result of adaptation to the exercise.

 

Key Words: Football Match, Muscle Damage, Enzyme, Training.

Futbol, üst düzey dayanıklılık, kuvvet, esneklik, sürat, çabukluk gibi sportif performans gerektiren bir takım sporudur. Futbol oyuncusu maç süresince sprint ve orta şiddet koşularda dahil yaklaşık 10-12000 metre koşmaktadır. Bu çalışma da, Futbol maçının sporcular üzerinde yol açtığı kas hasarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

 Çalışmaya; Bölgesel liglerde oynayan, yaş ortalamaları 22.01±0.63 (yıl), ağırlık ortalamaları 71.06±1.50 (kg) ve boy ortalamaları 177.67±0,06 (cm), Beden Kütle İndeksleri 22.42±0.39 (kg)/[boy(m2)], Spor yaşları 8.50±0.49 yıl olan erkek futbolcular dahil edildi. Araştırma kapsamında deneklerden; Maç öncesi, Maç arasında, Maçtan hemen sonra, Maçtan 24 saat sonra olmak üzere 4 kez ve her seferde 5 cc olacak şekilde kan alındı.  Alınan kan örneklerinde Kreatin Kinaz (CK), Kreatin Kinaz Miyokardiyal Bant (CKMB), Laktat dehidrogenaz (LDH), Alaninaminotransferaz (ALT), Aspartataminotransferaz (AST) ve Gama-Glutamil Transferaz (GGT) parametreleri incelendi. İncelenen Kreatin Kinaz Miyokardiyal Bant ve Laktat dehidrogenaz parametreleri arasında anlamlı farklılıklar (p<0.05) bulunurken, Kreatin Kinaz, Alaninaminotransferaz, Aspartataminotransferaz, Gama-Glutamil Transferaz ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık (p<0.05) tespit edilemedi. Tüm değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri yapıldıktan sonra ölçüm zamanının impedans ve reaktans üzerine etkisi Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA ile test edildi. F’in anlamlı çıktığı durumlarda farkların hangi zamanlarda oluştuğu Bonferroni çoklu karşılaştırma testi ile belirlendi. Yanılma düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Sonuç olarak, Futbol maçının Kreatin Kinaz Miyokardiyal Bant ve Laktat dehidrogenaz enzim değerlerini yükseltirken 24 saatlik dinlenme ile bu yükselmenin giderildiği belirlenmiştir. Maçın Kreatin Kinaz, Alaninaminotransferaz, Aspartataminotransferaz ve Gama-Glutamil Transferaz parametrelerinde ise anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, sporcuların müsabaka sırasında oluşan enzim değişikliklerine karşı uyum sağladığı söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Futbol Maçı, Kas Hasarı, Enzim, Antrenman.