Eğitim Bilgileri

Bütünleşik Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye 1977 - 1981
Lisans, Marmara Üniversitesi, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Türkiye 1972 - 1976

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü
Farsca, B2 Orta Üstü
Arapça, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değerleri, Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri / Hadis, 1981

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Hadis

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 1992 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 1987 - 1992
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 1982 - 1987
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, 1977 - 1982

Mesleki Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1985 - 2011
Senato Üyesi, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 2005 - 2006
Fakülte Kurulu Üyesi, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 2000 - 2006
Bölüm Başkanı, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2000 - 2006

Verdiği Dersler

hadis II, Lisans, 2019 - 2020
Hadiste Metin tenkidi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Hadis usulu Tartışmaları, Doktora, 2019 - 2020
Hadis Tahric ve Tenkidi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Hadis I, Lisans, 2019 - 2020
Uygulamalı Hadis metin tenkidi, Doktora, 2019 - 2020

Yönetilen Tezler

POLAT S., İlelü'l-Hadis ile İlgili Kaynaklar Çerçevesinde İlel Meselelerine Problematik Bakış, Doktora, H.Yeşil(Öğrenci), Devam Ediyor
POLAT S., İhtilafu'l-Hadis Bağlamında Metin eksenli Hadis Tenkid Yöntemi, Doktora, A.ALPKIRAY(Öğrenci), Devam Ediyor
POLAT S., Hadislerin Sahabeden Tâbiûna İntikali, Doktora, G.Yapar(Öğrenci), Devam Ediyor
Polat S., Tâbiûn Hadis İmamlarının Hadis ilmine Katkıları, Yüksek Lisans, R.Koltuk(Öğrenci), 2019
Polat S., Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin Tenkidi ve İslâmî Rivayetlere Uygulanması Sorunu, Doktora, F.Betül(Öğrenci), 2019
POLAT S., Metin Eksenli Hadis Tenkidinde Öznellik ve Yorumsallık Sorunu, Doktora, M.ÇETİN(Öğrenci), 2018
POLAT S., Sahabîlerin Hadis Rivayet Sayılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Yüksek Lisans, A.Özkul(Öğrenci), 2018
POLAT S., Çağdaş Hadis Yorumlarındna Güncel Önkabullerin Etkisi, Yüksek Lisans, A.Dokuz(Öğrenci), 2018
POLAT S., Rical Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi, Yüksek Lisans, U.Öztürk(Öğrenci), 2015
POLAT S., Hamza b. Abdullah el-Melibari'nin Hadis Problemleri ile ilgili Görüşleri Üzerindeki Tartışmalar ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, A.ERASLAN(Öğrenci), 2014
POLAT S., Hanefî ve Şâfiî Fıkıh Kitaplarındaki Za’fı Şiddetli Hadisler(el-Hidâye ve eş-Şerhu’l-Kebîr Örneği), Yüksek Lisans, F.Betül(Öğrenci), 2013
POLAT S., Kıyamet Alametleri ve Gelecek Haberleri Konusundaki Hadislerle Kitab-ı Mukaddes’in Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, B.Malkoç(Öğrenci), 2010
POLAT S., Riba Hadislerinin Tahric ve Tenkidi, Yüksek Lisans, D.Sarı(Öğrenci), 2005
POLAT S., Sahabenin Vefat ve Yerleşim Yerleri, Yüksek Lisans, A.Alpkıray(Öğrenci), 2005
POLAT S., İlk Üç Asırda Sünnet Anlayışı, Doktora, A.Uyar(Öğrenci), 2000
POLAT S., Hz. Peygamber’in Kur’an Dışındaki Hükümleri, Yüksek Lisans, B.Yurtsever(Öğrenci), 1999
POLAT S., Hz. Peygamberin Kuran Dışında Hüküm Koyması, Yüksek Lisans, H.Aksoy(Öğrenci), 1999
POLAT S., İlk Dönem Sufilerinde Hadis Yorumu, Doktora, N.Şeker(Öğrenci), 1998
POLAT S., Hadislerde Kamu Hukuku Temel Kavramlarının Semantik Tahlili, Yüksek Lisans, Y.Doğan(Öğrenci), 1997
POLAT S., İbn Huzeyme, Sahihi ve İbn Hıbban’ın Sahihi İle Mukayesesi, Doktora, M.Işık(Öğrenci), 1997
POLAT S., Sünnetin Kur’ana Arzı Metodolojisi, Doktora, A.Keleş(Öğrenci), 1997
POLAT S., Kutsal ve Kutsallık Anlayışı ile Hadislerde Bazı Zaman ve Mekanların Efdaliyeti, Yüksek Lisans, İ.Kutluay(Öğrenci), 1996
POLAT S., Serahsi’nin Mebsut’unda Metin Tenkidi, Yüksek Lisans, D.Çiftçioğlu(Öğrenci), 1995
POLAT S., İbn Hıbban ve Hadis İlmindeki Yeri, Yüksek Lisans, Y.Çelik(Öğrenci), 1993
POLAT S., Sünnette Tedric, Yüksek Lisans, F.Hoşaf(Öğrenci), 1993
POLAT S., Temel Usulu Fıkıh Kitaplarının Mukayese ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, K.Evgin(Öğrenci), 1992
POLAT S., Abdurrezzak b. Hemmam’ın Musannef’indeki Sahabe ve Tabiun Fetvaları Işığında Sünnetin Teşrii Değeri, Yüksek Lisans, A.Keleş(Öğrenci), 1992

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Danışma Kurul Üyesi, 2004 - Devam Ediyor
Danışma Kurul Üyesi, 2003 - Devam Ediyor
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2002 - Devam Ediyor
Değerlendirme Kurul Üyesi, 2001 - Devam Ediyor
Danışma Kurul Üyesi, 1999 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Değerlendirme Kurul Üyesi, 1998 - Devam Ediyor
BILIMNAME, Yayın Kurul Üyesi, 2003 - 2003