Sağ diyafragma evantrasyonu tamirinden sonra gelişen herniasyon


GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , KÜÇÜKAYDIN M., TURAN C.

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015, cilt.29, ss.166

  • Cilt numarası: 29
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.166

Özet

25 yaşındaki anneden NSVY ile doğan 39 haftalık 3030 gr ağırlığındaki kız bebek doğar doğmaz ağlamaması, morarması ile takipne ve dispnesinin olması üzerine yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Hastanın yapılan ekokardiyografisinde inferior vena kavanın kesintiye uğradığı ve geniş bir azigos veni ile devam ettiği görüldü. Çekilen direk grafi, floroskopi ve toraks BT’ de diyafragma evantrasyonu ve ekokardiyografiyi destekleyen bulgular saptandı. Diyafragma evantrasyonu ön tanısı ile torakoskopi yapılan hastaya diyafragma plikasyonu uygulandı. Ameliyat sonunda tüp torakostomi uygulanan hastanın göğüs tüpü postoperatif 3. gün çıkarıldı. Solunumu normal olan ve oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hasta önerilerle 8. gün taburcu edildi.

10 ay sonra hastanın ortaya çıkan hafif solunum sıkıntısı sonrası çekilen PAAC grafisinde yine diyafragma evantrasyonu ile uyumlu görünüm olması üzerine hasta tekrar ameliyata alındı. Yapılan torakoskopide evantrasyonla beraber posterolateral diyafragma hernisi olduğu görüldü. Diyafram yapısının oldukça zayıf olması üzerine torakoskopiye son verilerek sağ üst kadran oblik insizyon yapılarak laparotomiye geçildi. Posterolateraldeki defektten herniye olan bağırsaklar batına redükte edilerek evantre diyafram ve sentetik materyal kullanılarak diyafram onarıldı. Yoğun bakım ünitesinde nazal oksijen desteği ile takibe alınan hastanın göğüs tüpü postoperatif 3. gün çıkarılarak taburcu edildi.

Yapılan literatür taramasında iki yenidoğan ve bir 70 yaşında bir hastada diyafram evantrasyonu onarımı sonrasında herni oluşumu bildirildiği görülmüştür. Herniasyon erken dönemde olabildiği gibi üç yıl gibi bir sürede de oluşmuştur. Bu sebeple bu durum her ne kadar nadir olsa da akıldan çıkarılmayıp birkaç yıl takip edilmesinin iyi olacağını düşünmekteyiz.

A 25-year-old woman had a baby 39 birth weeks with 3030 g body weight. She did not cry and were cyanotic, tachypneic and dyspneic after birth. Then she had admitted to neonatal intensive care unit. She needed only nasal oxygen. In echocardiography, her vena cava inferior was found interrupted and continued with a large azygos vein. Diaphragma eventration and findings in echocardigraphy were seen in x-ray, fluroscopy and computed tomography. She was operated thoracoscopically. Her thoracal drain was pulled out on 3rd postoperative day. She had normal respiration and no oxygen need and then, was discharged at 8th day.

After 10 months, she had a little difficulty for breathing. Her plain graphy showed recurrent diaphragmatic eventration. We operated her again thoracoscopically. We saw posterolateral diaphragmatic hernia with recurrent eventration. Thoracoscopy was ended and the operation was continued by laparotomy with an oblique right subcostal incision. After reduction herniated organs into abdominal cavity, diaphragmatic defect repaired with eventrated part of right hemidiaphragm and reinforced with nonabsorbable synthetic patch. She was followed in intensive care unit with nasal oxygen support. Thoracal drainnage tube was pulled out out in 3rd postoperative day and she was discharged in the same day.

Two newborns and a 70-year-old patient were reported with development diapragmatic hernia after eventration repair in the literature. Herniation occured in three years postoperatively as in early period. As a result, we recommend patients should be followed a few years after operation