Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Premedication methods in nasal endoscopy: A prospective, randomized, double-blind study

Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, cilt.10, ss.158-163, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Approaches to subperiosteal orbital abscesses

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1317-1327, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The Pott's puffy tumor: a dangerous sign for intracranial complications

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.268, ss.1755-1763, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Rhinocerebral mucormycosis: experience in 14 patients

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.125, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal septum

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.133, ss.647, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Indolent mucormycosis of the sphenoid sinus

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.132, ss.341-342, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Efficacy of bupivacaine for post-tonsillectomy pain: a study with the intra-individual design

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.68, ss.1391-1395, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

GUILLOTINE AND DISSECTION TONSILLECTOMY IN CHILDREN

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.106, ss.817-820, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

RHABDOMYOSARCOMA OF THE TEMPORAL BONE - CLINICAL REPORT

ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.244, ss.195-197, 1987 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Dexmedetomidine Infusion During Sevoflurane Anesthesia on Otoacoustic Emissions

JOURNAL OF AUDIOLOGY AND OTOLOGY, cilt.23, ss.89-95, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Does The Diameter of The Prosthesis Affect The Outcome of Stapedotomy?

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.37-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Paranasal fungus ball infection: Review of the literature with 15 cases

Praxis of Otorhinolaryngology, cilt.6, ss.54-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

A Rare Cause of Positional Dyspnea: Hypopharyngeal Hamartoma

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, cilt.55, ss.148-150, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Mucopyocele of the Concha Bullosa: A Report of Two Cases

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.157-160, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konka Büllozanın Mukopiyoseli: İki Olgunun Sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.35, ss.157-160, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Adenoid vejetations in adults: an evaluation of 12 cases

KBB İhtisas Dergisi, cilt.17, ss.130-132, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Epistaksis etiyolojisi.

Türkiye Klinikleri, Epistaksis özel sayısı 2007, 3(10): 8-11., ss.8-11, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giriş ve Tarihçe.

Türkiye Klinikleri Epistaksis Özel Sayısı., cilt.3, ss.1-2, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An intratemporal facial nerve neuroma: a case report.

KBB Bogaz Ihtis Derg, ss.159-62, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stapes cerrahisi: Klinik sonuçlarımız.

Türk ORL Arşivi, cilt.39, ss.281-286, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paranazal sinüs mukoselleri

KBB İhtisas Dergisi, ss.20-25, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nazal septum ve septoplasti.

Hipokrat, ss.21-26, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Allerjik rinit.

Hipokrat, ss.4-9, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Mediastinal nonhodgkin lenfomaya bağlı bilateral periferik fasiyal paralizi.

Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, ss.41-42, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sekretuvar otitis media tedavisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.213-17, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Görme kaybına sebep olan bir sfenoid mukopiyosel vakası.

Türk ORL Arşivi 34:319-321, 1996., ss.319-21, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Periferik fasiyal paralizilerde elektrodiyagnostik testlerin prognostik değeri.

KBB Dergisi 2(1): 33-37, 1994., ss.33-37, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REcerrent aphtous stomatitis

Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.31, ss.240-244, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Servikal sempatik schwannoma

Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.31, ss.57-58, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rinolit (Vaka Takdimi)

T Klin Tıp Bilimleri, cilt.13, ss.181-182, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fasiyal sinir dekompresyonu: 50 hastadaki sonuçlarımız

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.1, ss.209-215, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital koanal atrezi

Türk ORL Arşivi, cilt.29, ss.100-103, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Romatoid artrite bağlı bilateral vokal kord paralizisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.561-563, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ani işitme kayıpları.

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.504-509, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Epistaksis; Etyoloji, lokalizasyon ve tedavi.

Karadeniz Tıp Dergisi, ss.86-90, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Histiyositosis X (Vaka takdimi)

CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.157-162, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seröz otitis media: Ventilasyon tüpü sonuçları

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.0-212, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kronik otits mediada bakteriyoloji

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.63-67, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koklear implantlar ve uygulama kriterleri.

Türk DRL Arşivi, ss.73-76, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parotis tümörlerinde tedavi.

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.261-268, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Juvenil Angiofibrom.

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.249-254, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bell paralizisi: Prognoz tayininde submandibuler tükrük salgısının yeri.

Erciyes Tıp Dergisi 11: 184-189, 1989., ss.184-9, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mandibula ameloblastomu

Erciyes Tıp Dergisi 12: , 1989., ss.535-38, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Horlamanın uvulopalatofarengoplasti (UPPP) ile tedavisi

Erciyes Tıp Dergisi 12: , 1990., no.12, ss.86-9, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Septal deviasyonların orta kulak üzerine etkileri.

Erciyes Tıp Dergisi 10: 273-280, 1988., ss.273-80, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arter bağlanmasını gerektiren bir epistaksis vakası. 8 (4): , 1986.

