Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2005 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Birimler, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Tıpta Uzmanlık

  ANESTEZİ SONRASI TİTREMENİN ÖNLENMESİNDE DEKSMEDETOMİDİN, MEPERİDİN VE PLASEBONUN KARŞILAŞTIRILMASI

  Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Birimler, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2009Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Medcalc klinik araştırmaya giriş, tasarım, analiz, yayın kursu , Medcalc Türkiye

 • 2006Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim becerileri kursu , E.Ü.T.F. Tıp eğitimi AD