Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of lycopene on experimental testicular torsion

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.51, ss.1187-1191, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Late presentation of congenital diaphragmatic hernia

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, ss.642-645, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Management of renal injury in children

ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA, cilt.86, ss.246-251, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Management and treatment of splenic trauma in children

ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA, cilt.86, ss.30-34, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effectiveness of pneumoreduction for intussusception

ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA, cilt.85, ss.459-463, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Management and treatment of liver injury in children

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.20, ss.45-50, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Management and Treatment of Genitourinary Traumas in Children

Healthmed, cilt.7, ss.2577-2582, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Neonatal gastrointestinal mucormycosis in an asphyxiated premature newborn

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.53, ss.705-708, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A Life-Threatening Presentation of Child Physical Abuse Jejunal Perforation

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, cilt.27, ss.1075-1077, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Primary lumbar hydatid cyst: a case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.52, ss.556-558, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Urolithiasis in childhood

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, cilt.16, ss.60-63, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Malformation of the epididymis in undescended testis

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, cilt.14, ss.189-191, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Genitourinary tract injuries in girls

BRITISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.78, ss.446-449, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pyloric atresia

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY CASE REPORTS, cilt.41, ss.64-65, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of the hemostatic effects of oxidized cellulose and calcium alginate in an experimental animal model of hepatic parenchymal bleeding.

International journal of critical illness and injury science, cilt.6, ss.167-171, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barsak rotasyon ve fiksasyon anomalilerinde tanı zorluğu

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.25, ss.51-54, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

Çocuklarda ambigius genitalyanın cerrahi tedavisi

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.15, no.1, ss.74-77, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DENEYSEL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT'TE D-LAKTAT'IN TANISAL ROLÜ

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 October 2018, ss.34-35

SENKRON BİLATERAL WİLMS TÜMÖRÜ: 3 DEV KİTLE

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 October 2018, ss.355-356

pilor atrezisi

36. ulusal çocuk cerrahisi kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 27 October 2018, ss.325-326

Sağ diyafragma evantrasyonu tamirinden sonra gelişen herniasyon

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2015, cilt.29, ss.166 Özet

Üçü bir arada: İki orta bağırsak duplikasyonu ve mesenterik kist

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2015, cilt.29, ss.182 Özet

Deneysel testis torsiyonunda likopenin etkinliği

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 October 2015, cilt.29, ss.107 Özet

Karaciğer kist hidatiklerinde tedavi seçenekleri

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 September 2014, cilt.28, ss.85
Link

Konjenital Diyafragma Hernisindeki Deneyimlerimiz

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 September 2014, cilt.28, ss.102
Link

Çocuklarda Over Kitleleri

31. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October - 02 November 2013, ss.86

Çocuklarda Splenektomi Endikasyonları

31. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October - 02 November 2013, ss.89

Çocuklarda Meckel Divertikülü Kendini Nasıl Gösterir?

31. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October - 02 November 2013, ss.38

Özofagus atrezili vakaların gözden geçirilmesi

30. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 October 2012, ss.48

Çocuklarda dalak travması tedavisi

29. Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 May 2011, ss.74

Çocukluklardaki ampiyem tedavisinde torakoskopi

22. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 8 - 11 September 2004, ss.80

Çocuklarda hidatik kist hastalığı ile ilgili deneyimlerimiz

22. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 8 - 11 September 2004, ss.99

Geç tanı konulan konjenital diyafragma hernileri

22. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 8 - 11 September 2004, ss.100