Erciyes Üniv Tıp Fak Dergisi, ss.462-6, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüz bölgesindeki deri kanserleri ve cerrahi tedavisi

Erciyes Üniv Tıp Fak Dergisi ): ,, ss.415-425, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Ulusal KBB Kongrelerinde Son 10 Yılda Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 November 2019

Geniş Bant Timpanometri ile Efüzyonlu Otitis Medianın Prognozu Öngörülebilir mi?

13. Uluslararası KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 April 2018

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sırasında Genel Anesteziye Bağlı Gelişen Tek Taraflı Propitozis Olgusu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017, ss.0-64 Özet

Mukormikozis: 28 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017

Frontoetmoid Osteom Vaka Serisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 October 2016

Pozisyonel Dispnenin Nadir Bir Nedeni Hipofarinks Hamartomu

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 October 2016

Aminoglikozit İlişkili Ototoksisiteye N asetilsisteinin Koruyucu Etkisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 October 2016

SEPTALI MAKSİLLER SİNÜSTE LATERAL YERLEŞİMLİ MUKOSEL:OLGU SUNUMU

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 April 2016, ss.78

GÖRME KAYBI NEDENİ OLARAK POSTERİOR ETMOİD MUKOSEL:OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR EŞLİĞİNDE TARTIŞILMASI

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 April 2016, ss.75

Nadir bis sinüzit komplikasyonu: Subperiosteal abse olgu sunumu

11. Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 April - 19 June 2015, ss.1 Özet

Frontoetmoid Mukosel: Olgu Sunumu

10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 May 2014, ss.0-49

NAZOLABİAL KİST: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 April - 19 May 2014, ss.213-0

Stapedotomide Piston Çapının İşitme Sonuçlarına Etkisi

3. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2014, ss.0-35

SİNONAZAL LENFOMA: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.209-0

Kulak zarında total perforasyona yol açan yabancı cisim: Olgu sunumu.

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.126

Nazolabial Kist: Olgu Sunumu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014

Akut Lenfoblastik Lösemi Sinonazal Tutulumu: Nadir Bir Olgu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014

Sinonazal Lenfoma: Olgu Sunumu

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014

Which is the best way to prepare patient to nasal endoscopy? Only decongestant or local anesthetic; or both together?

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.31

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ SİNONAZAL TUTULUMU:NADİR BİR OLGU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.110

Acil Tonsillektomi

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013

Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yolaçan Dilkökü Kitlesi Olgu Sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013

YENİDOĞANDA SOLUNUM SIKINTISINA YOL AÇAN DİL KÖKÜ KİTLESİ: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.255 Özet
Link

Malign Kitle İzlenimi Veren Malign Eksternal Otit 2 Olgunun Sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013

ACİL TONSİLLEKTOMİ:OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.1

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Bilgisayarlı Tomografi ve Ameliyat Bulgularının Karşılaştırılması

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 October 2012

Septoplastiye Bağlı Pnömosefali ve Menenjit Olgu Sunumu

8. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 May 2012

Rinoserebral Mukormikoz 14 Hastalık Sonuçlarımız

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 October - 01 November 2009

Rhinocerebral Mucormycosis: Evaluation of 14 Patients

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2009, ss.1

Orbital Subperiostal Abseler

30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 October 2008

Fibrous dysplasia of the nose and paranasal sinuses: Report of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.361

Rhinocerebral mucormycosis: Analysis of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.321-322

Olfactory neuroblastoma: A case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.301

Nasal schwannoma: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.300

. Postseptal orbital complications of acute rhinosinusitis.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.338

Intraorbital abscess secondary to chronic dacryocystitis: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.366-367

A New Experimental Rhinitis Model in Rabbits.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose., İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.272

Extranosopharyngeal angiofibroma originating nasal septum: Case report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 December 2003, ss.21

Do dopamine antagonists favor eagle syndrome? Case report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 December 2003, ss.21

Rinoserebral mukormikoz

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.130

Periferik dev hücreli granülom

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.182

İleri yaşlarda görülen adenoid vejetasyonlar

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.144

Rinoplasti ve septorinoplasti sonuçlarımız: 141 vakanın değerlendirilmesi

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.21

Rhizopus sp.’nin neden olduğu rino-orbital-serebral zigomikoz olgusu.

. 3. Ulusal Mantar hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 30 May 2003, ss.340

Sfenoid sinüs mukormikozu. “KBB'de Yeni Ufuklar”

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 31 May - 02 June 2002, ss.29

Fasiyal sinir schwanomu: Olgu sunumu

Uludağ 2002 KBB Günleri, Bursa, Türkiye, 21 - 24 March 2002, ss.27

Endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 September 2001, ss.15

Sinüzit komplikasyonuna bağlı görme kaybı

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 September 2001, ss.95

Orbital subperiostal abse

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 September 2001, ss.12-13

Orbital complications of sinusitis.

86e assemblee de printemps de la societe d'Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, Geneve, İsviçre, 17 - 19 June 1999, ss.41

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Rinoloji

Rinolojik Travmalar , Can Koç, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri. 2009., Ankara, ss.189-221, 2009

Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi

Vokal kordun benign mukozal hastalıkları, Koç C., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.2150-2186, 2007

Tükrük Bezi Hastalıkları

Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1996