Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predicting Liquefaction-Induced Lateral Spreading by Using Neural Network and Neuro-Fuzzy Techniques

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS, cilt.16, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effect of slag on stabilization of sewage sludge and organic soil

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.10, ss.689-707, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Cyclic and post-cyclic monotonic behavior of Adapazari soils

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.77, ss.83-96, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Drainage and Mechanical Behavior of Highway Base Materials

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, cilt.140, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

An overview of geotechnical aspects of the Cay-Eber (Turkey) earthquake

ENGINEERING GEOLOGY, cilt.73, ss.51-70, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A CASE STUDY OF A GRAVITY WALL LOCATED IN THE FISHINGPORT AREA

The Online Journal of Science and Technology, cilt.9, ss.7-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE STUDY OF AN ANAEROBIC DIGESTER STRUCTURE

The Online Journal of Science and Technology, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaolin Kilinin Dinamik Mukavemet Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.1-10, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adapazarı Zeminlerinin Dinamik Davranış Özellikleri

İTÜ Dergisi/d, cilt.8, ss.157-168, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Depremler Sırasında Zeminlerin Sıvılaşması ve Taşıma Gücü Kayıpları

TMH – Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, ss.20-26, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Düşey Yükler Altında Hasar Görmüş Betonarme bir Yapıda Güçlendirme Projesi Örneği

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.63-76, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Sıvılaşmayla İlgili Vaka Analizi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 October 2018, ss.958-961

Eşdeğer Deprem Katsayılarının Şevlerin Stabilitesine Etkisi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 October 2018, ss.951-954

A Case Study of A Gravity Wall Located In The Fishing Port Area

International Science and Technology Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 July 2018, ss.1

Malzeme Yumuşaması Tekniği Kullanılarak 3 Boyutlu Tünel Analizi

2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 May 2018, ss.1

Stability Analysis along the High-Speed Train Route

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 24 - 27 April 2018, ss.205-210

Numerical Analysis of Soft Clays Improved with Stone Column under Fill

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 April 2018, ss.401

Pile Resistance Analysis for Slope Stabilization using RSPile

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 April 2018, ss.402

Analysis of Vertical Surfaces Supported by Mini Piles using Plaxis 2D

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 April 2018, ss.197-204

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 October 2017

Dairesel Kule Silonun Temel Tasarımı ve Oturma Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 October 2017

Analysis of Anchored Sheet Pile Wall Deformations Using RS2

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 October 2017

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 October 2017

A Case Study of An Anaerobic Digester Structure

International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 July 2017

Analysis of Soft Soils With ProShake and Plaxis 2D Program

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 May - 10 June 2017, ss.1296

The FEM Based Analyses of Soft Soils Improved Using Geogrid Encased Stone Columns

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 May 2017, ss.1505-1506

GEOGRİD DONATILI ŞEV DOLGUSUNUN STABİLİTE ANALİZİ

International Science and Technology Conference, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 July 2016

Liquefaction Potential and Post-Liquefaction Settlement of Soma Wastewater Treatment Plant

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.1-10

Geogrid Donatılı Şev Dolgusunun Stabilite Analizi

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.1-10

Adapazarı Zeminlerinin Boşluk Suyu Basıncı Davranışı

6. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 26 - 27 November 2015, ss.1-10

Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Proceedings of the 6. Geotechnical Symposium, Adana, Turkey, Türkiye, 26 - 27 November 2015

Evaluation of the mechanical performance of recycled concrete aggregates used in highway base layers

2014 Congress on Geo-Characterization and Modeling for Sustainability, Geo-Congress 2014, Atlanta, GA, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 26 February 2014, ss.3686-3694

Adapazarı Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi

5. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 December 2013, ss.254-264

Determination of the Properties of Kayseri Peat

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, Arnavutluk, 1 - 04 May 2013, ss.882-889

Ordu İlinin Sismik Risk Analizi ve Sıvılaşma Potansiyeli

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 05 October 2012, cilt.2, ss.911-918

Effect of compaction method on mechanical behavior of graded aggregate base materials

GeoCongress 2012: State of the Art and Practice in Geotechnical Engineering, Oakland, CA, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 March 2012, ss.1486-1494

Kayseri Yumuşak Killerinin Geoteknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

3. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 04 December 2009, ss.583-592

Post Cyclic Shear Strength of Fine Grained Soils in Adapazari-Turkey During 1999 Kocaeli Earthquake

The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, Çin, 12 - 17 October 2008, ss.1-8

Zeminlerin Dinamik Üç Eksenli ve Burulmalı Deney sistemlerindeki Davranışı

2. Geotenik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 22 - 23 November 2007, ss.1-10

Kirlenmiş İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Davranışı

VI. Ulusal Deprem Konferansı, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 October 2007, ss.699-708

Plastik siltlerin kayma mukavemetine çöp suyunun etkisi

7th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 October 2006, ss.1-10

Tabakalı Zeminlerin Tekrarlı Yükler Etkisi Altındaki Davranışı

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 September 2006, ss.1-10

İnce Daneli Zeminlerin Davranışları Üzerinde Çöp Suyunun Etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 September 2006, ss.1-10

Dalga İletim Mekanizmasından Yararlanılarak Deprem Etkisinin Azaltılması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 September 2006, ss.1-10

The Reason of Bearing Capacity Failure at fine Grained Soils

100th Anniversary Earthquake Conference and Eighth U. S. National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 22 April 2006, ss.1-14

Adapazarı’nda Yerel Zemin Koşullarının Yapısal Davranışa Etkisi Üzerine Bir Vaka Analizi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 September 2005, cilt.1, ss.603-614

An Example for the Effects of Local Soil Conditions on Structural Behaviour in Adapazari

6th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 October 2004, ss.1-10

Liquefaction in Adapazarı during 1999 Kocaeli earthquake

6th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 October 2004, ss.1-10

Sıvılaşma Sonrası Yanal Yayılmaların Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 September 2004, ss.1-10

Ground Deformations In Adapazari During 1999 Kocaeli Earthquake

13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Kanada, 1 - 06 August 2004, ss.1-14

Adapazarı zeminlerinin dinamik davranışı

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 22 October 2002, ss.1-10

Uşak kaolinin geoteknik ve dinamik özellikleri üzerine bir araştırma

10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, Türkiye, 19 - 22 September 2001, ss.1-10

Aşağı beyçayır (Sarız-Kayseri) heyelanı üzerine bir araştırma

Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Adana, Türkiye, 13 - 15 May 1999, ss.1-10

Diğer Yayınlar