Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigating the Shortest Survey Route in a GNSS Traverse Network

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.26, no.2, pp.355-362, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Mapping of environmental consciousness levels of university students: an application in Turkey

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.12, no.5, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Accuracy assessment of noise mapping on the main street

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.11, no.1, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Bulanık karar verme teknikleri ile CBS destekli konut memnuniyeti araştırması

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.32, pp.1193-1208, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Decision making for site selection using fuzzy modeling

Journal of Urban Planning and Development, vol.143, no.1, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Research on GIS-aided housing satisfaction using fuzzy decision-making techniques

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.4, pp.1193-1207, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Modelling and evaluation of light railway system's noise using neural predictors

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING, vol.13, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Decision-support analysis for risk management

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.4, no.8, pp.1586-1604, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Mekânsal Bulanık Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.418-429, 2020 (Other Refereed National Journals)

STUDENT SATISFACTION IN ENGINEERING EDUCATION USING WLC AND GIS

The Online Journal of  Quality in Higher  Education, vol.4, no.4, pp.54-64, 2017 (International Refereed University Journal)

Belediye Hizmet Kalitesinin Bulanık AHS Ağırlıkları ile Nominal Değerlemesi

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.8, no.2, pp.110-130, 2016 (Other Refereed National Journals)

Taşınmaz Geliştirmede Risk Analizi

HKM JEODEZİ JEOINFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ, no.99, pp.5-11, 2008 (Other Refereed National Journals)

Maden Sınırlarının Belirlenmesi ve Aplikasyonunda Yeni Yöntemler

Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, no.4, pp.45-58, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deep Reinforcement Learning Approach with Hybrid Policy for Traffic Signal Timing Optimization

26th Intelligent Transportation Systems World Congress (ITSWC'19), Singapore, Singapore, 21 - 25 October 2019, pp.1-5

Mobile Application Development for Traversing

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.1

The Impact of Astrolabes in the Development of Contemporary Mapping

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.1

GIS Supported Decision Approach for Housing Evaluation

FIG Congress 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018, pp.1-10

Assessment of Urban Forests by Using Weighted Linear Combination

FIG Congress 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018, pp.1-8

Comparison The Positioning Methods of Android and iOS Devices

2nd International Vocational Science Symposium, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1-2

Doğal Afetlerde Riskli Alanların Değerlendirilmesinde CBS Kullanımı

ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.250-255

Development of a Volunteered Geographical Information Mobile Application for the Management of Urban Affairs

UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.62-66

Problems Living in Real Estate Valuation Issue and Risk Analysis in Real Estate Development Projects

International Advance Researches in Engineering Congress / IAREC’17, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, vol.1, pp.1

Determination of Optimum Route with Time Weighted Dijkstra Algorithm

International Advance Researches in Engineering Congress / IAREC’17, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, vol.1, no.1, pp.1

Doğal Afetlerde Riskli Alanların Değerlendirilmesinde CBS Kullanımı: Adana İli Örneği

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1-8

Kentsel Sorunların Yönetimi İçin Bir Gönüllü Coğrafi Bilgi Mobil Uygulaması Geliştirilmesi

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1

GIS Based Investigation of Student Satisfaction in Vocational Scholl Education

International Vocational Schools Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.1-10

Investigation of Geographical Information System-Based Environmental Awareness in Vocational School Students

International Vocational Schools Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.1-7

Development of an iOS application: Altitude Estimator in a Local Area

The 8th International Conference on Information Technology ICIT 2017 Internet of Things, Amman, Jordan, 17 - 18 May 2017, pp.1-5

STUDENT SATISFACTION IN ENGINEERING EDUCATION A GIS BASED ANALYSIS

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 23 November - 25 December 2016, pp.778-786

Konum Servislerini Kullanan Mobil Uygulamaların Geliştirmesi: Taksi GO Uygulaması

6. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.1-5

KONUM SERVİSLERİNİ KULLANAN MOBİL UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ: TAKSİ GO UYGULAMASI

6. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016

PROCESSABLE DATA MAKING IN THE REMOTE SERVER SENT BY ANDROID PHONE AS A GIS DATA COLLECTİNG TOOL

EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY 2016, Viyana, Austria, 17 - 22 April 2016, no.14947, pp.1

DETERMİNATİON OF NOMINAL VALUE WITH FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS WEIGHTS

The World Cadastre Summit, Congress& Exhibition, İstanbul, Turkey, 20 - 24 April 2015, pp.1-12

Urban Roads Noise Modeling by Using Regression Analysis.

FIG CONGRESS 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, 16 - 21 June 2014, pp.1-13

Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Haritalama

6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012, pp.1-5

Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Ölçümü

6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012, pp.1-5

Production of Geographic Information System Aided Noise Maps

FIG Working Week 2012, Roma, Italy, 6 - 10 May 2012, pp.1-11

Taşınmaz Geliştirmede Doğrusal Programlama

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.1-8

A Research About Vocational Schol Students Future Expectations in the Process of Globalisation

1st. International 5st National Vocational Scholls of Heigher Education Symposium, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.1-10

Trafik Adalarının Geometrik Dizaynı

2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2005, pp.502-511

Klotoid Eğrisinde Yol Dinamiğinin İncelenmesi

10. Türkiye Harita Teknik ve Bilimsel Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.176-189

Books & Book Chapters

Sektörel Olarak Risk Değerlendirmesi

in: Risk Değerlendirmesi, Mithat Zeydan, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.211-233, 2020

Determination of Nominal Value by Fuzzy Analitic Hierarchic Process Weights

in: The World Cadastre, Yomralıoğlu T., Editor, Tapu Kadastro Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Ankara, pp.1-10, 2016

Proje Risk Yönetimi

in: Risk Değerlendirmesi, Zeydan M., Editor, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-2, 2015