Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Complications of bronchoscopy for foreign body removal: experience in 1035 cases

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.26, sa.4, ss.283-287, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Turban pin aspiration: Non-asphyxiating tracheobronchial foreign body in young Islamic women

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.54, sa.4, ss.273-275, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dexmedetomidine and meperidine prevent postanaesthetic shivering

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.23, sa.2, ss.149-153, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anesthesia Management of a Patient with Lumbar Spinal Stenosis and Tracheal Stenting

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.36, sa.2, ss.94-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyanık kraniyotomide deksmedetomidin- fentanil kombinasyonu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, sa.3, ss.217-220, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Glikojen Depo Hastalığı Tip III'lü Olguda Perioperatif Anestezik Yaklaşım

Erciyes Med J, cilt.30, ss.288-291, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki farklı taze gaz akımı içinde sevofluranın anestezi maliyeti, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.36, sa.4, ss.230-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Peritonsiller Bupivakain İnfiltrasyonunun Sevofluran Anestezisi Sonrası Postoperatif Ağrı ve Ajitasyon Üzerine Etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.463-467, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

KLİNİK ANESTEZİ

GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, 2017

Klinik Anestezi Temelleri.

Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2017

Formüller.

Klinik Anestezi Temelleri, Yıldız K, Biçer C., Bayram A., Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.825-828, 2017

Torasik Cerrahide anestezi.

Klinik Anestezi Temelleri., Yıldız K, Biçer C., Bayram A., Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.653-668, 2017