Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Approaches to subperiosteal orbital abscesses

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.1317-1327, 2013 Özet

The Pott's puffy tumor: a dangerous sign for intracranial complications

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.268, ss.1755-1763, 2011 Özet

Indolent mucormycosis of the sphenoid sinus

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.132, ss.341-342, 2005

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Cause of Positional Dyspnea: Hypopharyngeal Hamartoma

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, cilt.55, ss.148-150, 2017 Özet

Epistaksis etiyolojisi.

Türkiye Klinikleri, Epistaksis özel sayısı 2007, 3(10): 8-11., ss.8-11, 2007

Giriş ve Tarihçe.

Türkiye Klinikleri Epistaksis Özel Sayısı., cilt.3, ss.1-2, 2007

REcerrent aphtous stomatitis

Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.31, ss.240-244, 1993

Servikal sempatik schwannoma

Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.31, ss.57-58, 1993

Rinolit (Vaka Takdimi)

T Klin Tıp Bilimleri, cilt.13, ss.181-182, 1993

Konjenital koanal atrezi

Türk ORL Arşivi, cilt.29, ss.100-103, 1991

Histiyositosis X (Vaka takdimi)

CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.157-162, 1991

Kronik otits mediada bakteriyoloji

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.63-67, 1991

Juvenil Angiofibrom.

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.249-254, 1989

Mandibula ameloblastomu

Erciyes Tıp Dergisi 12: , 1989., ss.535-38, 1989

Septal deviasyonların orta kulak üzerine etkileri.

Erciyes Tıp Dergisi 10: 273-280, 1988., ss.273-80, 1988

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geniş Bant Timpanometri ile Efüzyonlu Otitis Medianın Prognozu Öngörülebilir mi?

13. Uluslararası KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 April 2018

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sırasında Genel Anesteziye Bağlı Gelişen Tek Taraflı Propitozis Olgusu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017, ss.0-64 Özet

Mukormikozis: 28 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017

Frontoetmoid Osteom Vaka Serisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 October 2016

Pozisyonel Dispnenin Nadir Bir Nedeni Hipofarinks Hamartomu

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 October 2016

Aminoglikozit İlişkili Ototoksisiteye N asetilsisteinin Koruyucu Etkisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Türkiye, 26 - 30 October 2016

SEPTALI MAKSİLLER SİNÜSTE LATERAL YERLEŞİMLİ MUKOSEL:OLGU SUNUMU

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 April 2016, ss.78

GÖRME KAYBI NEDENİ OLARAK POSTERİOR ETMOİD MUKOSEL:OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR EŞLİĞİNDE TARTIŞILMASI

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 April 2016, ss.75

Nadir bis sinüzit komplikasyonu: Subperiosteal abse olgu sunumu

11. Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 April - 19 June 2015, ss.1 Özet

Frontoetmoid Mukosel: Olgu Sunumu

10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 May 2014, ss.0-49

NAZOLABİAL KİST: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 April - 19 May 2014, ss.213-0

Stapedotomide Piston Çapının İşitme Sonuçlarına Etkisi

3. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2014, ss.0-35

Kulak zarında total perforasyona yol açan yabancı cisim: Olgu sunumu.

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.126

SİNONAZAL LENFOMA: OLGU SUNUMU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.209-0

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ SİNONAZAL TUTULUMU:NADİR BİR OLGU

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.110

Which is the best way to prepare patient to nasal endoscopy? Only decongestant or local anesthetic; or both together?

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., Ankara, Türkiye, 17 - 19 April 2014, ss.31

YENİDOĞANDA SOLUNUM SIKINTISINA YOL AÇAN DİL KÖKÜ KİTLESİ: OLGU SUNUMU

35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAH,İ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.255 Özet
Link

ACİL TONSİLLEKTOMİ:OLGU SUNUMU

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.1

Rhinocerebral Mucormycosis: Evaluation of 14 Patients

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2009, ss.1

Intraorbital abscess secondary to chronic dacryocystitis: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.366-367

Olfactory neuroblastoma: A case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.301

Rhinocerebral mucormycosis: Analysis of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.321-322

Fibrous dysplasia of the nose and paranasal sinuses: Report of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.361

A New Experimental Rhinitis Model in Rabbits.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose., İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.272

Nasal schwannoma: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.300

. Postseptal orbital complications of acute rhinosinusitis.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 June 2004, ss.338

Do dopamine antagonists favor eagle syndrome? Case report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 December 2003, ss.21

Extranosopharyngeal angiofibroma originating nasal septum: Case report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 December 2003, ss.21

Rinoserebral mukormikoz

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.130

Rinoplasti ve septorinoplasti sonuçlarımız: 141 vakanın değerlendirilmesi

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.21

İleri yaşlarda görülen adenoid vejetasyonlar

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.144

Periferik dev hücreli granülom

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 October 2003, ss.182

Rhizopus sp.’nin neden olduğu rino-orbital-serebral zigomikoz olgusu.

. 3. Ulusal Mantar hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 30 May 2003, ss.340

Sfenoid sinüs mukormikozu. “KBB'de Yeni Ufuklar”

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 31 May - 02 June 2002, ss.29

Fasiyal sinir schwanomu: Olgu sunumu

Uludağ 2002 KBB Günleri, Bursa, Türkiye, 21 - 24 March 2002, ss.27

Orbital subperiostal abse

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 September 2001, ss.12-13

Endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 September 2001, ss.15

Sinüzit komplikasyonuna bağlı görme kaybı

26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 September 2001, ss.95

Orbital complications of sinusitis.

86e assemblee de printemps de la societe d'Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, Geneve, İsviçre, 17 - 19 June 1999, ss.41

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Rinoloji

Rinolojik Travmalar , Can Koç, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri. 2009., Ankara, ss.189-221, 2009

Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi

Vokal kordun benign mukozal hastalıkları, Koç C., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.2150-2186, 2007

Tükrük Bezi Hastalıkları

Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1996