Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predicting Liquefaction-Induced Lateral Spreading by Using Neural Network and Neuro-Fuzzy Techniques

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS, cilt.16, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of slag on stabilization of sewage sludge and organic soil

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.10, ss.689-707, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cyclic and post-cyclic monotonic behavior of Adapazari soils

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.77, ss.83-96, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Drainage and Mechanical Behavior of Highway Base Materials

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, cilt.140, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An overview of geotechnical aspects of the Cay-Eber (Turkey) earthquake

ENGINEERING GEOLOGY, cilt.73, ss.51-70, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A CASE STUDY OF A GRAVITY WALL LOCATED IN THE FISHINGPORT AREA

The Online Journal of Science and Technology, cilt.9, ss.7-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE STUDY OF AN ANAEROBIC DIGESTER STRUCTURE

The Online Journal of Science and Technology, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaolin Kilinin Dinamik Mukavemet Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.1-10, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adapazarı Zeminlerinin Dinamik Davranış Özellikleri

İTÜ Dergisi/d, cilt.8, ss.157-168, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Depremler Sırasında Zeminlerin Sıvılaşması ve Taşıma Gücü Kayıpları

TMH – Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, ss.20-26, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Düşey Yükler Altında Hasar Görmüş Betonarme bir Yapıda Güçlendirme Projesi Örneği

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.63-76, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endüstriyel Kule Yapısı Temel Tasarımına İlişkin Uygulama Örneği

8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019

Adapazarı Zeminlerinin TBDY-2018 ve LiqSVS İle Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

International Black Sea Coastline Countries Symposium-3, Zonguldak, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.359-369

ŞEV STABİLİTESİNDE KULLANILAN ANKRAJLARIN SLİDE PROGRAMI İLE ANALİZİ

ERCİYES 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 27 - 29 Eylül 2019

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Sıvılaşmayla İlgili Vaka Analizi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.958-961

Eşdeğer Deprem Katsayılarının Şevlerin Stabilitesine Etkisi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.951-954

A Case Study of A Gravity Wall Located In The Fishing Port Area

International Science and Technology Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.1

Malzeme Yumuşaması Tekniği Kullanılarak 3 Boyutlu Tünel Analizi

2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Pile Resistance Analysis for Slope Stabilization using RSPile

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.402

Analysis of Vertical Surfaces Supported by Mini Piles using Plaxis 2D

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.197-204

Stability Analysis along the High-Speed Train Route

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 24 - 27 Nisan 2018, ss.205-210

Numerical Analysis of Soft Clays Improved with Stone Column under Fill

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.401

Adapazarı Zeminlerine Ait Elastisite ve Kayma Modülü’nün Dinamik Üç Eksenli DeneyAleti İle Belirlenmesi

7.Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Dairesel Kule Silonun Temel Tasarımı ve Oturma Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Analysis of Anchored Sheet Pile Wall Deformations Using RS2

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

A Case Study of An Anaerobic Digester Structure

International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

Analysis of Soft Soils With ProShake and Plaxis 2D Program

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 Mayıs - 10 Haziran 2017, ss.1296

The FEM Based Analyses of Soft Soils Improved Using Geogrid Encased Stone Columns

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1505-1506

Geogrid Donatılı Şev Dolgusunun Stabilite Analizi

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-10

Liquefaction Potential and Post-Liquefaction Settlement of Soma Wastewater Treatment Plant

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-10

GEOGRİD DONATILI ŞEV DOLGUSUNUN STABİLİTE ANALİZİ

International Science and Technology Conference, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Adapazarı Zeminlerinin Boşluk Suyu Basıncı Davranışı

6. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015, ss.1-10

Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Proceedings of the 6. Geotechnical Symposium, Adana, Turkey, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

Evaluation of the mechanical performance of recycled concrete aggregates used in highway base layers

2014 Congress on Geo-Characterization and Modeling for Sustainability, Geo-Congress 2014, Atlanta, GA, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 26 Şubat 2014, ss.3686-3694 identifier

Adapazarı Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi

5. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2013, ss.254-264

Determination of the Properties of Kayseri Peat

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, Arnavutluk, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.882-889

Ordu İlinin Sismik Risk Analizi ve Sıvılaşma Potansiyeli

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2012, cilt.2, ss.911-918

Effect of compaction method on mechanical behavior of graded aggregate base materials

GeoCongress 2012: State of the Art and Practice in Geotechnical Engineering, Oakland, CA, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Mart 2012, ss.1486-1494 identifier

Effect of Compaction Method on Mechanical Behavior of Graded Aggregate Materials

Proceedings of Geocongress, Geocongress 2012, Oakland, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Mart 2012, ss.1486-1494

Kayseri Yumuşak Killerinin Geoteknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

3. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2009, ss.583-592

Post Cyclic Shear Strength of Fine Grained Soils in Adapazari-Turkey During 1999 Kocaeli Earthquake

The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, Çin, 12 - 17 Ekim 2008, ss.1-8

Kirlenmiş İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Davranışı

VI. Ulusal Deprem Konferansı, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2007, ss.699-708

Plastik siltlerin kayma mukavemetine çöp suyunun etkisi

7th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, ss.1-10

Tabakalı Zeminlerin Tekrarlı Yükler Etkisi Altındaki Davranışı

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, ss.1-10

İnce Daneli Zeminlerin Davranışları Üzerinde Çöp Suyunun Etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, ss.1-10

Dalga İletim Mekanizmasından Yararlanılarak Deprem Etkisinin Azaltılması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, ss.1-10

The Reason of Bearing Capacity Failure at fine Grained Soils

100th Anniversary Earthquake Conference and Eighth U. S. National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 22 Nisan 2006, ss.1-14

Adapazarı’nda Yerel Zemin Koşullarının Yapısal Davranışa Etkisi Üzerine Bir Vaka Analizi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, cilt.1, ss.603-614

An Example for the Effects of Local Soil Conditions on Structural Behaviour in Adapazari

6th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, ss.1-10

Liquefaction in Adapazarı during 1999 Kocaeli earthquake

6th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, ss.1-10

Sıvılaşma Sonrası Yanal Yayılmaların Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2004, ss.1-10

Ground Deformations In Adapazari During 1999 Kocaeli Earthquake

13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Kanada, 1 - 06 Ağustos 2004, ss.1-14

Adapazarı zeminlerinin dinamik davranışı

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2002, ss.1-10

Uşak kaolinin geoteknik ve dinamik özellikleri üzerine bir araştırma

10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2001, ss.1-10

Aşağı beyçayır (Sarız-Kayseri) heyelanı üzerine bir araştırma

Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Adana, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 1999, ss.1-10

Diğer Yayınlar