Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atypical abdominal wall hernia in a newborn kitten

WIENER TIERARZTLICHE MONATSSCHRIFT, cilt.105, ss.215-220, 2018 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sığırların Respiratuvar Sinsitial Virus Enfeksiyonu

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.3, ss.167-172, 2017
Link

Kuzularda Viral İshaller

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, no.3, ss.72-80, 2015

Barsaklarda Patolojik Vaziyet Değişiklikleri

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, no.2, ss.39-43, 2015

Koyunlarda phlorizinin serum lipid profili ve oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.29-36, 2014

Köpeklerde Enfeksiyöz İdrar Yolu Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.32-38, 2013

Atlarda Sancı: Cerrahi veya İlaç ile Sağaltım Ölçütleri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.123-131, 2012

Mineral Composition of uroliths in cattle in the region of Kayseri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.175-181, 2012

Giardiasis´li Köpeklerde Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.129-136, 2011

Bir köpekte Kuyruk Orjinli Metastazik Karsinosarkom Olgusu

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.23, no.2, ss.111-115, 2009

Kangal ırkı bir köpekte Oral Fibrosarkom Olgusu

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.23, no.3, ss.167-169, 2009

Immunologic and Inflammatory Reactions after Safety Trial in Horses with Horses with DUVAXYN® IE-T Vaccine

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.17-0, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ultrasonographic Evaluation Of Abdominal Cavity In Cattle With Gastrointestinal Disorders Brought From Kayseri Province

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 September 2018, ss.13-21

A case of neonatal calf with Meningitis associated with Streptococcus gallolyticus infection

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Türkiye, 21 - 23 October 2016, ss.220
Link

Chocolate Intoxication in a Budgerigar

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Türkiye, 21 - 23 October 2016, ss.223
Link

High Serum LDH Activity in Cows Suffering from Acute Pathological Obstructive Changes in Intestine: Three Clinical Cases

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Türkiye, 21 - 23 October 2016, ss.221
Link

D-DIMER LEVELS IN CATTLE NATURALLY INFECTEDWITH THEILERIA

International Conference on Science, Ecology and Technology, Vienna, Avusturya, 25 - 28 August 2015, ss.162

Bir koyun sürüsünde imidokarp uygulamasına bağlı zehirlenme vakaları: 5 vaka

11. VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 21 - 25 May 2015, ss.206-207

Afrika Kırmızı Kuyruklu Papağanında Hipokalsemik Bayılma Olgusu

11. VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 21 - 24 May 2015, ss.148

Amerikan Cocker Spaniel Irkı Bir Köpekte Megakolon Olgusu

11.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Türkiye, 21 - 24 May 2015, ss.178-179

Hemangiopericytoma in the Abdominal Cavity of A Dog

The 13th International Symposıum Prospects For theMillenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romanya, 25 - 27 October 2014, ss.796

A case report: Vasculitis in a horse

World Equine Veterinary Association Intermediate Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 September 2014, ss.126

Traditional Methods of Treating Equine Diseases in Anatolia

INTERNATIONAL VETCAMP CAREER ORIENTATION DAYS & OPEN AIR CONFERENCE, Saarlouis, Almanya, 7 - 17 August 2014, ss.69

Bir Köpekte Karşılaşılan Allopecia X Şüphesi

Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013, ss.100

Sağlıklı ve Kalp Hastalıklı Köpeklerde Kalp Kökenli Troponin Düzeylerinin Araştırılması

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Side-Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.310

"Types of Bovine Uroliths in Turkey, U.S.A., and Canada

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Macaristan, 1 - 04 July 2008, ss.172

The Use of Infrared Thermography (IRT) in Detecting Lameness in Dairy Cows

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Macaristan, 1 - 04 July 2008, ss.218

Development of Real Time RT-PCR Assays for Relative Gene Expression Estimation of Equine Cytokines

1st International qPCR Symposium and Application Workshop, Almanya, 1 - 04 March 2004, ss.61

Kitap & Kitap Bölümleri

At Hekimliği

“Üriner Sistem Hastalıkları”, Ender Yarsan, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.563-602, 2019
Link

At hekimliği

Karaciğer ve Periton Hastalıkları, Ender Yarsan, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.483-516, 2019
Link

Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği

Sinir Sistemi ve Kas Bozuklukları, Nuri Altuğ, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.545-635, 2019
Link

Diğer Yayınlar