Dilate kardiyomiyopatili iki adet köpekte klinik radyolojik elektrokardiyografik ve ekokardiyografik bulgular


ONMAZ A. C., KİBAR M., GÜNEŞ V., ATASEVER A., ATALAN G.

E.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), vol.20, no.3, pp.247-255, 2011 (Peer-Reviewed Journal)