Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bootstrap rolling window estimation approach to analysis of the Environment Kuznets Curve hypothesis: evidence from the USA

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.25, ss.2402-2408, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Disaggregation in the Energy-Growth Nexus: An Indicative Literature Review

ECONOMICS AND ECONOMETRICS OF THE ENERGY-GROWTH NEXUS, ss.49-75, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Does tourism cause growth? Evidence from Turkey

CURRENT ISSUES IN TOURISM, cilt.19, ss.1176-1184, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of renewable energy consumption in economic growth: Evidence from asymmetric causality

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.60, ss.953-959, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hierarchical structure of the countries based on electricity consumption and economic growth

Physica A-Statistical Mechanics And Its Applications, cilt.454, ss.1-10, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Environmental Kuznets curve hypothesis for sub-elements of the carbon emissions in China

NATURAL HAZARDS, cilt.82, ss.1327-1340, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The causal relationship between biomass energy use and economic growth in the United States

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.57, ss.362-366, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The sustainability of tourism income on economic growth: does education matter?

QUALITY & QUANTITY, cilt.49, ss.2097-2106, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The asymmetric effect of oil price on growth across US States

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.33, ss.575-590, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Dynamic Analysis of CO2 Emissions and the GDP Relationship: Empirical Evidence from High-income OECD Countries

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.10, ss.38-50, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are Fluctuations in Electricity Consumption Permanent or Transitory? Evidence from a Nonlinear Unit Root Test in High-income OECD Countries

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.10, ss.257-262, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electricity Consumption, Labor Force and GDP in Turkey: Evidence From Multivariate Granger Causality

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.9, ss.174-182, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Causality Between Electricity Consumption and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.9, ss.25-31, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Renewable energy consumption-economic growth nexus in Turkey

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.28, ss.494-499, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy consumption and GDP: The strong relationship in OECD countries

Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy, cilt.8, ss.339-345, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy consumption and economic growth in the USA: Evidence from renewable energy

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.16, ss.6770-6774, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is per capita electricity consumption stationary? Time series evidence from OECD countries

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.16, ss.501-503, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Does natural gas consumption follow a nonlinear path over time? Evidence from 50 US States

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.15, ss.4466-4469, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Persistence of Profit in Turkish Banking Firms Evidence from Panel LM Tests

Actual Problems Of Economics, cilt.1, ss.429-434, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are fluctuations in energy consumption per capita transitory? Evidence from Turkey

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.29, ss.161-167, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is there Really Divergence Across Turkish Provinces? Evidence From the Lagrange Multiplier Unit Root Tests

EUROPEAN PLANNING STUDIES, cilt.19, ss.539-549, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE VALIDITY OF PURCHASING POWER PARITY HYPOTHESIS IN MIDDLE EAST AND NORTHERN AFRICA COUNTRIES

ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING, cilt.13, ss.125-131, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Additional evidence of long-run purchasing power parity with black and official exchange rates

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.17, ss.1379-1382, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FİNANSAL GELİŞMENİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslalarası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, ss.649-659, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETKIN PIYASA HIPOTEZI VE GELISMIS BORSALAR ÜZERINEBIR UYGULAMA: PANEL VERI ANALIZI

Kapadokya Akademik Bakış, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkin Piyasa Hipotezi ve Gelişmiş Borsalar Üzerine Bir Uygulama: Panel Veri Analizi

Kapadokya Akademik Bakış, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy Consumption–Trade Openness – Economic Growth Nexus in G-8 Countries

Kapadokya Akademik Bakış, cilt.1, ss.71-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tourism and Economic Growth The Case of Next 11 Countries

International Journal of Economics and FinancialI issues, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Persistence of Profit in Energy Industry Dynamic Evidence fromTurkish Companies

International Journal of Economics and FinancialIssues, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is There A Strong Long Run Relation Between Offical and Black Market Exchange Rates? Panel Evidence from The Mena Countries

Nevşehit Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, no.2, ss.83-90, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Causality between energy consumption and GDP in the U.S.: Evidence from wavelet analysis

Frontiers in Energy, cilt.8, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

An examination of Fisher effect for selected new EU member states

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.4, ss.956-959, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Unemployment hysteresis in Turkey: Does education matter?

