Prof.Dr.

SALAHATTİN POLAT


İlahiyat Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Hadis

Eğitim Bilgileri

1977 - 1981

1977 - 1981

Bütünleşik Doktora

Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye

1972 - 1976

1972 - 1976

Lisans

Marmara Üniversitesi, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1981

1981

Doktora

Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değerleri

Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri / Hadis

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Farsca

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Hadis

Akademik Unvanlar / Görevler

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

1987 - 1992

1987 - 1992

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

1982 - 1987

1982 - 1987

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

1977 - 1982

1977 - 1982

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

1985 - 2011

1985 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2005 - 2006

2005 - 2006

Senato Üyesi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2000 - 2006

2000 - 2006

Fakülte Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2000 - 2006

2000 - 2006

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

hadis II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hadiste Metin tenkidi

Doktora

Doktora

Hadis usulu Tartışmaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hadis Tahric ve Tenkidi

Lisans

Lisans

Hadis I

Doktora

Doktora

Uygulamalı Hadis metin tenkidi

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

İhtilafu'l-Hadis Bağlamında Metin eksenli Hadis Tenkid Yöntemi

POLAT S.

A.ALPKIRAY(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Hadislerin Sahabeden Tâbiûna İntikali

POLAT S.

G.Yapar(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Tâbiûn Hadis İmamlarının Hadis ilmine Katkıları

Polat S.

R.Koltuk(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Rical Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi

POLAT S.

U.Öztürk(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Riba Hadislerinin Tahric ve Tenkidi

POLAT S.

D.Sarı(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Sahabenin Vefat ve Yerleşim Yerleri

POLAT S.

A.Alpkıray(Öğrenci)

2000

2000

Doktora

İlk Üç Asırda Sünnet Anlayışı

POLAT S.

A.Uyar(Öğrenci)

1999

1999

Yüksek Lisans

Hz. Peygamber’in Kur’an Dışındaki Hükümleri

POLAT S.

B.Yurtsever(Öğrenci)

1999

1999

Yüksek Lisans

Hz. Peygamberin Kuran Dışında Hüküm Koyması

POLAT S.

H.Aksoy(Öğrenci)

1998

1998

Doktora

İlk Dönem Sufilerinde Hadis Yorumu

POLAT S.

N.Şeker(Öğrenci)

1997

1997

Doktora

Sünnetin Kur’ana Arzı Metodolojisi

POLAT S.

A.Keleş(Öğrenci)

1995

1995

Yüksek Lisans

Serahsi’nin Mebsut’unda Metin Tenkidi

POLAT S.

D.Çiftçioğlu(Öğrenci)

1993

1993

Yüksek Lisans

İbn Hıbban ve Hadis İlmindeki Yeri

POLAT S.

Y.Çelik(Öğrenci)

1993

1993

Yüksek Lisans

Sünnette Tedric

POLAT S.

F.Hoşaf(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2008

2008

Çok Anlamlı, Çok Boyutlu ve Disiplinlerarası Bir Kavram: Metin Tenkidi

POLAT S.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.6, ss.7-28, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

İslâmî İlimler Sorunu Konusunda Soruşturma

POLAT S.

İslâmiyat Dergisi, cilt.6, ss.185-194, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Hadislerle Rasulullah'ın Ahlakından Örnekler

POLAT S.

Diyanet dergisi, cilt.16, ss.197-215, 1997 (Hakemsiz Dergi)

1989

1989

Hadiste Metin Tenkidi - I

POLAT S.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.113-130, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1988

1988

Hz. Peygamberin Antlaşmalarındaki Diplomatik Taktikler (Stratejiler)

POLAT S.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, ss.105-127, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1988

1988

Hz. Peygamber’in Andlaşmalarındaki Diplomatik Taktikler

POLAT S.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1987

1987

İnsan Hakları ile İlgili İslami Prensipler Işığında Buhari’nin Sahihindeki Bab Başlıkları ile Bazı Fıkhi Görüşlerin Mukayesesi

POLAT S.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.125-147, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1986

1986

Bidatçının Rivayeti

POLAT S.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.397-414, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1985

1985

Hadiste İsnad Sisteminin Menşei ve Tarihçesi Üzerindeki Münakaşalar

POLAT S.

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.20, ss.22-36, 1985 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1985

1985

Cerh ve Tadilin Tenkidi

POLAT S.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.221-248, 1985 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1984

1984

Zayıf Hadisle Amel

POLAT S.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.83-109, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2012

2012

Hz. Peygamber’in Hadisleri Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Meselelerine İlişkin Çözüm Önerileri,

POLAT S.

Dini ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet II, Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı, 26-27 Mayıs 2012., İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2012, ss.137-209

2011

2011

Selçuklular Dönemi Nisabur ve Çevresinde Hadis Tarihi İle İlgili Önemli Bir Kaynak

POLAT S.

II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti: Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, Konya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011

2010

2010

Sîretin Neliği Bağlamında Siret Yazıcılığında Kaynak ve Yöntem Sorunları

POLAT S.

Sîret Sempozyumu I: Türkiye’de Sîret Yazıcılığı, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2010

2007

2007

Sünnetin Hayata İntikalindeki Gerilim Noktaları, Açmazlar ve Problemler

POLAT S.

Sünnet Sempozyumu, Konya, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2007

2005

2005

Hadis İlminin Temel Sorunları

POLAT S.

Modern Dönemde Dini ilimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2005

2004

2004

İsnadlı Rivayet Metoduyla Yazılmış İslam Klasiklerini Okuma Sorunu

POLAT S.

Uluslararası Klasiği Yeniden Düşünmek Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004

2001

2001

Din, Vahiy ve Peygamberlik Işığında Hadis ve Sünnet'in Mahiyeti

POLAT S.

