Prof. VELİ AKEL


İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme

Muhasebe Finansman


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Finance

Metrics

Publication

42

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2006

2001 - 2006

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Finansman, Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Erciyes University, İibf, İşletme, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Finance

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme

2014 - 2019

2014 - 2019

Associate Professor

Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme

2012 - 2014

2012 - 2014

Associate Professor

Bozok Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2007 - 2012

2007 - 2012

Assistant Professor

Bozok Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1998 - 2006

1998 - 2006

Research Assistant

Erciyes University, --------------------------------, --

Managerial Experience

2017 - 2021

2017 - 2021

Vice Dean

Erciyes University

2008 - 2009

2008 - 2009

Assistant Director of the Institute

Bozok Üniversitesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2008

2008

İMKB de Günlük Anomaliler

Ergül N., Dumanoğlu S., AKEL V.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi , vol.25, no.2, pp.601-629, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Altın Kesişim Göstergesine Göre Hisse Senetleri Performansının Değerlendirilmesi: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Özmerdivanlı A., AKEL V.

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.397-416

2017

2017

Fiyat – Kazanç ve Piyasa Değeri – Defter Değeri Oranına Göre Oluşturulan Portföy Performanslarının Değerlendirilmesi

GÜL M. E., AKEL V.

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.420

2016

2016

Türkiye’deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi

AKEL V., KAYNAR O., AKSOY B.

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU, 2 - 04 June 2016, pp.1077-1092

2016

2016

TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AKEL V., Kaynar O., Aksoy B.

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu., Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.648-652

2014

2014

Kırılgan Beşli Ülkelerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme Analizi

AKEL V.

The 24th International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.7

2010

2010

Financial Performance Analysis of Transportation & Storage Sector's Firms Trading in Istanbul Stock Exchange by Using Topsis Method

Ergül N., Dumanoğlu S., AKEL V., Alpaslan H. İ.

8th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing, Atina, Greece, 5 - 08 July 2010, pp.250

2009

2009

The Impact of Corporate Governance Principles on Investment Decisions of Foreign Investors: Evidence from The Turkish Stock Market

AKEL V., Boyacıoğlu M. A., Akdoğan Y. E.

1st International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility,, Edirne, Turkey, 11 - 13 June 2009, pp.163-175

2008

2008

Yenilikçi İşletmelerin Finansmanında Melek Yatırımcıların Yeri ve Önemi

AKEL V., Gazel S.

7. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum, Turkey, 8 - 10 May 2008, pp.539-548

2008

2008

Kriz Dönemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Finansal Öngörüde Bulunma: İMKB 100 Endeksi Örneği

AKEL V., Bayramoğlu M. F.

International Symposium on International Capital Flows and Emerging Markets, Balıkesir, Turkey, 24 - 27 April 2008, pp.79-87

2007

2007

Yatırım Fonu Getirilerini Etkileyen Bazı Faktörlerin Analizi

AKEL V., KANDIR S. Y., KARADENİZ E.

11. Ulusal Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, Zonguldak, Turkey, 17 - 20 September 2007, pp.269-282

2005

2005

Hedef Piyasa Değeri Analizi: İMKB 30 Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama

AKEL V.

9. Ulusal Finans Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.258-273

2003

2003

Kayseri'de Faaliyet Gösteren Şirketlerin Para ve Sermaye Piyasalarından Yararlanma Olanakları

ÇELİK A., TORUN T., AKEL V.

KAYSERİ TİCARET ODASI KAYSERİ SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 01 June 2003, pp.306-332

Books & Book Chapters

2019

2019

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

ERDEM E., TORUN T., AKEL V.

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih ÇEÇEN, Ömer KAHYA, Şafak BOZGUN, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.328-345, 2019

2019

2019

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

ERDEM E., TORUN T., AKEL V.

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.328-345, 2019

2019

2019

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

ERDEM E., TORUN T., AKEL V.

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.328-345, 2019

2018

2018

Investors' Reactions to the Announcement of New Constituents of BIST Sustainability Index: An Analysis by Event Study and Mean-Median Tests

Çıtak L., Akel V., Ersoy E.

in: Value Sharing for Sustainable and Inclusive Development, Risso M. & Testamarta S., Editor, Igı Global, Pennsylvania, pp.270-289, 2018

2017

2017

Teknik Analizin Stratejik Finansal Kararlara Etkileri

AKEL V.

in: Stratejik Finansal Yönetim, Dinçer H., Hacığlu Ü., Yüksel S. , Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.463-494, 2017

2017

2017

Stock Market Development and Economic Growth: The Case of MSCI Emerging Market Index Countries

AKEL V., TORUN T.

in: Global Financial Crisis and Its Ramifications on Capital Markets Opportunities and Threats in Volatile Economic Conditions, Ümit Hacioglu and Hasan Dincer, Editor, Springer International Publishing AG, pp.323-336, 2017

2015

2015

Investor Sentiment and Stock Returns: Out of Sample Evidence

Kandır S. Y., AKEL V., Çetin M.

in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Çopur, Z., Editor, İgi-Global, Hershey, Pa:, pp.315-328, 2015

2015

2015

Testing Random Walk Hypothesis in Turkish Foreign Exchange Market

Çıtak L., AKEL V., Çetin M.

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö, Dinçer H, Hacıoğlu Ü, Editor, Igi-Global, Hershey, Pa, pp.51-63, 2015

2015

2015

Dynamic Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates In Emerging Markets: Evidence From Fragile Five Economies

AKEL V., KANDIR S. Y., YAVUZ Ö. S.

in: Handbook of Research on Strategic Developmentsand Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö, Dinçer H, Hacıoğlu Ü,, Editor, Igi-Global, pp.166-181, 2015

2015

2015

Testing Random Walk Hypothesis in Turkish Foreign Exchange Market

ÇITAK L., AKEL V., ÇETİN M.

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Özlem Olgu, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Editor, IGI-Global, Hershey, Pennslyvania, pp.51-63, 2015

Scientific Refereeing

October 2015

October 2015

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2015

June 2015

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Other Indexed Journal

December 2014

December 2014

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Other Indexed Journal

July 2014

July 2014

Uluslararasu İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

June 2014

June 2014

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Other Indexed Journal

January 2014

January 2014

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

July 2013

July 2013

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Other Indexed Journal

June 2013

June 2013

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

March 2012

March 2012

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

Other Indexed JournalCitations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

December-2014

December 2014

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi

December-2014

December 2014

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi

May-2013

May 2013

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi