Research on GIS-aided housing satisfaction using fuzzy decision-making techniques


BOSTANCI B. , Bakir N. Y. , DOĞAN U. , Gungor M. K.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.4, ss.1193-1207, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 32 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY
  • Sayfa Sayıları: ss.1193-1207

Özet

Konut memnuniyeti araştırmalarında genellikle anket uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesine odaklanan çalışmaların varlığı dikkat çekmektedir. Ancak ankete dayalı bu çalışmaların mekânsal karşılıklarına yönelik modelleme eksikliği nedeni ile planlamada karar verme süreçlerine yönlendirici bir katkı sağlanamamaktadır. Bu çalışmada bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri (Bulanık DEMATEL+Bulanık TOPSIS) kullanılarak, iki farklı TOKİ toplu konut bölgesinde konut memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik bir model oluşturulmuştur. Toplu konut bölgeleri arasındaki memnuniyeti etkileyen faktörler ve mekânsal karşılıklarına yönelik bulanık bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile her iki toplu konut bölgesi için geoistatistik analiz tabanlı ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli karşılaştırılabilir konut memnuniyeti haritası oluşturulmuştur. Plan, tipoloji ve tasarım yaklaşımları aynı olan iki TOKİ bölgesinden Yenidoğan TOKİ bölgesinde konutlardan memnuniyet oranının %60 gibi yüksek bir oranda olduğu, buna karşılık İldem TOKİ bölgesinde ise memnuniyetin son derece düşük olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda konut memnuniyet düzeyindeki farklılığın temelde alanın yer seçimi üzerine odaklandığı, kent merkezi ile kurulan ilişkinin, ulaşım bağlantılarının güçlü etkenler olduğu gözlemlenmiştir. 

In housing satisfaction research, studies that focus on the evaluation of surveying and its results draw much attention. However, a guiding contribution cannot be made to the decision-making processes in planning due to the lack of modelling for the spatial provisions of these survey-based studies. This study was conducted using two multi-criteria decision-making methods (Fuzzy DEMATEL+ Fuzzy TOPSIS), and a model was created for the evaluation of housing satisfaction in two different TOKI housing estates. A fuzzy examination was carried out on the factors that affect satisfaction with the housing estates and their spatial provisions. A comparable housing satisfaction map based on a geostatistical analysis and supported with Geographic Information System was created for both housing estates using the obtained results. The planning, typology and design approaches of both TOKI housing estates are the same, but the level of the satisfaction with the houses in the Yenidoğan TOKI housing estate was found to be as high as 60%, while the level of satisfaction with the Ildem TOKI housing estate was found to be extremely low. The study concluded that this difference derived from site selection, and that relationships with the city centre and transportation corridors were determinant factors.