Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turban pin aspiration: Non-asphyxiating tracheobronchial foreign body in young Islamic women

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.54, ss.273-275, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dexmedetomidine and meperidine prevent postanaesthetic shivering

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.23, ss.149-153, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uyanık kraniyotomide deksmedetomidin- fentanil kombinasyonu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.217-220, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Glikojen Depo Hastalığı Tip III'lü Olguda Perioperatif Anestezik Yaklaşım

Erciyes Med J, cilt.30, ss.288-291, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki farklı taze gaz akımı içinde sevofluranın anestezi maliyeti, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.36, ss.230-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Peritonsiller Bupivakain İnfiltrasyonunun Sevofluran Anestezisi Sonrası Postoperatif Ağrı ve Ajitasyon Üzerine Etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.463-467, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Klinik Anestezi Temelleri.

Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2017

Klinik Anestezi Temelleri

Formüller., Yıldız K, Biçer C., Bayram A., Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.825-828, 2017

Klinik Anestezi Temelleri.

Torasik Cerrahide anestezi. , Yıldız K, Biçer C., Bayram A., Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.653-668, 2017