Prof.Dr.

VELİ AKEL


İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Muhasebe Finansman

Eğitim Bilgileri

2001 - 2006

2001 - 2006

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans, Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman, Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İibf, İşletme, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2014 - 2019

2014 - 2019

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2012 - 2014

2012 - 2014

Doç.Dr.

Bozok Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2007 - 2012

2007 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Bozok Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1998 - 2006

1998 - 2006

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Yozgat İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, İibf

2008 - 2009

2008 - 2009

Enstitü Müdür Yardımcısı

Bozok Üniversitesi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Derinleşme Açısından Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Uygulama

ÖZMERDİVANLI A., AKEL V.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.14, ss.291-314, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Firma Performansının Belirleyicileri: Türkiye Örneği (1990-2016)

AKEL V. , İLTAŞ Y.

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, ss.93-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Finansal Derinleşmeyi Etkileyen Faktörler: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama

Özmerdivanlı A., AKEL V.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.65, ss.63-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Borsa İstanbul’da Sektör Sınıflandırmasının Kümeleme Analizi İle Belirlenmesi

Gazel S., AKEL V.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.77, ss.147-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Kârlılık, Sermaye Yapısı ve Yoğunlaşma İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Uygulama

AKEL V. , TORUN T. , Aksoy B.

Journal of Finance and Banking Studies, cilt.5, sa.5, ss.1-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

İşletme Sermayesinin Makroekonomik Belirleyicileri BİST te Sektörler Arası Bir Karşılaştırma

AKEL V. , İltaş Y.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.39-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kırılgan Beşli Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme Analizi

AKEL V.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.11, ss.75-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Finansal Piyasa Riski Ve Altın Yatırımı Türkiye Örneği

AKEL V. , Gazel S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.335-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Döviz Kurları Ile Bist Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi Bir Ardl Sınır Testi Yaklaşımı

AKEL V. , Gazel S.

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, sa.44, ss.23-41, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Yatırım Fonları Net Varlık Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmin Edilmesi

AKEL V. , Karacameydan F.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.87-105, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

İMKB de İşlem Gören Finansal Kiralama Şirketlerinin 2005 2008 Dönemi Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

AKEL V. , Ergül N., Dumanoğlu S.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.271-292, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Finansal Kiralama Şirketlerinin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi ile Analizi

Ergül N., AKEL V.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.91-118, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sektör Endekslerinde Haftanın Günü Etkisinin Araştırılması

Ergül N., Akel V. , Dumanoğlu S.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.129-152, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Haftanın Günü Etkisi İmkb İkinci Ulusal Pazar da Geçerli midir

Ergül N., AKEL V. , Dumanoğlu S.

Maliye Finans Yazıları Dergisi, cilt.22, sa.82, ss.47-64, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

İMKB de Günlük Anomaliler

Ergül N., Dumanoğlu S., AKEL V.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.601-629, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Türkiye Deki A Ve B Tipi Yatırım Fonlarının Performansının Devamlılığının Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi

AKEL V.

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.1-31, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Altın Kesişim Göstergesine Göre Hisse Senetleri Performansının Değerlendirilmesi: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Özmerdivanlı A., AKEL V.

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.397-416

2017

2017

Fiyat – Kazanç ve Piyasa Değeri – Defter Değeri Oranına Göre Oluşturulan Portföy Performanslarının Değerlendirilmesi

GÜL M. E. , AKEL V.

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.420

2016

2016

Türkiye’deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi

AKEL V. , KAYNAR O., AKSOY B.

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1077-1092

2016

2016

TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AKEL V. , Kaynar O., Aksoy B.

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu., Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.648-652

2014

2014

Kırılgan Beşli Ülkelerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme Analizi

AKEL V.

The 24th International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2014, ss.7

2010

2010

Financial Performance Analysis of Transportation & Storage Sector's Firms Trading in Istanbul Stock Exchange by Using Topsis Method

Ergül N., Dumanoğlu S., AKEL V. , Alpaslan H. İ.

