Kayseri Serbest Bölge Organik Zeminlerinin Geoteknik Özelliklerinin Belirlenmesi


Yalçın H., Çadır C. C., Kaya Z., Erol A., Uncuoğlu E., Akın M.

3rd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences (IEACES2021), Karabük, Turkey, 22 - 24 September 2021, pp.92-102

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.92-102
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Organik zeminler dünyanın farklı bölgelerinde genellikle sınırlı alanlarda bulunmaktadır. Su muhtevası ile oturma miktarının yüksek olması, uzun süren oturma davranışı ve kayma mukavemetinin düşük olması gibi mühendislik özelliklere sahip olması nedeniyle organik zeminler üzerine inşa edilecek yapıların projelerinde problemlere yol açabilmektedir. Zemin-yapı etkileşim analizlerinin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için zemine ait parametrelerinin doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde bu tür zeminlerin görüldüğü arazilerden birisi Kayseri şehir merkezinin batısında yer alan ve üzerinde iki adet sanayi bölgesinin yer aldığı Anbar mahallesidir. Araştırmaya konu olan örselenmemiş organik zemin numuneleri Kayseri Serbest Bölge sahasından alınmıştır. Çalışma kapsamında, organik zeminlerin fiziksel ve mühendislik özellikleri belirlenmiştir. Çalışma bölgesinden alınan örselenmiş ve blok şeklinde örselenmemiş organik zemin numuneleri üzerinde su muhtevası, Atterberg limitleri, özgül ağırlık, konsolidasyon, kesme kutusu gibi laboratuvar deneyleri gerçekleştirilerek organik zemininin geoteknik özellikleri belirlenmiştir.  Ayrıca blok halinde alınan numune üzerinde laboratuvar ortamında yükleme deneyi yapılarak numuneye ait yük-oturma eğrisi elde edilmiştir.  Bununla birlikte, yapılan model deney sonlu eleman programları kullanılarak nümerik olarak da analiz edilmiş ve ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır. Taşıma gücü bakımından zayıf ve oturma değeri yüksek olan organik zeminlerin bünyesinde bulunan fibrik parçacıkların özellikle kayma mukavemetini arttırma yönünde eğilim gösterdiği belirlenmiştir.