Education Information

Doctorate, Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Turkey 1977 - 1981
Under Graduate, Marmara Üniversitesi, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Turkey 1972 - 1976

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate
Persian, B2 Upper Intermediate
Arabic, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değerleri, Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri / Hadis, 1981

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Hadith

Academic Titles / Tasks

Professor, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 1992 - Continues
Associate Professor, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 1987 - 1992
Assistant Professor, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 1982 - 1987
Research Assistant, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, 1977 - 1982

Professional Experience

Head of Department, Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, 2013 - Continues
Head of Department, Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, 1985 - 2011
Member of the Senate, Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 2005 - 2006
Fakülte Kurulu Üyesi, Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri , 2000 - 2006
Head of Department, Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, 2000 - 2006

Courses

hadith II, Under Graduate, 2019 - 2020
Textual criticism of hadith, Post Graduate, 2019 - 2020
Discussions on Hadith Methodology Problems., Doctorate, 2019 - 2020
Hadith criticism, Post Graduate, 2019 - 2020
Hadith I, Under Graduate, 2019 - 2020
Textual criticism on hadith texts, Doctorate, 2019 - 2020

Advising Theses

POLAT S., İlelü'l-Hadis ile İlgili Kaynaklar Çerçevesinde İlel Meselelerine Problematik Bakış, Doctorate, H.Yeşil(Student), Continues
POLAT S., İhtilafu'l-Hadis Bağlamında Metin eksenli Hadis Tenkid Yöntemi, Doctorate, A.ALPKIRAY(Student), Continues
POLAT S., Hadislerin Sahabeden Tâbiûna İntikali, Doctorate, G.Yapar(Student), Continues
Polat S., Tâbiûn Hadis İmamlarının Hadis ilmine Katkıları, Post Graduate, R.Koltuk(Student), 2019
Polat S., The critique of historical criticism and the problem of its application to Islamic traditions, Doctorate, F.Betül(Student), 2019
POLAT S., Metin Eksenli Hadis Tenkidinde Öznellik ve Yorumsallık Sorunu, Doctorate, M.ÇETİN(Student), 2018
POLAT S., Sahabîlerin Hadis Rivayet Sayılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Post Graduate, A.Özkul(Student), 2018
POLAT S., Çağdaş Hadis Yorumlarındna Güncel Önkabullerin Etkisi, Post Graduate, A.Dokuz(Student), 2018
POLAT S., Rical Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi, Post Graduate, U.Öztürk(Student), 2015
POLAT S., Hamza b. Abdullah el-Melibari'nin Hadis Problemleri ile ilgili Görüşleri Üzerindeki Tartışmalar ve Değerlendirilmesi, Post Graduate, A.ERASLAN(Student), 2014
POLAT S., Hanefî ve Şâfiî Fıkıh Kitaplarındaki Za’fı Şiddetli Hadisler(el-Hidâye ve eş-Şerhu’l-Kebîr Örneği), Post Graduate, F.Betül(Student), 2013
POLAT S., Kıyamet Alametleri ve Gelecek Haberleri Konusundaki Hadislerle Kitab-ı Mukaddes’in Karşılaştırılması, Post Graduate, B.Malkoç(Student), 2010
POLAT S., Riba Hadislerinin Tahric ve Tenkidi, Post Graduate, D.Sarı(Student), 2005
POLAT S., Sahabenin Vefat ve Yerleşim Yerleri, Post Graduate, A.Alpkıray(Student), 2005
POLAT S., İlk Üç Asırda Sünnet Anlayışı, Doctorate, A.Uyar(Student), 2000
POLAT S., Hz. Peygamber’in Kur’an Dışındaki Hükümleri, Post Graduate, B.Yurtsever(Student), 1999
POLAT S., Hz. Peygamberin Kuran Dışında Hüküm Koyması, Post Graduate, H.Aksoy(Student), 1999
POLAT S., İlk Dönem Sufilerinde Hadis Yorumu, Doctorate, N.Şeker(Student), 1998
POLAT S., Hadislerde Kamu Hukuku Temel Kavramlarının Semantik Tahlili, Post Graduate, Y.Doğan(Student), 1997
POLAT S., İbn Huzeyme, Sahihi ve İbn Hıbban’ın Sahihi İle Mukayesesi, Doctorate, M.Işık(Student), 1997
POLAT S., Sünnetin Kur’ana Arzı Metodolojisi, Doctorate, A.Keleş(Student), 1997
POLAT S., Kutsal ve Kutsallık Anlayışı ile Hadislerde Bazı Zaman ve Mekanların Efdaliyeti, Post Graduate, İ.Kutluay(Student), 1996
POLAT S., Serahsi’nin Mebsut’unda Metin Tenkidi, Post Graduate, D.Çiftçioğlu(Student), 1995
POLAT S., İbn Hıbban ve Hadis İlmindeki Yeri, Post Graduate, Y.Çelik(Student), 1993
POLAT S., Sünnette Tedric, Post Graduate, F.Hoşaf(Student), 1993
POLAT S., Temel Usulu Fıkıh Kitaplarının Mukayese ve Değerlendirilmesi, Post Graduate, K.Evgin(Student), 1992
POLAT S., Abdurrezzak b. Hemmam’ın Musannef’indeki Sahabe ve Tabiun Fetvaları Işığında Sünnetin Teşrii Değeri, Post Graduate, A.Keleş(Student), 1992

Articles Published in Other Journals

Book & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Episodes in the Encyclopedia

Activities in Scientific Journals

Advisory Committee Member, 2004 - Continues
Advisory Committee Member, 2003 - Continues
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Evaluation Committee Member, 2002 - Continues
Evaluation Committee Member, 2001 - Continues
Advisory Committee Member, 1999 - Continues
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Evaluation Committee Member, 1998 - Continues
BILIMNAME, Publication Committee Member, 2003 - 2003