İslam'ın Anlaşılmasında Sünnet'in Yeri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2001, ss.11-24

1997

1997

Sünnet'in Anlaşılmasında Yeni Metodoloji Arayışları Üzerine

POLAT S.

Kur'an ve Sünnet Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Kasım 1997, ss.145-154

1996

1996

Hz. Peygamber'in Sünneti ve Değişim

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası II. Uluslararası İlmi Toplantı: Değişim Sürecinde İslam, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Nisan 1996

1995

1995

Hadislerin Kur'an'a Arzının Problemleri

POLAT S.

Milletlerarası Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Kasım 1995, ss.177-185

1995

1995

Esbab-ı Nüzul Üzerine

POLAT S.

I. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Şubat 1995

1994

1994

Hz. Peygamber'in Aile İçinde Çocuklara Karşı Davranışı

POLAT S.

Ebedi Risalet Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 30 Ekim 1994

1993

1993

Anlam/Yorum-Metin Tenkidi İlişkisi

POLAT S.

Hadisin Dünü, Bugünü, Geleceği Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 14 - 15 Ekim 1993

1993

1993

İbn Rüşd Zamanına Kadar Endülüste Hadis İlmi

POLAT S.

İbn Rüşd Kongresi, Kayseri, Türkiye, 14 Mart 1993, no.17, ss.163-186

1991

1991

Hz. Peygamber'in Sünnetini Anlama ve Sünnet'e Uyma

POLAT S.

Uluslararası Ebedi Risalet Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Eylül 1991, ss.49-70

1989

1989

Günümüz İhtiyaç ve İmkanları Doğrultusunda Hadis Araştırmaları

POLAT S.

Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 27 - 30 Haziran 1989, ss.362-370

1987

1987

İlahiyat Fakültelerinde Hadis Dersleri-Amaç, Muhteva, Metod

POLAT S.

Yüksek Öğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 21 - 23 Ekim 1987, ss.362-370

1987

1987

Buhari'nin Sahih'ine Yapılan Tenkitlerin Değerlendirilmesi

POLAT S.

Türk İslam Bilgini İmam Buhari Kongresi, Kayseri, Türkiye, 18 - 20 Haziran 1987, ss.237-255

1986

1986

Gayb Meselesi ve İmam Maturidi

POLAT S.

İmam Maturidi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 15 Mart 1986, ss.261-280

1984

1984

İbn-i Sina'da Eğitim ve Din-Ahlak Eğitimi Anlayışı

POLAT S.

İbn-i Sina Kongresi, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mart 1984, ss.291-298

1982

1982

Hz. Muhammed ve Tıp (Tıbbu'n-nebi)

POLAT S.

Kayseri Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mart 1982

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Hz. Peygambar'in (a.s) Yüaşadığı Yıllarda (570-622) Dünya

POLAT S.

Siyer Mektebi 2. Yıl, Yok, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.47-64, 2014

2013

2013

Hz. Peygamber'in Sünneti ve Değişim

POLAT S.

Sünnet Sosyolojisi, TEKİN Mustafa, Editör, Eskiyeni Yayınları, Ankara, ss.231-240, 2013

2010

2010

Metin Tenkidi

Polat S.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010

2010

2010

1. Bölüm: Hadis ilmi, 3. bölüm: Hadislerin Tasnifi

POLAT S.

HADİS TARİHİ VE USULÜ, Salahattin Polat, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.1-278, 2010

1997

1997

İslami Kavramlar

POLAT S. , Bardakoğlu A. , TOKSARI A. , Kırca C. , Atik K.

Sema Yazar Gençlik Vakfı Yayınları, Ankara, 1997

1990

1990

Evliyalar Ansiklopedisi

TOKSARI A. , POLAT S. , Kırca C. , Bardakoğlu A. , Atik K.

Tercüman Gazetesi, İstanbul, 1990

1989

1989

Sahabîler Ansiklopedisi

POLAT S. , Bardakoğlu A. , TOKSARI A. , Kırca C. , Atik K.

Tercüman Gazetesi Yayını, İstanbul, 1989

1988

1988

Hadis Araştırmaları

Polat S.

İnsan Yayınları, İstanbul, 1988

1985

1985

Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değerleri

Polat S.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1985

Ansiklopedide Bölümler

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.168-169, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.435, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.438, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.6-7, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.229, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.192-193, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.368-369, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.234, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.191, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.85, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.357, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.202, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.455, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.495-496, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.374, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.285, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.300, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.189-190, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.229, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.52-54, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.66, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.464, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.248, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.180-181, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.273, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.305-306, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.164, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.164, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.205, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.92, 2014

2014

2014

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (DİA)

POLAT S.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.81, 2014

2010

2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV Yayınları, ss., 2010

2007

2007

Rebi b. Huseym

POLAT S.

TDV Yayınları, ss., 2007

2006

2006

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV Yayınları, ss., 2006

2006

2006

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV Yayınları, ss., 2006

2006

2006

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV yayınları, ss., 2006

2006

2006

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV Yayınları, ss., 2006

2004

2004

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV yayınları, ss., 2004

2003

2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV yayınları, ss., 2003

2002

2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV Yayınları, ss., 2002

2002

2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV yayınları, ss., 2002

2002

2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV yayınları, ss., 2002

2001

2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV yayınları, ss., 2001

2001

2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV Yayınları, ss., 2001

2001

2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

POLAT S.

TDV yayınları, ss., 2001

1994

1994

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedi

POLAT S.

TDV yayınları, ss., 1994

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Danışma Kurul Üyesi

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Danışma Kurul Üyesi

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Değerlendirme Kurul Üyesi

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Danışma Kurul Üyesi

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2003 - 2003

2003 - 2003

BILIMNAME

Yayın Kurul Üyesi