Üçü bir arada: İki orta bağırsak duplikasyonu ve mesenterik kist


GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , KÜÇÜKAYDIN M., TURAN C.

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015, cilt.29, ss.182

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 29
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.182

Özet

Gastrointestinal sistem (GIS) duplikasyonları nadir olmayan konjenital malformasyonlardandır. Bu malformasyonların büyük çoğunluğu ince bağırsak seviyesinde görüldüğünden dolayı orta bağırsak duplikasyonları olarak adlandırılırlar. Bunlar komşu normal bağırsak segmenti ile barsak duvarını ve kan damarlarını paylaşır iken mukozaları da aynı tiptir, nadiren mide mukozası vardır. Mezenterik tarafta yer alırlar. Orta bağırsak duplikasyonlarının belirtileri çoğunlukla karın içi kitle ve bağırsak obstrüksiyonu olup bazen rastlantısal olarak tespit edilirler. GIS duplikasyonlarının %10-20’ si çok sayıdadır. Bu sunumda hem kistik hem de tübüler duplikasyonun yanısıra mezenterik kisti de olan bir hastayı sunuyoruz.

37 yaşındaki anneden 3750 g ağırlığında term bir erkek bebek doğmuştur. Prenatal MRI’ da karın içerisinde bir kitle saptanmış idi. Ağızdan normal olarak beslenebilen ve sol kadranlarda hafif bir distansiyonu olan bebeğin direk grafi, USG ve MRI incelemesinde sol üst kadranda ve göbek altında orta hatta birer adet kitle tespit edildi.

Hastaya 9. günde laparoskopi yapıldı. Treitz ligamanının 20 cm distalinde kistik bir yapı görüldü ve göbek portu giriş yeri genişletilerek dışarıya alındı. Yapılan eksplorasyonda ileoçekal valvin 30 cm yukarısında bir tübüler duplikasyon, ayrıca bir adet de mezenterik kist olduğu görüldü. Duplikasyonlar komşu 10 cm' lik barsak segmentleri ile beraber çıkarılırken mezenterik kist de etraf dokulara zarar verilmeden eksize edilebildi. Mezenterik kistin duvarından yapılan kesitlerde kistin yassı, yer yer küboidal epitelle örtülü, konjesyone kan damarlarının olduğu fibröz duvarlı olduğu görüldü. Kistik duplikasyonun ise iki kat kas tabakasının olduğu oldukça ince duvarlı ve çoğunlukla dökülmüş yassı epitelle döşeli olduğu görüldü.

Postoperatif 3. günde beslenen hasta 9. günde hastaneden taburcu edildi. Hasta şimdi 18 aylık olup sorunsuz yaşamaktadır.

Sonuç olarak bir intestinal duplikasyonla karşılaşıldığında bu anomalinin çok sayıda olabileceği ve diğer başka intestinal patolojilerin de beraber bulunabileceği hatırda tutulmalıdır.

Duplication of gastrointestinal system (GIS) is one of the infrequent congenital malformations. Majority of these malformations are seen in the small intestine, called as midgut duplications. These duplications share same smooth muscle wall and blood supply, lined same mucosal layer with adjacent bowel –sometimes gastric mucosa- and located mesenteric side of bowel. Symptoms of midgut duplications are abdominal mass, intestinal obstruction or detected incidentally. 10-20% of GIS duplications are multiple. There is a patient with synchoronous cystic and tubular duplications and a mesenteric cyst in this report.

A male infant was born from 37-year-old mother as a term baby with 3750 g birth weigth. An intraabdominal mass was detected on magnetic resonance imagining (MRI) prenatally. He had a mild distension in left quadrants. He was fed oral normally. Abdominal radiograph, ultrasonography and MRI revealed a mass in upper left quadrant and another mass median placed under umblicus.

Diagnostic laparoscopy was performed on the 9th day of life. This procedure showed of a cystic lesion on the 20th cm down to the Treitz ligament. The mass was taken out from enlarged umblical port site. Another cystic mass was determined originated from the ileal mesentery and a tubular duplication 30 cm proximally to the ileocecal valve. Sections from mesenteric cyst wall showed a flattened epithelium and at places with low cuboidal epithelial wall containing fibrous tissue and ectatic congested blood vessels. The histopathologic examination of cystic duplication showed an extremely thin wall with 2 distinct muscle layers and mostly denuded focally flattened lining epithelium, compatible with a duplication cyst.

On the 3rd postoperative day the patient was fed orally and discharged on the 9th postoperative day. The child is now 18-month-old and asymptomatic.

In conclusion it must be in mind that intestinal duplications may be multiple and there may be accompanying intestinal malformations.