8th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing, Atina, Yunanistan, 5 - 08 Temmuz 2010, ss.250

2009

2009

The Impact of Corporate Governance Principles on Investment Decisions of Foreign Investors: Evidence from The Turkish Stock Market

AKEL V. , Boyacıoğlu M. A. , Akdoğan Y. E.

1st International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility,, Edirne, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2009, ss.163-175

2008

2008

Yenilikçi İşletmelerin Finansmanında Melek Yatırımcıların Yeri ve Önemi

AKEL V. , Gazel S.

7. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2008, ss.539-548

2008

2008

Kriz Dönemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Finansal Öngörüde Bulunma: İMKB 100 Endeksi Örneği

AKEL V. , Bayramoğlu M. F.

International Symposium on International Capital Flows and Emerging Markets, Balıkesir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2008, ss.79-87

2007

2007

Yatırım Fonu Getirilerini Etkileyen Bazı Faktörlerin Analizi

AKEL V. , KANDIR S. Y. , KARADENİZ E.

11. Ulusal Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, Zonguldak, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2007, ss.269-282

2005

2005

Hedef Piyasa Değeri Analizi: İMKB 30 Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama

AKEL V.

9. Ulusal Finans Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2005, ss.258-273

2003

2003

Kayseri'de Faaliyet Gösteren Şirketlerin Para ve Sermaye Piyasalarından Yararlanma Olanakları

ÇELİK A. , TORUN T. , AKEL V.

KAYSERİ TİCARET ODASI KAYSERİ SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 01 Haziran 2003, ss.306-332

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

ERDEM E. , TORUN T. , AKEL V.

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih ÇEÇEN, Ömer KAHYA, Şafak BOZGUN, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.328-345, 2019

2019

2019

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

ERDEM E. , TORUN T. , AKEL V.

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.328-345, 2019

2019

2019

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

ERDEM E. , TORUN T. , AKEL V.

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.328-345, 2019

2018

2018

Investors' Reactions to the Announcement of New Constituents of BIST Sustainability Index: An Analysis by Event Study and Mean-Median Tests

Çıtak L. , Akel V. , Ersoy E.

Value Sharing for Sustainable and Inclusive Development, Risso M. & Testamarta S., Editör, Igı Global, Pennsylvania, ss.270-289, 2018

2017

2017

Teknik Analizin Stratejik Finansal Kararlara Etkileri

AKEL V.

Stratejik Finansal Yönetim, Dinçer H., Hacığlu Ü., Yüksel S. , Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.463-494, 2017

2017

2017

Stock Market Development and Economic Growth: The Case of MSCI Emerging Market Index Countries

AKEL V. , TORUN T.

Global Financial Crisis and Its Ramifications on Capital Markets Opportunities and Threats in Volatile Economic Conditions, Ümit Hacioglu and Hasan Dincer, Editör, Springer International Publishing AG, ss.323-336, 2017

2015

2015

Investor Sentiment and Stock Returns: Out of Sample Evidence

Kandır S. Y. , AKEL V. , Çetin M.

Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Çopur, Z., Editör, İgi-Global, Hershey, Pa:, ss.315-328, 2015

2015

2015

Testing Random Walk Hypothesis in Turkish Foreign Exchange Market

Çıtak L., AKEL V. , Çetin M.

Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö, Dinçer H, Hacıoğlu Ü, Editör, Igi-Global, Hershey, Pa, ss.51-63, 2015

2015

2015

Dynamic Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates In Emerging Markets: Evidence From Fragile Five Economies

AKEL V. , KANDIR S. Y. , YAVUZ Ö. S.

Handbook of Research on Strategic Developmentsand Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö, Dinçer H, Hacıoğlu Ü,, Editör, Igi-Global, ss.166-181, 2015

2015

2015

Testing Random Walk Hypothesis in Turkish Foreign Exchange Market

ÇITAK L. , AKEL V. , ÇETİN M.

Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Özlem Olgu, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Editör, IGI-Global, Hershey, Pennslyvania, ss.51-63, 2015

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2015

Ekim 2015

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Uluslararasu İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Aralık-2014

Aralık 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi