Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Haritalama


BOSTANCI B. , GEYMEN A.

6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5

Abstract

Researches done in various countries have shown that the most important,  most common and most powerful noise source  widely impacts most of the people at a neighborhood is the land traffic noise. The reason of the land traffic noise is the types of the vehicles, engine parts, disturbing sound coming from the accelerating vehicles, quality of the roads and intensive traffic. Noise mapping is identifying the disturbance of the people living at a neighborhood and modeling the environmental noise that such human population exposed in a certain time period. Some developed countries such as Germany, France, Holland, U.K., and Sweden are among the countries where numerous researches done in terms of noise maps. According to the Directive on the Assessment and Management of Environmental Noise issued in Turkey in 2010, it has been compelled mapping the noise of the main state roads where more than 6 million of vehicles pass by per year until  30.06.2013.

In this study, noise measuring and noise mapping has been made on the state road of Kayseri-Niğde between Boğazköprü and Garipçe where the traffic is intensive in Kayseri. Noise measurement has been achieved in the right and left directions at 10 m., 60 m and 210 m as width segment at 1 km intervals in order to assess the noise and emission on the road. Noise has been measured at 88 points at two periods between the hours of 09.00-12.00 and 14.00-17.00 during the intensive traffic. Locations of the points have been obtained by handy GPS and SVAN 949 has been used as the noise measuring device. Location and noise data obtained has been assessed by the ArcGIS software and a noise mapping model has been achieved based on GIS by using interpolation systems.

Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar bir yerleşim yerinde en önemli, en yaygın, ve çok sayıda kişiyi etkileyen gürültü kaynağının karayolu trafik gürültüsü olduğunu ortaya koymuştur. Karayolu trafiğindeki gürültünün nedenleri ise, taşıt türleri, taşıtların motor aksamları, taşıt hızlanmalarından oluşan gürültü, yolun niteliği ve trafik yoğunluğudur. Gürültü haritalaması, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dolayı rahatsızlığının belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün belirli bir zaman periyodunda modellenmesidir. Gürültü haritaları konusunda çok sayıda çalışmanın yapıldığı ülkeler arasında Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç gibi gelişmiş ülkeler sayılabilir. Türkiye’de 2010 yılında yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Yönetmeliği’ne göre en geç 30.06.2013 tarihine kadar yılda 6 milyondan fazla araç geçen ana karayollarının gürültü haritasının çıkarılması zorunlu tutulmuştur.

Çalışmada Kayseri’de trafiğin yoğun olduğu Kayseri-Niğde yolu Boğazköprü Garipçe arasında karayolu gürültü ölçümü ve gürültü haritalaması yapılmıştır. Yol üzerindeki gürültü değerlerini ve  yayılımını ölçmek amacıyla, 1 km. aralıklarla enkesit şeklinde sağa ve sola 10m., 60m. ve 210 m.de gürültü ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Trafiğin yoğun olduğu 09.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında iki periyot halinde 88 noktada gürültü ölçülmüştür. Noktaların konum bilgisi El GPS’i ile elde edilmiş ve gürültü ölçümlerinde SVAN 949 gürültü ölçüm cihazı kullanılmıştır. Elde edilen konum ve gürültü verileri ArcGIS yazılımı kullanılarak değerlendirilmiş ve enterpolasyon yöntemleri kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir gürültü harita modellemesi gerçekleştirilmiştir.