Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması


KAYA Z. , EROL A. , ÇAYABATMAZ Ş., UNCUOĞLU E. , KARA H. B.

Proceedings of the 6. Geotechnical Symposium, Adana, Turkey, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015