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.4, no.1, ss.35-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Long run tendencies and short run adjustments between official and black market exchange rates in MENA countries

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.4, no.3, ss.494-500, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Coal Consumption and Economic Growth in Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.1, ss.193-198, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Relationship Between Military Spending and Black Market Premium in Greece An ARDL Approach

Transition Studies Review, cilt.2, ss.155-161, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye’de Suç Oranlarının Sürekliliği

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sustainability of Balancing Item of Balance of Payments Accounts: Empirical Evidence for OECD Countries

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.4, ss.343-350, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Competitive Environment Hypothesis in Turkish Banking System

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.1, ss.74-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Note On The Validity PPP Hypothesis: Evidence From Middle East Countries

Global Journal of Management and Business Research, cilt.10, ss.78-82, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hysteresis vs. natural rate of unemployment: One, the other, or both?

South East European Journal of Economics and Business, cilt.5, ss.91-94, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Asymmetry Effects of Exchange Rate Volatility in Turkey

International Economic Policy in Emerging Economies, cilt.3, ss.183-199, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Net Hata Noksan Kaleminin Sürüdürülebilirliği: 1950-2007 Dönemi Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz

Niğde Üniversitesi İİBF dergisi, cilt.3, ss.158-162, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Convergence of per capita health care expenditures in OECD countries

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.1, ss.48-53, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Environmental Kuznets Curve or Pollution Haven Hypothesis or Both of Them?

The Journal of World Economic Review, ss.29-33, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

International tourism demand for Turkey: a dynamic panel data approach

Research Journal of International Studies, cilt.9, ss.65-73, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİŞİ BAŞINA KARBON DİOKSİT EMİSYON YAKINSAMA ANALİZİ: 1950- 2004

EGE ACADEMIC REVIEW, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Ticaret Serbestîsinin Türk İmalat Sanayi Fiyat Maliyet Marjları Üzerindeki Etkisi

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.175-192, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’xxde Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz

Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış ticaret serbestisinin Türk imalat sanayi fiyat maliyet marjları üzerindeki etkisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İmalat Sanayiinde İthalatın Piyasayı Disipline Etme Hipotezinin Testi: Panel Veri Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the validity of PPP: The black market exchange rate versus official rate

East West Journal of Economics and Business, cilt.10, ss.83-92, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BANKACILIK KREDİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİNİN DİNAMİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ

International Economic Researches and Financial Markets Congress (IEFRM), Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

ENERJİ TÜKETİMİ EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: KIBRIS ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI KIBRIS SEMPOZYUMU, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2019

YURTDIŞI İŞÇİ GELİRLERİ VE REEL DÖVİZ KURU:SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN BİR UYGULAMA

III. KAORU ISHIKAWA BUSINESSADMISNISTRATION andECONOMY CONGRESS, 19 - 21 Ekim 2018

Türkiye'de İller İtibariyle Teknolojik Açığı Etkileyen Faktörler

2. ULUSAL YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2008, ss.49-60

Kitap & Kitap Bölümleri

Single-Country Versus Multiple-Country Studies

Environmental Kuznets Curve (EKC), Ilhan Oztürk, Burcu OZCAN, Editör, ELSEVIER, Amsterdam, ss.25-36, 2019

Chapter 4 - Single-Country Versus Multiple-Country Studies

ENVIRONMENTAL KUZENTS CURVE (EKC) A MANUAL, BURCU OZCAN ILHAN OZTURK, Editör, ACADEMIC PRESS, ELSEVIER, ss.25-36, 2019

Disaggregation in the Energy-Growth Nexus: An Indicative Literature Review

The Economics and Econometrics of the Energy-Growth Nexus, Angeliki Menegaki, Editör, ELSEVIER, ss.49-75, 2018

Eğitim Durumuna Göre İşsizlik ve Histerezis Hipotezi:Türkiye Ekonomisi Üzerine Gözlemler

2000’li yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Hayriye Atik, Editör, Nobel, Ankara, ss.85-91, 2013

Türkiye’nin Ortadoğu’da Ekonomik Geleceği: Türkiye-Ortadoğu İhracat Potansiyeline Yönelik Ampirik Bir Analiz

Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, Doğan, N., Kula, F. ve Öcal, M., Editör, Nobel, Ankara, ss.141-154, 2007