Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pectus excavatum: Nuss experience in 110 cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.790-794, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Learning curve of conventional transbronchial needle aspiration

CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, cilt.8, ss.79-85, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of the early results of Nuss and modified Ravitch operation techniques in pectus excavatum repair

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.17, ss.198-202, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turban pin aspiration: Non-asphyxiating tracheobronchial foreign body in young Islamic women

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.54, ss.273-275, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Benefits of early aggressive management of empyema thoracis

ANZ JOURNAL OF SURGERY, cilt.76, ss.120-122, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is capitonnage unnecessary in the surgery of intact pulmonary hydatic cyst?

ANZ JOURNAL OF SURGERY, cilt.74, ss.40-42, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Extreme thrombocytosis after penetrating femoral venous injury

Hematology, cilt.6, ss.69-72, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tracheobronchial foreign body aspirations in childhood: a 10-year experience

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.14, ss.388-392, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Blunt Thoracic Trauma: Analysis of 1730 Patients

Asian Cardiovasc Thorac Ann, cilt.6, ss.308-12, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Unusually located hydatid cysts: Intrathoracic but extrapulmonary

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.64, ss.334-337, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Travmatik Yağ Embolisi Sendromu: Olguların Klinik Analizi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.201-206, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postoperatif dönemde gelişen bir malign hipertermi olgusu

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.48-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malign Plevral Effüzyonun VATS ile Palyatif Tedavisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.31, ss.162-168, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mediastinal kistik lenfanjiyoma: nadir bir mediastinal tumor

Turk Solunum Dergisi, cilt.5, ss.187-188, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontan pnomomediasten

Toraks Dergisi, cilt.4, ss.183-185, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekrarlayan primer spontan pnomotoraks tedavisinde otolog kan ile plorodezis

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.24, ss.82-85, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malign pleural effüzyonda video-yardımlı torakoskopik talk plörodezis

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, cilt.9, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkinlerin tek yanlı diyafragma paralizisi ve evantrasyonunda diyafragma plikasyonu

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.6, ss.163-167, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akciğer hidatik kistlerinin tanı ve tedavi

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.162-166, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mediastinal bronkojenik kist: Olgu sunumu

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.83-85, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Birinci kaburga kırıkları

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.13-15, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malign melanomlarda geç dönem toraks metastazı

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.18, ss.115-117, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Improvements in Functional Properties of Dry Cured Meat Using Fermented Soy Paste

60th International Congress of Meat Science and Technology, Punta Del Este, Uruguay, 17 - 22 Ağustos 2014, ss.1

The distinctiveness of quality parameters and marbling value in Sucuk (Sudjuk). Pastirma production system

The 33rd International Food Machinery and Technology exhibition (FOOMA 2014), Tokyo, Japonya, 10 - 13 Haziran 2014, ss.1

Pulmonary scedosporiosis after hydatid cyst surgery

Diversity and Barcoding of Medical Fungi: Novel achievements and Masterclass, Utrecht, Hollanda, 22 - 23 Nisan 2014, ss.43

Trakeal Stenozlar: Cerrahi Tedavi ve Sonuçları.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010, ss.2

Açık Pencere Torakostomisi veya Eloesser Fleple 10 Yıllık Deneyimimiz.

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009, ss.3

Hickman Kateter Uygulamaları: 323 Olgu Nedeniyle:

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008, ss.1

Trakeal adenoid kistik karsinoma

I. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.74

Pulmoner Metastazlarda Cerrahi Yaklaşım.

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1

Soliter Pulmoner Nodüllerde Malignite Sıklığı

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1

Bronkiyal Karsinomada Eksploratris Torakotomi

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, Istanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1

Pulmoner malignitelerde bronkoskopinin Yeri Ve Önemi

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1

Femoral ven kesisine sekonder gelişen trombositoz; vaka takdimi

XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1999, ss.238

Turban iğnesi inhalasyonları. Ulusal bir konsensüs oluşturulmalı mı?

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.412

Torakoskopik yolla torakal sempatektomi

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.416

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi

Toraks Derneği II. Kongresi,, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.36

Bronş kanserinin preoperatif evrelemesinde mediastinoskopinin rolü

XV.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.178

Plevral effüzyonların tanı ve tedavisinde videotorakoskopinin yeri

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.181

Bronşektazi:24 Olgunun gözden geçirilmesi

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.1

Birinci kosta kırıkları

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Talya Oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1988, ss.25

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi.Yedi yıllık deneyim

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Talya oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1988, ss.36

Kitap & Kitap Bölümleri

Mediyastinal Lenfomanın Tanı ve Tedavisi

MEDİYASTEN HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, Balcı E.A., Editör, Tüsad, İstanbul, ss.311-319, 2015

Mediyastinal Lenfomanın Tanı ve Tedavisi

MEDİYASTEN HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, Balcı E.A,, Editör, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, ss.311-318, 2015