Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NEGATIVE E-WOM AS A RESPONSE TO BRAND FAILURES: EVIDENCE FROM AN ONLINE BRAND COMMUNITY

International Journal of Management and Applied Science, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farkli Ürün Kategorilerinde Yabanci Markalama ve Tüketici Etnosentrizmi Foreign Branding in Different Product Category and Consumer Ethnocentrism

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.363-382, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazarlama Araştırmalarında Paradigmal Dönüşüm ve Etnografinin Dijital Evrimi Netnografi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.46, ss.227-247, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumer Ethnocentrism and Brand Name Evaluations

Revista Economica, cilt.67, ss.80-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ürün Kategorilerinde Yabancı Markalama ve Tüketici Etnosentrizmi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.363-382, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumer Ethnocentrism and Brand Name Evaluation

revista economica, cilt.67, sa.1, ss.80-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen’in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri

KMÜ Sosyal ve Ekonomi·k Araştırmalar Dergi·si, sa.19, ss.139-152, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ VE REGRESYON: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.35, ss.1-17, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Regresyon Karşılaştırmalı Bir Analiz

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.35, ss.1-17, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Global Dayanıklı Tüketim Malları Pazarının Kullanım Sıklığına Göre Bölümlendirilmesi: Dinamik Bir Yaklaşım

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.19, ss.343-358, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri’de Hizmet Sunan Doktorların İlaç Mümessillerine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.21, ss.19-31, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, sa.11, ss.357-371, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Tüketici Olarak Sosyalleşmelerinde Ailenin ve Arkadaşlarının Etkileri

Erciyes Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.6, ss.333-346, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Tüketici Olarak Sosyalleşmelerinde Televizyonun Etkisi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.67-78, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri’de Halı ve Tekstil İhrac Eden Üretici İşlemletmelerin Dış Pazarlama Sorunlar

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.8, ss.145-149, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Negative E-wom as a Response to Brand Failures: Evidence from an Online Brand Community

Proceedings of 22nd Research World International Conference, 6 - 07 Aralık 2016

Giyimde Fikir Liderleri Yenilikçiler Erken Benimseyen Çoğunluk ve Geciken Çoğunluk Üzerine Bir Araştırma

4. Ulusal Pazarlama Kongresi “21. Yüzyıl Eşiğinde Ulusal Pazarlama, Türkiye, 18 - 20 Kasım 1999

Turkish Lawers’ Attitudes Towards Advertising and Their Advertising Intentions

Enriching Marketing Practice and Education, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Kasım 1997, ss.272-276

Avukatlar Avukatlık Hizmetlerinde Reklam ve Reklam Yasağına Nasıl Bakıyorlar

I. Ulusal Pazarlama Sempozyumu: Pazarlama ve Kalit, Türkiye, 27 - 29 Ekim 1995

Tüketicinin Korunması ve Standartlaşma

Sanayide Standardizasyon ve Verimlilik I Sempozyumu, Türkiye, 24 - 25 Aralık 1987

Kitap & Kitap Bölümleri