Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Effects Of Match Conditions On The Shaped Elements Of Blood And Iron Level Of Football Players

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, vol.48, no.3, pp.275-282, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUKLARDA MOTOR BECERİ İLE FUTBOLA ÖZGÜ TEKNİK BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.13-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Somatotype Characteristics of Athletes on the Balance Performance (ERIC)

Journal of Education and Learning, vol.7, pp.174-180, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çocuklarda 12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelere Etkisi

AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.50-57, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda 12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.50-57, 2018 (Other Refereed National Journals)

THE COMPARISON BETWEEN STATIC AND DYNAMIC BALANCE PERFORMANCES OF TEAM AND INDIVIDUAL ATHLETES

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, no.1, pp.28-34, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of quadriceps femoris and hamstring muscular force on static and dynamic balance performance

International Journal of Physical Education, Sports and Health, vol.2, no.2, pp.323-325, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the Age of 9 15 in Accordance With Age Variables

International Journal of Science Culture and Sport, vol.2, pp.460-468, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Iron metabolism and importance of iron in exercise

International Journal of Academic Research, vol.5, no.4, pp.223-230, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Three-Year Athletıc Training For Infrastructure On Physical And Physiological Parameters Of Female Students

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.112-118, 2012 (International Refereed University Journal)

The Effects Of The Game Form Training Method 7v7 Match On Strength Parameters Of Soccer Players

Bulletin of the Transilvania University of Brasov, vol.3, pp.115-124, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Male Dancers Who Play Different Regianal Dances

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science Movement And Health, vol.10, pp.863-865, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Female Taekwondo Athletes

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, vol.10, pp.945-951, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Angiotensin Converting Enzyme Polymorphism in Elite Taekwondo Athletes Of Turkish and Azerbaijan Taekwondo Teams

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, vol.10, pp.165-168, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Female Taekwondo Players

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, vol.10, pp.939-944, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Female Dancers Who Play Different Regianal Dances

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, vol.10, pp.866-868, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Takım Sporcuları ile Ferdi Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.22-28, 2005 (National Refreed University Journal)

İrtifa Egzersizin Erkek Dağcıların Solunum Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.9-14, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNU

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.452

Türk Toplumunda Mitokondriyal DNA Kontrol Bölgesi Dizi Çeşitliliğinin Araştırılması

Turaz Akademiya, Türkiy?-Az?rbaycan I. Beynelxalq Mahkeme Tibbi Ekspertiza ve Patologiya Konqresi, 13-16 Oktyabr 2016. Azerbaycan., At Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 13 - 16 October 2016, pp.32

The effect of Samototype Charecteristic of Athletes on The Balance Performance

Europan College of Sport Science Sustaınable Sport, Malmö, Sweden, 24 - 27 June 2015

The Effect of Lower Exremity Masses and Volumes on The Balance Performance of Athletes

Europan College of Sport Science Sustaınable Sport, Malmö, Sweden, 24 - 27 June 2015

Evaluating the self confidence levels of teams and indivual athletes at the age of 14 16 according to several variables

İnternational conference on science culture and sport, bosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 26 May 2014, pp.190

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Male Dancers Who Play Different Regional Dances

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.120

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Male Taekwondo Players

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.78-79

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Male Taekwondo Athletes

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.79

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Female Taekwondo Players

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.78

Examination On The Anthropometric Features And Somatotypes Of The Male Children At The Age Of 16

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.20

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Female Taekwondo Athletes

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.79-80

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Female Dancers Who Play Different Regional Dances

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.120

The Effects Of The Game Form Training Method 7v7 Match On Strength Parameters Of Soccer Players

New Educatıonal Evolutıons For Sports, Management, Health Therapy And Free Tıme In European Contex, Brasov, Romania, 25 - 27 March 2010, pp.13

Books & Book Chapters

KADIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSELAKTİVİTE DÜZEYİ İLE DENGE PERFORMANSIARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

in: ANTRENMAN BİLİMLERİ, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.93-104, 2020

Farklı liglerde yarışan erkek alp disiplini kayakçıların denge parametreleri ile yarış performansları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

in: spor bilimleri alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Özgür KARATAŞ,Mehmet İLKİM,Mustafa ALTINKÖK, Editor, Gece akademi, Ankara, pp.315-328, 2019

21. Bölüm

in: Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Özgür KARATAŞ, Mehmet ILKIM, Mustafa ALTINKÖK, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.313-328, 2019